Samen voor Duurzaam Zorgen: Toekomstscenario- spel

Meer betalen of pyjamadagen? Veiligheid of kwaliteit van leven? Hoe houd je als zorgorganisatie de zorg op peil terwijl er steeds minder zorgprofessionals zijn en steeds meer chronisch zieken en ouderen die zorg nodig hebben? Hoe kom je tot een gedeeld perspectief met alle betrokkenen van de zorg? Kennisland ontwerpt voor het Convenant Thuis in het verpleeghuis in Groningen het toekomstscenariospel, een serious game waarbij spelers samen moeilijke beslissingen maken met als uitkomst een gezamenlijk beeld over de toekomst van het verpleeghuis.


header_img
Spel

Maker: Jean Huymans

Rechten:

2021

Robots en langer thuis wonen of persoonlijk contact in een regionaal verpleeghuis? Kleinschalige wooncentra met vrijwilligers of grote tehuizen met gekwalificeerd personeel? De demografische ontwikkeling in de regio Groningen brengt uitdagingen met zich mee. Steeds minder zorgprofessionals verlenen zorg aan steeds meer chronisch zieken en ouderen.++MinderHet komende decennium daalt het aantal zorgverleners in Groningen met ruim vierduizend. Het aantal mantelzorgers neemt met een derde af. Het aantal inwoners met dementie stijgt tot 2030 met veertig procent. (Bron) Zeventien organisaties voor verpleeghuiszorg en thuiszorg, vijf onderwijsinstellingen, Zorgpleinnoord en het Zorgkantoor Menzis hebben zich verenigd in het Convenant Thuis in het verpleeghuis. Zij bereiden zich voor op de toekomst van zorg in de regio Groningen. Welke keuzes die zij maken kunnen op goedkeuring rekenen van alle betrokkenen van het verpleeghuis en aan welke knoppen kunnen ze eigenlijk draaien? 

De perspectieven van cliënten, naasten en zorgprofessionals moeten in beschouwing worden genomen. Ook mensen die in de toekomst betrokken zullen zijn bij de zorgorganisaties moeten nu al meedenken over de inrichting van een later leven wanneer zij wellicht ondersteuning nodig hebben. De zorgorganisaties willen samen met een breed maatschappelijk veld de toekomst van de zorg verkennen. De uitkomst geeft richting aan welke acties de zorgorganisaties kunnen inzetten. 

Toekomstscenariospel: een ontdekkingstocht naar nieuwe mogelijkheden

Door middel van het door Kennisland ontwikkelde toekomstscenariospelMet het Toekomstscenariospel schetsen we een toekomstperspectief voor de betrokkenen bij het verpleeghuis en een richting voor de zorgorganisatie. gaan burgers vanuit burgerinitiatieven, omwonenden, naasten, (in)formele zorgverleners en de gemeente op ontdekkingstocht naar nieuwe mogelijkheden voor kwalitatief goede zorg met minder zorgprofessionals. We richten ons op verschillende leeftijdscategorieën, en ook toekomstige cliënten en medewerkers van zorgorganisaties praten mee. Op deze manier schetsen we een beeld van hoe de omgeving aankijkt tegen nieuwe en andere manieren van zorgen. Het is bovendien de start van samen naar deze alternatieven toewerken.

Alle betrokkenen++BetrokkenenBetrokkenen bij een zorgorganisatie zijn niet alleen de medewerkers en cliënten; ook naasten, de omgeving, toekomstige bewoners van een verpleeghuis en andere onverwachte partijen hebben een eigen perspectief dat we meewegen. spelen samen het spel, en bepalen welke actie ze nog willen uitvoeren wanneer het water hen aan de lippen staat. Aan de hand van de gekozen acties analyseert Kennisland de voors en tegens van verschillende toekomstscenario’s. Zo schetsen we een toekomstperspectief voor de betrokkenen bij het verpleeghuis en een richting voor de zorgorganisatie. Bij ouderenzorgorganisaties is er het besef dat verandering nodig is, en het toekomstscenariospel helpt de zorgorganisatie om samen met betrokkenen afgewogen keuzes te maken.    

Meer weten? Of is het toekomstscenariospel ook iets voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Ferry Nagel.

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/samen-voor-duurzaam-zorgen-toekomstscenariospel/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/samen-voor-duurzaam-zorgen-toekomstscenariospel/