KL helpt zestien basisscholen met pionieren

Stichting Westelijke Tuinsteden, een Amsterdamse onderwijsstichting van zestien basisscholen, heeft de ambitie om hun academie en in het bijzonder hun onderwijsontwikkeling een boost te geven. Na het nog immer succesvolle Waaghalzenprogramma, dat Kennisland voor STWT heeft ontworpen en opgezet, helpen we nu de academie te professionaliseren en nog meer ruimte te maken voor vernieuwers en pioniers.


header_img
Onderwijspioniers

Pionierende leraren leren samen

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Pionierende leraren leren samen
2020 - 2021

De kernprincipes of ‘pioniersprincipes’ uit het traject van Waaghalzen++WaaghalzenIn het Waaghalzen-programma werken leraren van STWT aan vernieuwing en eigen talent met ondersteuning van een intern innovatiefonds. Lees meer hebben zoveel energie en inspiratie gegeven, dat de stichting die verder wil uitbreiden naar de leergangen en trainingen die binnen de academie++AcademieVeel (grote) schoolbesturen hebben hun eigen academie, waar zij hun personeel interne opleidingstrajecten aanbieden. worden georganiseerd. Op die manier wil STWT vernieuwing van binnenuit en onderop blijvend stimuleren en mogelijk maken. 

Eens een pionier, altijd een pionier

Het basisprincipe ‘eens een pionier, altijd een pionier’ gaat zeker op voor de leraren die aan het Waaghalzentraject bij STWT hebben deelgenomen. De beweging van initiatiefnemende en ondernemende leraren breidt zich elk jaar verder uit. De ruimte die deelnemende leraren structureel krijgen, zowel in tijd, budget als coaching, is essentieel voor hun succes. Alleen zo kunnen zij hun ideeën om het onderwijs te verbeteren tot wasdom brengen in de praktijk. De zogenoemde ‘pioniersprincipes’ zijn gestoeld op ons landelijke programma Onderwijs Pioniers, dat doorontwikkeld is tot het huidige LerarenOntwikkelFonds.

Enkele van die principes zijn:

  • Denk groot, maar begin klein.
  • Vernieuwing ontstaat door actie plus reflectie.
  • Alle kennis is vindbaar.
  • Kijk waarderend en versterk wat goed gaat.
  • Durf te delen, durf te vragen, durf te leren.

Vernieuwing van onderop

Kennisland ontwerpt trajecten en programma’s waarin het lerend en pionierend vermogen van de direct-betrokkenen zelf centraal staat. Alleen op die manier ontstaat een duurzame cultuuromslag, waarbij vernieuwing en ontwikkeling een vanzelfsprekend en geïntegreerd onderdeel zijn van de dagelijkse werkpraktijk. Bovendien geloven we dat de beste ideeën vaak al bestaan, maar dat je mensen op weg moet helpen om die ideeën in de praktijk te brengen. In veel van deze trajecten organiseren we ‘train-de-trainer’-sessies, waardoor de pionierskennis zich steeds verder verspreidt en de organisatie uiteindelijk zelfstandig zulke inspirerende programma’s kan optuigen.

 

programma
Pioniersprogramma’s

voor leraren, vernieuwers in het algemeen

Pioniersprogramma’s

Kennisland gelooft dat je kunt leren pionieren en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële pioniers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. In 2002 lanceerde Kennisland Digitale Pioniers, een programma voor maatschappelijke internetpioniers. In 2008 startte Kennisland met het programma Onderwijs Pioniers (inmiddels het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF)) om te zorgen dat leraren zelf weer het initiatief konden nemen tot vernieuwing van het onderwijs. Kennisland heeft ook binnen organisaties diverse pioniersprogramma’s opgezet of pioniers begeleid die via een challenge geselecteerd werden, bijvoorbeeld zorgpioniers in Leven Lang Leven

netwerken
Lerende community’s

voor leraren, sociale vernieuwers, leiders in cultuur

Lerende community’s

We leren uit boeken, van experts, van leiders in het veld, maar het meeste leren we van de praktijk, van verhalen, ervaringen, perspectieven en inzichten. Daarom bouwt KL aan duurzame lerende community’s op basis van onderling vertrouwen en openheid. Met alle mensen die bij een maatschappelijk vraagstuk betrokken zijn, want alleen dan vinden we de beste kansen voor vernieuwing en vooruitgang. Op het gebied van onderwijs, zoals de InnovatieImpuls Onderwijs en het LerarenOntwikkelFonds, sociale innovatie, zoals de Hivos Learning Community of cultuur, zoals Leiderschap in Cultuur

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kl-helpt-zestien-basisscholen-met-pionieren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kl-helpt-zestien-basisscholen-met-pionieren/