Van buurtschap naar buurtgemeenschap in Oosterwold

De experimentele wijk Oosterwold tussen Almere en Zeewolde valt op door bijzondere woonconcepten en een focus op ‘doe-het-zelven’. Bewoners ontwerpen niet alleen hun eigen huis, maar gaan ook samen over de aanleg en het beheer van wegen, groen en water. Veel publieke voorzieningen ontbreken nu nog in de wijk. Kennisland ondersteunt de bewoners en de gemeente bij de sociale doorontwikkeling van Oosterwold, onder andere met een serious game.


header_img
Oosterwold

De experimentele eco-wijk Oosterwold.

Maker: www.maakoosterwold.nl

Rechten: Alle rechten voorbehouden

2024

Oosterwold is een unieke, experimentele en groene wijk in Almere++GebiedsteamHet gebiedsteam werkt namens de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen aan een bijzondere manier van gebiedsontwikkeling. met een grote vrijheid voor bewoners om zelf hun kavel en woon- en leefomgeving in te richten. De organische gebiedsontwikkeling leidde tot een wijk met veel groen, stadslandbouw, een grote architectonische veelzijdigheid en veel mogelijkheden voor individuele initiatiefnemers en collectieven om bijzondere (woon)concepten te ontwikkelen. Van een buurtschap ook een buurtgemeenschap maken, blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld nog te weinig ontmoetingsruimten, speeltuinen, buurtcentra en welzijns- en zorgvoorzieningen. 

Het gebiedsteam Oosterwold vroeg Kennisland daarom het gebiedsteam, de gemeenten en bewoners uit Oosterwold te ondersteunen bij de sociale doorontwikkeling van Oosterwold. Daarvoor organiseren we een dialoog met wijkbewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, de gemeente en andere betrokkenen. We organiseren een dialoog met wijkbewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, de gemeente en andere betrokkenen. 

De vragen die in de dialoog centraal staan zijn:

  • Aan welke sociale en maatschappelijke voorzieningen in de wijk hebben alle betrokkenen behoefte, nu en in de toekomst? 
  • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de sociale infrastructuur van Oosterwold? 
  • Welke rollen zien de verschillende betrokkenen voor zichzelf en anderen? 

Straatgesprekken, interviews en een serious game

In de eerste fase van het project onderzoeken we door middel van interviews met ambtenaren en professionals, en straatgesprekken met bewoners welke behoeften aan sociale voorzieningen er zijn in OosterwoldDe opbrengsten van de interviews en gesprekken vormen de basis voor een serious game.. Welke succesvolle en minder succesvolle voorbeelden zijn er? Welke kansen en barrières liggen er bij de ontwikkeling van de sociale infrastructuur van Oosterwold? Bij de straatgesprekken blijven we binnen het thema ‘stadslandbouw’, door bewoners te vragen ‘welk sociale zaadje zij in Oosterwold willen planten’.

De opbrengsten van de interviews en gesprekken vormen de basis voor een serious game++Serious gamesEen methode waarbij mensen met verschillende belangen, zoals bewoners, ambtenaren en ondernemers, op een gelijkwaardige en laagdrempelige manier met elkaar het gesprek aangaan en perspectieven uitwisselen. Waar zet jij een serious game voor in? die we speciaal voor Oosterwold op maat ontwerpen en met verschillende groepen gaan spelen. Met het spel kunnen betrokkenen op een constructieve én leuke manier in dialoog over de toekomstige sociale infrastructuur van Oosterwold en de rolverdeling tussen verschillende belanghebbenden.

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/van-buurtschap-naar-buurtgemeenschap-in-oosterwold/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/van-buurtschap-naar-buurtgemeenschap-in-oosterwold/