Rapportage Beroepsbeeld Leraar: verantwoording, proces en aanbevelingen

Goed dat er eindelijk een Beroepsbeeld Leraar is, sectoroverstijgend én gemaakt en gedragen door leraren zelf. Hoe zijn we daar gekomen en wat hebben we geleerd van het proces? Welke methodes hebben we ingezet? Welke aanbevelingen hebben we voor leraren, lerarenorganisaties, opleiders, werkgevers en overheidsinstanties? Lees het in de rapportage.

Download
Publicatie
header_img
Onderzoek

Leraren bespreken tussentijdse onderzoeksresultaten.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Leraren bespreken tussentijdse onderzoeksresultaten.
16 mei 2024

In 2021 hebben de lerarenorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO en PVVVO de uitdaging aangenomen om een gemeenschappelijk en door de beroepsgroep geformuleerd en gedragen beroepsbeeld van de leraar in het primair onderwijs (po), (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so, voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te beschrijven: het Beroepsbeeld Leraar++Beroepsbeeld LeraarLees hier meer over het Beroepsbeeld Leraar.

Kennisland heeft het proces begeleid om tot het Beroepsbeeld Leraar voor en door leraren te komen. In deze rapportage beschrijft Kennisland de verschillende onderdelen en activiteiten van het doorlopen proces, de methodische verantwoording en – niet onbelangrijk – de geleerde lessen.

In deze rapportage vind je de thema’s en spanningen die uit de data naar voren kwamen. Op basis van deze thema’s doet Kennisland aanbevelingen aan leraren, lerarenorganisaties, opleiders, werkgevers en overheidsinstanties voor acties of vervolgonderzoek die kunnen bijdragen aan de verbetering van de aantrekkelijkheid van het beroep leraar.

 

Download Rapportage

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/rapportage-beroepsbeeld-leraar-verantwoording-proces-en-aanbevelingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/rapportage-beroepsbeeld-leraar-verantwoording-proces-en-aanbevelingen/