Innovatielab Albeda: onderwijs- professionals vernieuwen het onderwijs

Na drie lichtingen vernieuwende Rotterdamse leraren in Broedplaats010 en een poging om een structurele R&D-afdeling voor het Rotterdamse onderwijs op te richten, krijgt Broedplaats010 eindelijk een vervolg binnen het mbo. Vijftien ambitieuze onderwijsprofessionals van het Albeda College nemen deel aan het innovatielab om zichzelf en het onderwijs verder te ontwikkelen.


header_img
Innovatielab Albeda

Maker: KL

Rechten:

Download
2021 - 2022

Tussen 2016 en 2020 heeft Kennisland in samenwerking met de Thomas More Hogeschool in opdracht van de Gemeente Rotterdam de leergang ‘Broedplaats010’ ontwikkeld en georganiseerd, met als doel om ambitieuze, vernieuwende leraren de kans te geven om hun leiderschap te ontwikkelen op het gebied van onderwijsvernieuwing. Vijf docenten van Albeda hebben hier succesvol aan deelgenomen. Naar aanleiding daarvan zijn Kennisland en Albeda bijeengekomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze beweging van onderwijsvernieuwers binnen Albeda te vergroten en te versterken, en zo te werken aan het innovatief vermogen van Albeda als geheel. Twee van de docenten vormen nu samen met Kennisland het programmateam voor het Innovatielab Albeda.

Waarom een innovatielab?

Het doel van de Broedplaats++BroedplaatsEen intensieve leergang waarin leraren werken aan persoonlijke ontwikkeling, onderwijsvernieuwing en netwerkvorming in wisselwerking met maatschappelijke vraagstukken van de stad.“Door het vergroten van het vernieuwend vermogen van onze docenten versterken we het innovatief vermogen van ons onderwijs en kunnen we beter aansluiten op de huidige generatie mbo-jongeren.”, en nu dus van dit Innovatielab, is het vergroten van het vernieuwend vermogen van het onderwijs zelf. Albeda stelt: 

“Door het vergroten van het vernieuwend vermogen van onze docenten versterken we het innovatief vermogen van ons onderwijs en kunnen we beter aansluiten op de huidige generatie mbo-jongeren (en andere doelgroepen). We verwachten dat studenten hierdoor betere studieresultaten halen en minder vaak uitvallen.”

“Zo dragen we mede bij aan een dynamische arbeidsmarkt en vitale samenleving in de stad en regio Rotterdam. Met het Innovatielab Albeda willen we perspectief en ruimte bieden voor ambitieuze docenten die zichzelf optimaal willen ontwikkelen en nieuwe onderwijsinitiatieven in Albeda willen ontwerpen en begeleiden. De medewerkers die hebben deelgenomen aan het innovatielab worden ingezet om vernieuwende oplossingen te bedenken en uit te werken voor onderwijsvraagstukken vanuit de Albeda colleges of Albeda-breed. Dit in co-creatie met de colleges, studenten en/of partners.” 

Uit deze ambitie spreekt een duidelijke toekomstvisie, namelijk om deelnemers uit het Innovatielab als ervaren vernieuwers in te zetten in de vernieuwing van het onderwijs. Kennisland investeert graag in het vernieuwend vermogen van het onderwijs zelf. Zo ontwikkelden we 2019 een R&D-afdeling voor het Rotterdamse onderwijs++R&D-afdeling voor het onderwijsLeraren die de Broedplaats succesvol doorlopen hebben, kregen de kans om zich een jaar lang één dag in de week bezig te houden met innovatieve oplossingen voor onderwijsvraagstukken in de stad.. Met de start van Innovatielab Albeda werken we opnieuw aan deze ambitie en kunnen we bovendien direct bijdragen aan de implementatie binnen de organisatie. 

We bouwen aan een stevige infrastructuur voor een intern innovatielab en werken tegelijkertijd vanaf het begin aan kennisoverdracht, zodat het Albeda-team op termijn het innovatielab steeds meer zelfstandig kan organiseren.We werken vanaf het begin aan kennisoverdracht een stevige structuur, zodat het Albeda-team op termijn het innovatielab steeds meer zelfstandig kan organiseren. Op deze manier werken we samen aan een duurzame vorm van het innovatielab, en aan een groeiende beweging en netwerk van onderwijsvernieuwers binnen Albeda.

Broedplaatsprincipes en uitgangspunten

Net als in Broedplaats010 gaat het Innovatielab Albeda van start met een intensieve Stadssafari, waarin we de school uit en de stad in gaan. We bezoeken inspirerende ondernemers, eigenwijze kunstenaars, interessante organisaties en plekken in de stad die de deelnemers stimuleren om vanuit een ander perspectief naar Rotterdam en naar het onderwijs te kijken. 

Het programma van het Innovatielab is gebaseerd op de verschillende leersporen van Broedplaats010. In het intervisiespoor dagen we deelnemers uit om hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen, in het incubatorspoor begeleiden we deelnemers om hun ideeën in de praktijk te brengen, in het inpiratiespoor nodigen we interessante sprekers uit en bezoeken we relevante organisaties en in het netwerkspoor bouwen we aan het netwerk van vernieuwers in en rond het Albeda.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op!

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/innovatielab-albeda-onderwijsprofessionals-vernieuwen-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/innovatielab-albeda-onderwijsprofessionals-vernieuwen-het-onderwijs/