Emma Steenbergen
Emma Steenbergen

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Adviseur maatschappelijke vernieuwing

Emma Steenbergen

LinkedIn-profiel

Emma is adviseur maatschappelijke vernieuwing bij Kennisland. Als gezondheidswetenschapper zet zij zich in voor een duurzame, gelijkwaardige samenleving. Om te kunnen vernieuwen is er volgens haar een netwerk van diverse mensen en partijen nodig die energiek willen samenwerken. Het complexe behapbaar maken, mensen betrekken en serieuze dingen voor elkaar krijgen; dat is wat ze graag doet. Volgens haar worden vraagstukken een stuk minder ingewikkeld als je de betrokkenen zelf het woord en veranderkracht geeft. 

Tijdens haar studie keek Emma op verschillende niveaus naar de gezondheidszorg. In de eerste plaats door zelf bij de thuiszorgorganisatie Emile in Amsterdam te werken. Hier ondersteunde ze mensen thuis met de ziekte ALS. Ik wil gewoon met je praten” werd een lijfspreuk in haar onderzoek naar de zorgbeleving van bewoners in verpleeghuizen. Je moet volgens haar niet kijken naar het woord ‘zorg’ als zorgen, maar als een manier van leven. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van positieve gezondheid++Positieve gezondheidEen bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Lees meer

Internationale volksgezondheid vindt Emma ook een belangrijk thema en dan met name gelijkwaardigheid in de toegang tot gezondheid. In Laos onderzocht ze bij het MCNV++MCNVHun missie is om gemarginaliseerde mensen in Zuidoost-Azië onafhankelijk en duurzaam toegang te geven tot middelen en diensten, waarmee ze hun gezondheid verbeteren en sociaal, maatschappelijk en economisch volledig meetellen. Lees meer hoe culturele, structurele en praktische barrières in het zorgsysteem bijdragen aan het hoge aantal tienerzwangerschappen. Daar zag ze de noodzaak om vanuit heel diverse perspectieven naar een maatschappelijk probleem te kijken.

Na haar studie maakte Emma een stap naar de lokale overheid. Bij de gemeente Stichtse Vecht werkte ze aan een innovatieve, toekomstbestendige en duurzame economieZe werkt toe naar oplossingen door verhalen en ideeën op te halen, in plaats van te vertellen wat er moet gebeuren.. Ze was daar aanjager van programmatisch werken++ProgrammaEen programma is een verzameling van tijdelijke inspanningen om meerdere, unieke doelen te bereiken die zonder deze coördinatie niet gerealiseerd kunnen worden. Lees meer in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Zodat je niet verdrinkt in de veelheid aan activiteiten, rollen en relaties, maar op een systemische manier uitdagingen aangaat. Dit deed zo door samen met lokale betrokkenen, beleidsmakers en politieke vertegenwoordigers programma’s te ontwikkelen voor economische ontwikkeling en de energietransitie. In deze trajecten ontdekte ze dat haar kracht ligt bij het verbinden van mensen om samen tot gemeenschappelijke doelen en een aanpak of oplossing te komen. Dit doet ze door verhalen en ideeën op te halen, in plaats van te vertellen wat er moet gebeuren. Bij Kennisland wil ze dit verder ontwikkelen en zich inzetten voor positieve verandering. 

In haar vrije tijd probeert Emma telkens een nieuwe hobby uit zoals accordeon spelen, klussen of kleurplaten voor volwassenen inkleuren. Sporten is een terugkerend ingrediënt waar ze veel energie van krijgt. Je vindt haar regelmatig rennend achter een hockeybal, zwoegend op de fiets of in een stabiele pilateshouding. Verder gaat ze graag naar de film of brengt ze tijd door met vrienden en familie in een kroeg, of zet ze thuis voor hen wat lekkers op tafel. Samen met haar vriend maakt ze voortdurend plannen voor tripjes in binnen- en buitenland. 

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/emma-steenbergen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/emma-steenbergen/