Joan Veldhuizen
Joan Veldhuizen

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur zorginnovatie

Joan Veldhuizen

@joanveldhuizenLinkedIn-profielInstagram

Als adviseur zorginnovatie richt Joan zich op zorg die past bij de mensen die het nodig hebben én bij de omgeving waarbinnen die zorgverlening plaatsvindt. Bij Kennisland is Joan onder andere betrokken bij een landelijk project++ProjectDit project is volop in ontwikkeling. Binnenkort vind je hierover meer informatie op de website.  waarbij we vernieuwende ideeën ophalen die leiden tot concrete verbetering van kwaliteit van leven voor ouderen. Nu en in de toekomst. Joan vindt het logisch om te werken met ideeën en ervaringen die uit de samenleving en van de werkvloer komen, maar weet ook dat de praktijk weerbarstiger is. Vaak is het systeem namelijk leidend en niet de behoefte van de persoon die zorg of ondersteuning nodig heeft. Voor Joan staat de vraag centraal: over wie gaat het? Zij gelooft in de kracht van eenvoud. Haar eigen kracht is dan ook het terugbrengen van complexiteit tot de essentie.

Joan is expert op het gebied van langdurige (complexe) zorg. Tijdens haar loopbaan, van verpleegkundige tot manager in de psychiatrie en verpleeghuiszorg, ontwikkelde zij een passie voor mensen met dementie. Na jaren in de psychiatrie en dementiezorg in Nederland en Engeland was zij van 2010 tot 2017 als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk voor de (gedecentraliseerde) gemeentelijke taken binnen het sociale domein. Vanuit diverse invalshoeken kent zij als geen ander de dynamische omgeving van mensen die ondersteuning nodig hebben.

In de gemeente Bladel was zij initiatiefnemer, kartrekker en voorzitter van dementievriendelijk Bladel. Ze zette zich daar (en in de rest van de provincie Noord-Brabant) in voor wijken en buurten die een leven met dementie++DementieAlzheimer Nederland sprak met Joan over een dementievriendelijke gemeente. Bekijk de video
beter mogelijk willen maken.

Inspirerende projecten van haar hand rondom taboedoorbreking en kennisdeling op het gebied van dementie, waren onder andere die waar een relatie gelegd werd met onderwijs of kunst en cultuur, zoals kunstenaars met dementie die meehielpen het thema onder de aandacht te brengen. Of leerlingen in het voortgezet onderwijs die in gesprek gingen met ouderen met dementie. Het resultaat was een kunstexpositie in het gemeentehuis waarbij de leerlingen laten zien dat een mens meer is dan zijn of haar ziekte.

Joan deelt haar kennis en ervaring graagJoan creëert ruimte die nodig is om mensen tot hun recht te laten komen in hun lokale omgeving en om zicht te krijgen op hun waardevolle rol in het geheel. tijdens inspiratiebijeenkomsten, in Wmo-adviesraden++WmoDe Wet maatschappelijke ondersteuning, uitgevoerd door gemeenten, met als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. Lees meer, gemeenten, universitaire kennisnetwerken, publicaties zoals ‘Kantelen en de kracht van de eenvoud’++KantelenSuccesvolle voorbeelden van de overgang van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Over durven loslaten, structuren achterlaten en onbekende wegen inslaan.
 of gewoon tijdens een goed gesprek. Het liefste werkt zij met praktijkverhalen van al die mensen die dagelijks betrokken zijn bij zorg en ondersteuning van anderen. En natuurlijk verhalen van de mensen om wie het gaat! Daar ligt volgens haar de belangrijkste bron van informatie en goede ideeën. Bij Kennisland vormt dat ook de basis voor vernieuwing in de zorg. Joan creëert ruimte die nodig is om mensen tot hun recht te laten komen in hun lokale omgeving en om zicht te krijgen op hun waardevolle rol in het geheel.  

Joan deed de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige, gevolgd door Management in de Gezondheidszorg en tot slot HBO-coaching++HBO-coachingHet coachen van individuen en teams, en het begeleiden van groepsprocessen met behulp van coachingsmodellen en -technieken.. In 2018 rondt zij haar studie Toegepaste Psychologie af.

Joan is graag buiten om te wandelen en fotografeert dan (onbedoelde) buitenkunst, water, kikkers en andere kleine beestjes. Een keer per maand is zij gespreksleider bij het Alzheimercafé, een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden en hulpverleners.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/teleurstelling-akkoord-behoudend-stuk-schijn-wekt-vernieuwing-nodig-is/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/teleurstelling-akkoord-behoudend-stuk-schijn-wekt-vernieuwing-nodig-is/