Maak het in Nieuw-West!

200 middelbare scholieren en mbo-studenten (15-23 jaar) uit Amsterdam Nieuw-West krijgen de kans om mee te doen aan het MDT-project ‘Maak het in Nieuw West!’. Doel van het project is het versterken van de talenten van jongeren en hen de kans geven om bij te dragen aan de sociale veiligheid van Nieuw-West.


header_img
Jongeren Nieuw-West

Voor deze samenstelling van beelden is gebruikgemaakt van beelden van Sjaak Kempe (CC BY) en Ovidiu Curcan (CC BY)

Maker: Kennisland (mbv AI)

Rechten:

Download
Jongeren op een plein in Amsterdam Nieuw-West
2024 - 2025

De plek waar je wordt geboren en opgroeit, is van grote invloed op de kansen die je in het leven krijgt. Die kansen verschillen per land, gemeente en zelfs per wijk of stadsdeel. Jongeren uit Amsterdam Nieuw-West groeien bijvoorbeeld vaker op in een omgeving met armoede, criminaliteit, discriminatie en kansenongelijkheid dan jongeren uit andere stadsdelen. En dat hoort niet. Daarom werken partners binnen het Nationaal Programma Samen Nieuw-West aan het versterken van de kansen van de jeugd. De samenwerkingspartners binnen het programma hebben de ambitie om jongeren zelf daarbij een actieve rol te geven.

Jongeren werken aan sociale veiligheid

Maatschappelijke diensttijd (MDT)++MDTMaatschappelijke diensttijd (MDT) biedt jongeren (12-30 jaar) de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld en iets te doen voor een ander en de samenleving. Zo organiseren jongeren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt, geven taalles aan nieuwkomers of begeleiden eenzame ouderen als buddy. MDT helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving en vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid. Al ruim 100.000 jongeren en 6.500 organisaties zijn aangesloten bij het MDT-netwerk. biedt jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en iets te betekenen voor hun omgeving. In dit MDT-project buigen jongeren zich 5 maanden lang over het thema ‘sociale veiligheid’ in Nieuw-West. Wat is er nodig om op school, in de buurt, thuis of online te bouwen aan een sociaal veilig klimaat? Hoe beïnvloeden zaken als straatintimidatie, online pesten of discriminatie hoe je je voelt in een ruimte? Meedoen aan ‘Maak het in Nieuw-West!’ betekent voor jongeren: beginnen bij jezelf. We gaan namelijk uit van hun ervaringsdeskundigheid en creativiteit.Meedoen aan ‘Maak het in Nieuw-West!’ betekent voor jongeren: beginnen bij jezelf. We gaan namelijk uit van hun ervaringsdeskundigheid en creativiteit. Zo zorgen we voor een succeservaring die het vertrouwen in henzelf en de samenleving vergroot.

Tijdens het traject: 

  • leren de jongeren zichzelf en elkaar beter kennen en ontwikkelen ze hun mening. Tijdens verschillende workshops oefenen de jongeren met het verwoorden van hun mening én luisteren naar de ander en versterken ze hun mondelinge vaardigheden en burgerschapsvaardigheden
  • leren deelnemers nieuwe mensen en organisaties kennen en voelen ze zich meer verbonden met de wijk en samenleving. Zo lopen de jongeren 3 dagdelen mee met een wijkorganisatie die actief is op dit thema; denk aan jongerenwerk, politie of een sociaal ondernemer. 
  • verkennen ze met elkaar vanuit hun eigen ervaringen het thema ‘sociale veiligheid’;
  • bedenken ze tijdens labs++LabsDe door ons ontwikkelde lab-methode zetten we eerder ook al voor diverse jeugdlabs in. vernieuwende ideeën en oplossingen die hun leefomgeving prettiger, veiliger en inclusiever maken en presenteren die in de wijk tijdens een feestelijk slotevenement.

Samenwerking en kansen

‘Maak het in Nieuw-West!’ is een initiatief van Kennisland in samenwerking met Centrum 16•22, Discussiëren Kun Je Leren en het Nationaal Programma Samen Nieuw-West++Samen Nieuw-WestHet Nationaal Programma Samen Nieuw-West is een samenwerking van overheid, (maatschappelijke) organisaties en bewoners in en betrokken bij Amsterdam Nieuw-West. Met meer dan 65 partners bouwen zij de komende 20 jaar aan de toekomst van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West.. ‘Maak het in Nieuw-West!’ is één van de projecten binnen het MDT-programma van het ministerie van OCW.

We werken bovendien samen met verschillende scholen en maatschappelijke organisaties in Amsterdam Nieuw-West. Voor scholen biedt het een kans om hun leerlingen en studenten ervaring op te laten doen in de praktijk en zo op een andere manier hun talenten te ontwikkelen.Voor scholen biedt het een kans om hun leerlingen en studenten ervaring op te laten doen in de praktijk en zo op een andere manier hun talenten te ontwikkelen. Het programma draagt daarnaast bij aan onderwijsdoelen op het gebied van burgerschap++BurgerschapLees ook het opiniestuk ‘Antwoord op populisme begint bij beter burgerschapsonderwijs’. Volgens Wessel moet je burgerschap ervaren om het te leren. Daarom moet het burgerschapsonderwijs veel beter. Scholen zijn immers de perfecte oefenplaatsen voor de democratie. en loopbaanoriëntatie. Voor maatschappelijke organisaties biedt het traject kansen om met jongeren in contact te komen, uit te wisselen en meer met hen samen te werken. Zo kunnen zij hun diensten nog beter afstemmen op de ideeën, wensen en behoeften van de jongeren zelf. 

Interesse? Neem contact op

De komende tijd werken we aan de voorbereidingen, zodat de leerlingen en studenten in de tweede helft van 2024 kunnen starten met het MDT-programma. Ben of ken jij een jongere die mee wil doen? Ben je benieuwd hoe jouw school ook kan meedoen of wil je op een andere manier betrokken++Organisaties, doe mee!Wil jij als organisatie bijvoorbeeld meer samenwerken met jongeren of ben je benieuwd naar hun ideeen en inzichten? Laat het weten! Tijdens dit traject lopen jongeren 3 dagdelen mee bij een organisatie die actief is op dit thema. We zijn nog op zoek naar organisaties die het leuk vinden om dit te faciliteren. worden? Neem contact op met Emma Steenbergen (es@kl.nl / 020-5756720).  

 

Jongeren kijken naar een document
MDT Nieuw-West inline

Jongeren kijken naar een document

Rechten:

Download

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Project
Actieonderzoek naar polarisatie op school

Onderwijs en jeugd, Sociale innovatie

Project
Crimelabs Gouda: Jongeren bedenken oplossingen voor drugscriminaliteit

Onderwijs en jeugd, Overheid in transitie

Project
Actieonderzoek: tijd voor Maatschappelijke Diensttijd

Onderwijs en jeugd, Overheid in transitie, Sociale innovatie, Zorg

Project
Thuis of in de kluis: op weg naar een smartphonevrije school

Onderwijs en jeugd

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/maak-het-in-nieuw-west/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/maak-het-in-nieuw-west/