Leiderschap in de culturele sector

De culturele sector beweegt. Het publiek en haar wensen veranderen, nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen, geldstromen transformeren. De sector moet zich verhouden tegen deze en vergelijkbare ontwikkelingen. Hiervoor is leiderschap nodig. Kennisland bouwde jarenlang mee aan een netwerk van leiders in cultuur.


header_img
Roltrap in het Stedelijk Museum

Maker: Gerard Stolk

Rechten:

Download
Roltrap in het Stedelijk Museum

De culturele sector is belangrijk voor Kennisland omdat ze de samenleving beïnvloedt. Soms maakt kunst en cultuur de wereld mooier, soms lelijker, soms leefbaarder. Een vitale sector ziet kansen in de uitdagingen die er liggen. Daarvoor is een krachtige beweging vanuit de sector zelf nodig; directeuren van instellingen, makers, fondsenwervers, marketeers en anderen die het culturele landschap vormgeven. Kennisland bouwde jarenlang mee++UPDATE 2019Per 1 september 2019 staken wij onze activiteiten in de culturele sector. We richten al onze aandacht op de thema’s Zorg, Onderwijs en Stad. Lees hier meer over onze thema’s. aan dit netwerk van leiders in cultuur, in de vorm van het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC).

Leiderschap in Cultuur gaat over persoonlijke groei en professionalisering, over het bedenken en uitproberen van nieuwe werkwijzen en nieuwe verbindingen zoeken met publiek, andere cultuurmakers, disciplines en sectoren. LinC werkt aan zelfreflectie, zelfbewustzijn, visie-ontwikkeling, en aan het innovatie- en verandervermogen van (potentiële) culturele leiders“Ik heb in het programma veel over mezelf geleerd. Er waren veel discussies tussen deelnemers, ik vond het leerzaam om te zien hoe ik mezelf daartoe verhield. Ik vond het niet altijd nodig me actief te mengen, bleef af en toe bewust een beschouwer. Het heeft me aan het denken gezet en geholpen om erachter te komen waar mijn kwaliteiten en leerpunten liggen. Mijn zelfinzicht is enorm vergroot.”
– Denise de Boer, deelnemer LinC 1
. LinC staat ook voor collectief leiderschap. Dat betekent dat LinC++WebsiteOp de website vind je meer info en stellen alle deelnemers zichzelf voor. een ‘beweging’ is die zich uitspreekt, soms waar nodig tegenspraak biedt in het politieke debat over de legitimiteit en waarde van cultuur en haar eigen agenda bepaalt.

Leiderschap gaat over lef hebben om een standpunt in te nemen in het maatschappelijk debat

Vanuit LinC onderzoeken leiders in cultuur de situatie in de culturele sector. Welke mogelijkheden biedt deze, vanuit welke aannames is in de voorbije periode gehandeld, gebouwd, geprogrammeerd en georganiseerd? Wat is het risico van het vermengen van productie en consumptie? Waar blijven de stem en het salaris van de kunstenaar en de maker in de logica van het marktdenken?

Leiderschap in kunst en cultuur gaat ook over jezelf (leren) kennen en met die zelfkennis anderen beïnvloeden. Leiders kunnen ideeën voor het voetlicht brengen, ook als ze omstreden zijn of ingaan tegen de ‘mainstream’ van opvattingen over waar kunst voor zou moeten zijn.

“Cultuur is de levensader van de samenleving”

Deze uitspraak is van Marc van Warmerdam, leider van Orkater en te gast in LinC. De juistheid van deze stelling is terug te zien in bijvoorbeeld dat ene kleine theater in Drachten, waar klassieke voorstellingen worden gegeven, de boerenbond haar ledenvergadering houdt en de jaarlijkse schoolvoorstelling plaatsvindt. Ook dat is LinC“LinC heeft me veel gebracht. Het zorgde ervoor dat ik aan het denken werd gezet over waar ik stond en wat ik wilde.”
– Jan-Hein Sloesen, deelnemer LinC 1
: het gaat niet alleen over grote woorden en ronkende debatten, het gaat ook niet alleen over economie, over getallen en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. LinC gaat over (her)waardering van cultuur als onlosmakelijk onderdeel van de samenleving en hoe we dat moeten koesteren en opnieuw leven inblazen.

Kennisland biedt samen met de Universiteit Utrecht, HKU en Coaching in de Cultuur een platform waar leiders in cultuur elkaar ontmoeten, discussiëren en kennis delen en samen met andere professionals en sectoren nieuwe, onontgonnen mogelijkheden onderzoeken. Sinds 2018 startte de samenwerking met het Belgische beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Antwerp Management School en startte LinC als een internationaal programma onder de naam ‘LinC Lage Landen’. Datzelfde jaar startte LinC Utrecht, de eerste lokale editie van LinC voor leiders in de cultuur. Deze editie richt zich specifiek op het creëren van een Utrechts netwerk van talentvolle, innovatieve leiders van de toekomst. Binnen de LinC-programma’s ontstaan nieuwe inzichten en verhalen die bijdragen aan de ontwikkeling en de legitimatie van de sector. Daarbij worden nadrukkelijk vruchtbare verbindingen++In VerbindingZie ook de publicatie ‘In Verbinding’. gestimuleerd tussen de culturele sector en andere sectoren.

We willen LinC laten uitgroeien“De wereld van morgen maken, met oog voor het goede en waardevolle van vandaag en gisteren. Deze rare tijden bieden daar een prima laboratorium voor.” – Maaike Garssen, Directeur Rhedens Cultuurhuis tot een groot netwerk van leiders en vernieuwers in de culturele sector. Leiders die nieuwe businessmodellen uitproberen, hun publiek op nieuwe en effectieve manieren benaderen en betrekken bij de productie. Een netwerk van professionals die digitalisering voor zich laten werken, hun creativiteit en artisticiteit inzetten om publieke waarde te creëren en meer een wederzijds afhankelijke in plaats van louter afhankelijke positie in te nemen ten opzichte van de overheid.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/leiderschap-de-culturele-sector/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/leiderschap-de-culturele-sector/