Een lerend actieprogramma voor behoud van zorgprofessionals

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd is de toegankelijkheid van zorg waarborgen. Het actieprogramma Behoud Zorgpersoneel begeleidt de komende vijf jaar innovaties die zijn gericht op het behoud van zorgprofessionals in de zorg- en welzijnssector. Kennisland maakt het actieprogramma lerend met een methode waarbij deelnemende zorg- en onderwijsorganisaties reflecteren op de impact van hun acties en die vervolgens verbeteren.


Website
transvorm.org/actueel/nieuws/106/actieprogramma-behoud-zorgpersoneel-van-start
header_img
Draaideur zorgprofessionals

Hoe zorgen we ervoor dat zorgprofessionals in de zorg blijven?

Maker: Marcel Oosterwijk

Rechten:

Original

Download
Hoe zorgen we ervoor dat zorgprofessionals in de zorg blijven?
2020 - 2023

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd is de toegankelijkheid van zorg zo goed mogelijk houden. Hoe blijven we zorg van voldoende kwaliteit bieden terwijl steeds meer mensen zorg nodig hebben? Onder andere met meer zorgprofessionals. En als mensen dan hebben gekozen voor werken in de zorg is het zaak dat zij in de zorg blijven werken.++“De zorg is een vergiet”Dat riep voorzitter van de commissie Werken in de zorg Doekle Terpstra begin 2020. Hij doelt hiermee op het grote aantal jonge zorgprofessionals dat de zorg binnen twee jaar weer verlaat. 

In Noord-Brabant startte zorgwerkgeversorganisatie Transvorm samen met onderwijsinstelling Avans en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel Zorg & Welzijn. In het Actieprogramma dragen vijftien zorgorganisaties en zes onderwijsinstellingen acties aan voor het behoud van zorgprofessionals. Denk aan acties voor een betere onboarding++OnboardingHet laten landen van een nieuwe medewerker in de organisatie, zodat diegene zich prettig voelt in de organisatie en weet wat hij/zij moet doen., voor betere loopbaanontwikkeling en voor een organisatieklimaat met meer aandacht voor medewerkers en een fijne werksfeer. 

Kennisland en partner Equalis, een gezondheidseconomisch adviesbureau dat partijen, kennis en data verbindt in de gezondheidszorg, maken het actieprogramma lerend. We stellen een monitor op waarmee de deelnemers reflecteren op hun uitgezette acties en die vervolgens kunnen verbeterenKennisland leert zorgprofessionals om zelf verder te leren en te verbeteren. Op die manier vergroten we het lerend vermogen van de zorgprofessionals, en uiteindelijk ook de impact van hun acties..  

Impact van acties vergroten door monitoren

Een buddysysteem, een flexpool, het opknippen van functies, leerhuizen, een speciale app voor startende zorgprofessionals; aan ideeën ontbreekt het niet bij de deelnemers van het Actieprogramma. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de acties echt wat opleveren, impact hebben. 

Onder de streep moeten de acties leiden tot minder uitstroom van zorgprofessionals. Maar cijfers alleen vertellen niet het volledige verhaal. Daarom zetten Kennisland en Equalis samen met de deelnemers van het actieprogramma een methode van monitoren op, waarin de deelnemers hun eigen acties verbeteren aan de hand van data, ervaringen en uitwisseling in leerteams. De leerteams werken samen door te reflecteren op de acties, de gezette stappen en de resultaten.

Kennisland begeleidt de leerteams in het begin, maar leert hen vooral ook om zelf verder te leren en te verbeteren. De werkwijze kenmerkt zich dus door een actiegerichte en participatieve aanpak. Op die manier vergroten we het lerend vermogen van de zorgprofessionals, en uiteindelijk ook de impact van de acties binnen het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel Zorg & Welzijn.

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Project
Dynamische evaluatie actieprogramma ‘Werken in de zorg’

Zorg

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/een-lerend-actieprogramma-voor-behoud-van-zorgprofessionals/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/een-lerend-actieprogramma-voor-behoud-van-zorgprofessionals/