Actieprogramma voor emancipatie van onderwijs- ondersteuners

Veertig onderwijsondersteuners nemen deel aan de pilot van het traject ‘Ontwikkeldoor’. De ambitie van dit traject is om de emancipatie en professionalisering van het onderwijsondersteunend personeel te vergroten en ze ontwikkelperspectief te bieden. Voor deze beroepsgroep was tot voor kort weinig aandacht. Kennisland begeleidt parallel hieraan HR-adviseurs en bestuurders om een vruchtbaar klimaat te maken voor de ontwikkeling van onderwijsondersteuners.


header_img
Ontwikkeldoor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

2021

Met het actieprogramma Ontwikkeldoor werkt Kennisland aan draagvlak voor duurzame professionalisering van onderwijsondersteuners (OOP’ers). Samen met HR-adviseurs en leidinggevenden onderzoeken we wat OOP’ers nodig hebben om zich te ontwikkelen. Door actieonderzoek te doen en samen te werken met de OOP’ers versterken we een ontwikkelcultuur binnen de school.

Wat is Ontwikkeldoor?

Ontwikkeldoor is er voor onderwijsondersteunend personeel in Amsterdam. Ze krijgen de kans zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld tot bevoegd leraar, of zich met op maat gemaakte modules verder te professionaliseren. Het is een modulair opleidingstraject voor onderwijsondersteuners op scholen voor primair onderwijsHet is een modulair opleidingstraject voor onderwijsondersteuners op scholen voor primair onderwijs. in Amsterdam, en in het bijzonder in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Ontwikkeldoor is nu nog een pilot: de eerste groep deelnemers test de aangeboden leermodules. Ze experimenteren volop met het aanbod en de mogelijke ontwikkelstappen. Kennisland ondersteunt HR-adviseurs en leidinggevenden die betrokken zijn bij Ontwikkeldoor om een vruchtbaar klimaat te creëren voor de ontwikkeling van OOP’ers. We hebben ons in de afgelopen twaalf jaar met name ingezet voor de emancipatie, professionalisering en ontwikkelperspectieven van leraren++LerarenBekijk bijvoorbeeld onze cases ‘Onderwijsvernieuwing door pionierende leraren’ en ‘Ruimte voor experiment in het onderwijs’., maar we denken dat er op dat vlak ook nog een hoop te winnen is voor de OOP’ers in het onderwijs.

Samen met OOP’ers, HR-adviseurs én leidinggevenden 

Als je aan de ene kant van het systeem een oplossing bedenkt, moet je zorgen dat er aan de andere kant ook wordt meebewogen.Als je aan de ene kant van het systeem een oplossing bedenkt, moet je zorgen dat er aan de andere kant ook wordt meebewogen. Veel vernieuwingen en innovaties zijn effectief en zinvol, maar lopen stuk in een organisatie waar nog op de ‘oude manier’ wordt gewerkt. Daarom zijn HR-adviseurs en bestuurders essentieel voor het slagen van de pilot, want zij zorgen voor draagvlak en de benodigde randvoorwaarden voor OOP’ers om zich te ontwikkelen. 

Leren van en met elkaar

We organiseren labs waarin we aan de hand van inspirerende voorbeelden creatief kijken naar de manier waarop onderwijsondersteunend personeel zich verder kan ontwikkelenWe moedigen de deelnemers aan om als actie-onderzoeker in de eigen organisatie aan de slag te gaan

Leidende vragen zijn:

  • Hoe kun je OOP’ers prikkelen en motiveren om een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling en professionalisering? 
  • Kun je anders omgaan met beloning voor personeel dat zich ontwikkelt? 
  • Op welke manier kun je het team van een school zo inzetten dat bevoegde en onbevoegde krachten elkaar zo goed mogelijk aanvullen?

Centraal in het programma staat het leren van en met elkaar. We moedigen de deelnemers aan om als actie-onderzoeker in de eigen organisatie aan de slag te gaan, zodat mogelijke oplossingen in samenwerking met de profijtgroep, de OOP’ers, worden ontwikkeld. 

Als je dit interessant vond, dan dit waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/actieprogramma-voor-emancipatie-van-onderwijsondersteuners/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/actieprogramma-voor-emancipatie-van-onderwijsondersteuners/