Fabienne van Rossenberg
Fabienne van Rossenberg

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Adviseur maatschappelijke vernieuwing

​​Fabienne van Rossenberg

LinkedIn-profiel

Fabienne is adviseur maatschappelijke vernieuwing bij Kennisland. Ze wil maatschappelijke problemen oplossen door oprechte interesse in de ander. En dat is niet vanzelfsprekend. Te vaak ziet zij bijvoorbeeld hoe goedbedoeld beleid faalt omdat er niet eerst aandachtig en zonder oordelen is bevraagd en geluisterd. Wat hebben mensen die problemen ervaren nodig? Wat zien zij zelf voor oplossingen? Fabienne is ervan overtuigd dat de kans van slagen het grootst is als we degenen om wie het gaat vanaf het begin betrekken bij het ontwerpen van oplossingen. 

Fabienne is gefascineerd door het gedrag van mensen. Tijdens haar bachelor Psychobiologie++PsychobiologieBij psychobiologie bestudeer je de werking van het brein op alle niveaus: van molecuul tot de menselijke geest. Je leert hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd, hoe neuronen werken en wat de relatie is tussen het brein en menselijk gedrag. en onderzoeksmaster Brain and Cognitive Sciences++Brain and Cognitive SciencesBij Brain and Cognitive Sciences bestudeer je menselijk gedrag vanuit meerdere disciplines, waaronder neurowetenschappen, psychologie, filosofie en computerwetenschappen. zocht ze naar biologische verklaringen voor gedrag en ontwikkelde ze een speciale interesse in de hersenontwikkeling van jongeren. Gaandeweg raakte ze echter steeds gefrustreerder over de grote kloof tussen wetenschap en maatschappij. Prachtige onderzoeken met veel potentie voor maatschappelijke impact zijn alleen beschikbaar voor wetenschappers of in onbegrijpelijke taal opgeschreven. Daarom zoekt Fabienne naar manieren om wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar te brengen.  

Zo raakte ze als vrijwilliger betrokken bij de ontwikkeling van het vak ‘A Broader Mind’++A Broader MindEen vak opgericht door bachelor- en masterstudenten, docenten en wetenschappers. Het maakt studenten bewust van hun persoonlijke kijk en invloed op verschillende maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, digitalisering, armoede, succes en falen. Lees meer aan de Vrije Universiteit. Door middel van co-creatie ontwikkelde ze samen met een diverse groep studenten, docenten en wetenschappersFabienne ziet dat ‘schijnparticipatie’ helaas nog vaak voorkomt: feedback ophalen is niet hetzelfde als participatie! blended learning++Blended learningEen combinatie van face-to-face en ict-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Lees meer onderwijs gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Wat deze ervaring zo bijzonder maakte, was dat dit vak bottom-up opgezet was door studenten en docenten vanuit een behoefte aan persoonlijk en maatschappelijk betrokken onderwijs. De ontwikkeling van het vak ging van start, nog zonder toestemming van hogerop. Fabienne stond versteld van de positieve energie en creativiteit die vrijkwam toen mensen in hun energie en kracht werden gezet. Dit smaakte naar meer.  

Voordat ze bij Kennisland begon, werkte ze als onderzoeker in het Society, Youth and Neuroscience Connected lab++SYNC-labIn het lab doen wetenschappers onderzoek naar de (hersen)ontwikkeling van jongeren in relatie tot verschillende soorten gedrag zoals pro- en antisociaal gedrag en mentaal welzijn. Lees meer aan de Erasmus Universiteit. Ze onderzocht de relatie tussen impact maken en mentaal welzijn van jongeren. Ze gaf workshops aan jongeren op middelbare scholen en begeleidde hen bij het realiseren van hun ideeën om impact te maken. Ook was ze onderdeel van het YoungXperts-team. YoungXperts is een jongerenparticipatieplatform met als doel jongeren een stem te geven in onderzoek en beleid. Ze organiseerde jongerenparticipatie-initiatieven rondom verschillende maatschappelijke thema’s zoals mentale gezondheid en diversiteit. Ze kwam in contact met een diverse groep jongeren en leerde dat zij vaak hele goede en creatieve ideeën hebben voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, maar zich vaak niet serieus genomen voelen door onderwijs- en overheidsinstanties. Fabienne ziet dat schijnparticipatie helaas nog vaak voorkomt: feedback ophalen is niet hetzelfde als participatie. 

In haar vrije tijd staat ze in de zomer op een beachvolleybalveld en in de winter op een squashbaan. Ze houdt van eten, maar niet van koken. Ze verliest zich in andere werelden via boeken, liefst met een kat op schoot, en is altijd in voor een bordspelletje. Ze geniet van verre reizen met veel natuur, maar keert altijd terug naar het vertrouwde Amsterdam waar ze regelmatig in een museum, theater of bar te vinden is.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/fabienne-van-rossenberg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/fabienne-van-rossenberg/