Eerste editie LinC Lage Landen van start

Gisteren werd de eerste editie van leiderschapsprogramma LinC Lage Landen afgetrapt. Voor het eerst gaat LinC internationaal: een combinatie van Nederlandse en Vlaamse leiders in de cultuur is klaar om van start te gaan.


header_img
Openingsevent van LinC Lage Landen

Minister van Engelshoven in gesprek met een van de deelnemers van LinC LL

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Original

Download
Minister van Engelshoven in gesprek met een van de deelnemers van LinC LL
25 september 2018

Gisteren vond de feestelijke opening plaats van de eerste editie van LinC Lage Landen++LinC Lage LandenLinC Lage landen is mogelijk gemaakt door het Vlaams Ministerie van Cultuur, het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een aantal Nederlandse instellingen zoals het Van Gogh Museum, het Nederlands Dans Theater, het Fonds Podiumkunsten, het Nationaal Theater Den Haag, Stichting Cultuur+Ondernemen, Tivolivredenburg, Universiteit Utrecht en Kennisland. Ontwerp en uitvoering liggen in handen van Antwerp Management School, Universiteit Utrecht en Kennisland., het programma voor en door (potentiële) leiders in de kunst- en cultuursector. We werken aan een krachtige en diverse voorhoede van leiders in deze sector die samenwerken om een lerend en innoverend netwerk van vernieuwers te vormen. Voor het eerst gaat LinC internationaal: een combinatie van Nederlandse en Vlaamse leiders in de cultuur staat klaar om van start te gaan.

Vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s

“Wat is de rol van leiders in cultuur in Vlaanderen en Nederland ten aanzien van de vraagstukken en uitdagingen waar de culturele sector nu voor staat?” Deze vraag kreeg Ingrid van Engelshoven, de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gisteren voorgelegd. DeHoe krijgen we jonge kinderen weer geïnteresseerd in kunst en cultuur? uitdagingen die naar voren kwamen zijn: betere arbeidsomstandigheden voor (nieuwe) makers en kunstenaars, meer steun vanuit lokale overheden voor kleine culturele instellingen, het versterken van de educatie en participatie – hoe krijgen we jonge kinderen weer geïnteresseerd in kunst en cultuur? – en het werken aan goed werkgeverschap. Met dit op de agenda en nog veel meer ambitieuze plannen gaan tien Vlaamse en tien Nederlandse leiders in cultuur het komende jaar aan het werk.

De deelnemers van het programma kregen ook de ruimte om aan de minister hun eigen dilemma’s voor te leggen. Zo vertelden zij over de waarde die zij hechten aan goed werkgeverschap, maar dat zij zich ook ervan bewust zijn dat een culturele organisatie moet innoveren om aan te sluiten bij de samenleving. Dit verloopt nu moeizaam, onder andere omdat culturele organisaties vaak beschikken over een verouderd personeelsbestand waaronder veel medewerkers met vaste contracten. Hierdoor is er weinig mobiliteit en daarmee mogelijkheid om professionaliteit te stimuleren.

Minister van Engelshoven gaf aan verbaasd te zijn toen ze hoorde dat lokale overheden weinig steun bieden aan kleine culturele instellingen. Zij ziet hier dan ook een duidelijke rol voor deze nieuwe beweging van Nederlandse en Vlaamse leiders in de cultuur waarin zij bijdragen aan meer samenwerking tussen culturele instellingen, lokale overheden en gemeenten om op die manier vraagstukken aan te pakken. Daarbij stelde zij vast dat de Vlamingen en Nederlanders veel van elkaar kunnen leren door te kijken naar elkaars aanpakken bij de verschillende uitdagingen en dilemma’s die zij zelf formuleerden. De minister sloot afMinister van Engelshoven ziet een duidelijke een rol voor deze nieuwe beweging van Nederlandse en Vlaamse leiders in de cultuur waarin zij bijdragen aan meer samenwerking tussen culturele instellingen, lokale overheden en gemeenten om op die manier vraagstukken aan te pakken.  door te zeggen dat zij er wil zijn ‘voor het publiek van de toekomst’. Ze vroeg daarbij om hulp van de deelnemers van LinC Lage landen om ervoor te zorgen dat jonge kinderen weer meer ruimte krijgen om hun creativiteit te ontdekken.

Nieuwe dimensie door samenwerking Vlaanderen en Nederland  

Er zijn al vier edities++Eerdere edities LinCDe eerste editie van LinC ging in 2014 van start. Sindsdien zijn vier lichtingen van leiders in de cultuur afgestudeerd. Lees meer hierover op de website van LinC. van het leiderschapsprogramma in Nederland voorgegaan. LinC Lage Landen kan voortbouwen op de kennis, ervaring en het netwerk die hieruit zijn ontstaan. De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland zal een nieuwe dimensie geven aan de kennis en ervaring over leiderschap, ondernemerschap en over de rol van kunst en cultuur in onze samenleving.

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar: info@leiderschapincultuur.nl.

Bekijk alle foto’s van het openingsevent:

Openingsevent LinC Lage LandenOpeningsevent LinC Lage LandenOpeningsevent LinC Lage LandenOpeningsevent LinC Lage LandenOpeningsevent LinC Lage LandenOpeningsevent LinC Lage LandenOpeningsevent LinC Lage LandenOpeningsevent LinC Lage Landen
Openingsevent LinC Lage Landen
Bekijk stream op Flickr

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/eerste-editie-linc-lage-landen-van-start/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/eerste-editie-linc-lage-landen-van-start/