Technologie: een nieuwe zorg?

Vijf maanden geleden begon de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst waarin acht verpleeghuizen strijden om de titel. Op 19 september, ruim halverwege het traject, kwamen alle betrokkenen bij elkaar in Nieuwegein om van elkaar te leren over hoe nieuwe technologie het beste ingezet kan worden. Van een slim horloge tot een video-observatiesysteem; de diversiteit was enorm, maar er waren ook veel overeenkomsten te zien. Betekent nieuwe technologie een betere zorg of een nieuwe zorg erbij?


header_img
SmartGlass

Een deelnemer probeert het SmartGlass.

Maker: Mia Dieters

Rechten:

Download
Een deelnemer probeert het SmartGlass.
25 september 2018

Technologie kan mensen en organisaties slimmer maken, de kwaliteit van dienstverlening vergroten en het welzijn van mensen verbeteren. Maar technologie kan ook ‘lastig’ zijn: voor organisaties, voor zorgverleners, voor de – vaak kwetsbare – mensen die in een verpleeghuis wonen en hun familieleden (die vaak een dubbelrol als ondersteuner spelen).

Om de potentieel grote voordelen van technologie te verzilveren kun je niet voorbijgaan aan de lastige kanten ervan++AchtergrondTegen de achtergrond van een steeds zwaarder wordende zorgvraag in combinatie met toenemende krapte op de arbeidsmarkt, is het van belang om de zorg efficiënter te maken en het werk effectiever – maar ook leuker. Daar kan technologie mogelijk een rol in spelen., maar dat is waar het toch vaak misgaat. Het ministerie van VWS wil met de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst++ChallengeLees hier meer over het project. acht geselecteerde initiatieven (elk bestaande uit een verpleeghuis en een ‘challengepartner’ die al relevante ervaring heeft opgedaan) de ondersteuning bieden om technologie succesvol te implementeren. De verpleeghuizen maken daarbij gebruik van elkaars ervaringen en de capaciteit van vier adviserende organisaties, waaronder Kennisland. Op 19 september warenOm de potentieel grote voordelen van technologie te verzilveren kun je niet voorbijgaan aan de lastige kanten ervan alle betrokkenen te gast bij verpleeghuis De Geinsche Hof om van elkaar te zien wat goed gaat, wat niet en wat we doen om obstakels te overwinnen.

Ambities, inzichten en dilemma’s in het Atelier

In De Geinsche Hof bleek hoe groot de verschillen tussen de verpleeghuizen zijn wat betreft technologie. Het idee was om die diversiteit zichtbaar te maken door middel van het ‘Atelier’: op een tijdelijk leegstaande afdeling van het verpleeghuis lieten alle acht initiatieven met een presentatie zien welke technologie ze aan het implementeren zijn, welke inzichten dat oplevert en tegen welke dilemma’s ze aanlopen. De initiatiefnemers hadden hun technologie daar geïnstalleerd zodat iedereen deze letterlijk aan den lijve kon ondervinden. Onderstaande posters++PostersBekijk hier alle posters (PDF). maakte Kennisland om in een oogopslag te laten zien wat de ambities, inzichten en dilemma’s zijn:

Klik op het plaatje om alle posters te zien (PDF).
Posters verpleeghuizen van de toekomst

Klik op het plaatje om alle posters te zien (PDF).

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
Klik op het plaatje om alle posters te zien (PDF).

Zo bleek in het geval van het SmartGlass (een slimme bril die wordt ingezet in verpleeghuis Pieter van Foreest) dat er geen weerstandDe meeste verpleeghuizen ervaren grote verschillen in weerstand bij de invoering van nieuwe technologie. bij bewoners en medewerkers wordt ervaren. Deze bril, bedoeld om wondverzorging beter te kunnen uitvoeren door monitoring van een deskundige arts op afstand, was hiermee een uitzondering want veruit de meeste initiatieven ervaren grote verschillen in weerstand. Zo zien niet alle medewerkers van Mennistenerf, met het initiatief De Gezonde Leefomgeving, het verbeteren van het welbevinden als hun primaire taak. Er ligt enorm veel op de borden van medewerkers, die complexe taken vaak onder hoge druk moeten uitvoeren. De uitdaging ligt hier op de eerste plaats in het balanceren tussen sturen van bovenaf tegenover het meebewegen met het tempo van medewerkers. Daarnaast zagen we bij veel initiatieven de vraag terug: hoe leggen we het eigenaarschap van zo’n implementatie ook bij de medewerkers?Hoe leggen we het eigenaarschap van technologische implementatie ook bij de medewerkers?

Terwijl de helft van de groep ervaringen uitwisselt, is de andere helft aan het speeddaten in korte rondes van vijf minuten. In een-tweetjes van vijf minuten werden ervaringen, kennis en ideeën uitgewisseld. De gesprekken leveren bij navraag vooral veel nieuwe contacten op.

Op 21 januari 2019 worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het congres Zorg & E-health in de E-Healthweek 2019. Echte verliezers zul je sowieso niet zien: er heerst een overtuigende geest van samenwerken en samen leren en uiteindelijk wordt iedereen er beter van, degenen die zorg ontvangen op de eerste plaats.

Tijdens de middag lieten we ook de filmpjes++FilmpjesMeer video’s verschijnen de komende tijd via de website zorgvannu.nl. Ze zijn ook hier te bekijken. zien die door bureau BroekhuizenWirtz zijn gemaakt om het komend jaar de technologische veranderingen in de verpleeghuizen in de schijnwerpers te zetten. Hieronder zie je enkele voorbeelden:

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/technologie-een-nieuwe-zorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/technologie-een-nieuwe-zorg/