Lerende dialoog over ouderenzorg tussen Nederland en Turkije

Kennisland en de Turkse Güven Foundation organiseren een lerende dialoog tussen Nederland en Turkije over hoe we als samenleving de toenemende vergrijzing en daarmee samenhangende zorg voor ouderen moeten organiseren. Hiermee willen we lessen, ideeën en mogelijke oplossingsrichtingen verzamelen voor prangende vraagstukken vanuit een ander cultureel perspectief en internationale samenwerking stimuleren.


header_img
Turkse oudere mannen

Rechten:

Download
2021 - 2022

Onder de titel ‘A Common Challenge – two different cultural perspectives’ werken we samen met de Güven Education Health Organization in Ankara. Deze civil society dialogue++Civil Society dialogueSinds 2008 vinden er projecten plaats om civil society-organisaties in Turkije en Nederland kennis en ervaring te laten uitwisselen, om zo te komen tot een duurzame dialoog tussen de twee landen. wordt mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Turkse Ministerie van Europese Zaken. Met deze dialoog willen we leren van elkaars perspectief op en aanpak van de ouderenzorg op drie thema’s: verpleegzorg, thuiszorg en mantelzorg. Vragen die aan bod komen: 

  • Hoe hebben beide landen de langdurige zorg georganiseerd? 
  • Wat zijn de verschillende culturele achtergronden en perspectieven op het ouder worden en de zorg die dit vraagt? 
  • Wat is daarvan de impact op formele en informele zorgtaken? 
  • Hoe participeren families en naasten in de zorg van ouderen? 
  • Wat kunnen wij leren oveWe brengen voor deze dialoog professionals en experts uit de ouderenzorg bij elkaar uit beide landen.r bijvoorbeeld onze ouderen met een migratie-achtergrond?
  • Wat kan Turkije leren van de wijze waarop we in Nederland met het toenemend aantal mensen met dementie omgaan? 

 

Planning
Planning 'A common challenge'

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Planning 'A common challenge'

Wat gaan we doen

We brengen voor deze dialoog professionals en experts uit de ouderenzorg bij elkaar uit beide landen. Zij vormen drie leer-werkgroepen op basis van de drie thema’s. In de werkgroepen onderzoeken we samen wat de prangende kwesties zijn en wat we hierin van elkaar willen leren. 

We halen verhalen op in de directe omgeving en context van de betrokken deelnemersWe halen verhalen op in de directe omgeving en context van de betrokken deelnemers. van de werkgroep. Kennisland zal deze verhalen en de reflectie hierop analyseren, betekenis geven en op een aantrekkelijke manier inzichtelijk maken voor publicatie. Er vinden bovendien studiereizen plaats naar Ankara en Amsterdam om een beter begrip te krijgen van elkaars context en om te reflecteren op ervaringen en uitdagingen in beide landen.

 

 

Logos A common challenge

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/lerende-dialoog-over-ouderenzorg-tussen-nederland-en-turkije/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/lerende-dialoog-over-ouderenzorg-tussen-nederland-en-turkije/