Missie Mentaal ondersteunt landelijke beweging voor mentale gezondheid

Kennisland ondersteunt samen met Alles is Gezondheid de landelijke beweging voor mentale gezondheid onder de noemer ‘Missie Mentaal’. We verbinden de kennis, ervaring en vaardigheden van organisaties en personen die zich hier al mee bezighouden.


Website
missiementaal.com/
header_img
2024 - 2025

De beweging voor mentale gezondheid bestaat al jaren, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Missie Mentaal ondersteunt de beweging en alle activiteiten en initiatieven die eruit voortkomen door verbindingen te leggen. Want met samenwerking bereiken we meer. 

Er zijn voorbeelden te over. In Groningen zetten studenten zich in voor de mentale gezondheid van mede-studenten. In Den Haag ontwerpen jongeren samen met middelbare scholieren acties voor het verbeteren van mentale gezondheid. Een landelijke kennisorganisatie deelt tips en oefeningen over hoe we allemaal onze mentale gezondheid kunnen verbeteren. Een jaarlijkse hardloopwedstrijd, maatschappelijke diensttijd, ouderen die meer onderdeel zijn van de samenleving, een campagne voor bewustwording van mentale gezondheidsvragen, een telefoonnummer voor jonge ouders, de helende werking van dansen en ga zo maar door. 

Heel veel mensen werken al hard aan het verbeteren van de mentale gezondheid in Nederland.Heel veel mensen werken al hard aan het verbeteren van de mentale gezondheid in Nederland. Door hen meer aan elkaar te verbinden kunnen we samen nog veel meer bereiken. We ondersteunen dus een al bestaande beweging. 

‘Verplaats je eens in mijn schoenen’

We organiseren Mental Meet-ups++Mental Meet-upsPeriodieke bijeenkomsten waarbij alle partijen die iets doen op het gebied van mentale gezondheid samenkomen, uitwisselen en nieuwe wegen bewandelen. en de Week van de Mentale Gezondheid (3 t/m 8 juni). Onder de noemer Verplaats je eens in mijn schoenen’ organiseren diverse partijen een week lang activiteiten door het hele land. Het doel van de week is aandacht voor mentale gezondheid door te luisteren en je in elkaar te verdiepen. Op individueel niveau, maar ook door organisaties en mensen aan elkaar te verbinden. Door in elkaars schoenen te stappen, kunnen we elkaar leren begrijpen en stigma’s doorbreken.

Tijdens de week zijn er onder andere een Beweegfestival, een mentaal boekenbal, webinars, dans, workshops, podcasts en films. In de Week van de Mentale Gezondheid vindt ook het landelijke Congres Mentale Gezondheid plaats op donderdag 6 juni bij Radio Kootwijk. Laat je gegevens achter op www.missiementaal.com om hiervan op de hoogte te blijven. 

 


Heb je zelf ook een activiteit over mentale gezondheid gepland staan tijdens de Week? Alle activiteiten zijn welkom en dragen bij aan meer aandacht voor mentale gezondheid. Laat het ons weten via info@missiementaal.com.  


Waarderende aanpak 

Bij de ondersteuningSamen met de beweging erkennen we wat er goed gaat en kijken we wat we nog meer kunnen doen door verbinding en samenwerking, voor nog meer effect. van de beweging gaan we uit van een waarderende methode. Hierbij erkennen en waarderen we de inspanningen van alle partijen die iets doen op het gebied van mentale gezondheid. We hebben immers hetzelfde doel: een betere mentale gezondheid in Nederland. 

Samen met de beweging erkennen we wat er goed gaat en kijken we wat we nog meer kunnen doen door verbinding en samenwerking, voor nog meer effect. We organiseren bijeenkomsten waarin die partijen elkaar verder helpen en samen tot nieuwe ideeën komen voor het verbeteren van mentale gezondheid of het aanpakken van oorzaken die mentale gezondheid juist verminderen. 

Want ondanks alle inspanningen van partijen, zorgprofessionals en de overheid stijgt het aantal mensen met psychische klachten. Ook het aantal burn-outklachten blijft stijgen. Mentale gezondheid is een complex maatschappelijk vraagstuk, vanwege de vele factoren die erop van invloed zijn. Het zijn vaak zaken waar we als individu of enkele organisatie weinig invloed op hebben. Denk aan de sociale leefomgeving (bijvoorbeeld te weinig ruimte om elkaar te ontmoeten) of het stelsel van sociale zekerheid (bijvoorbeeld de complexiteit van toeslagen). Samen kunnen we veel meer bereiken!

 


 

Missie Mentaal is onderdeel van de kabinetsbrede aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ van de ministeries VWS, OCW en SZW. Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van ruim 3.000 partners, dat de transitie naar een vitaler Nederland stimuleert.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/missie-mentaal-ondersteunt-landelijke-beweging-voor-mentale-gezondheid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/missie-mentaal-ondersteunt-landelijke-beweging-voor-mentale-gezondheid/