Samen vooruit met energie

We zitten middenin een energietransitie, waarin we overstappen van energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas naar volledig groene energie. Met de huidige hoge energieprijzen is het besef dat het anders moet met de energievoorziening groter dan ooit. Helaas kan niet iedereen meedoen of profiteren van de energietransitie. Voor sommige huishoudens zijn de financiële consequenties van de stijgende gas- en energieprijzen funest. In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht werken we aan een lokale aanpak tegen energiearmoede.


header_img
Spaarlamp

Rechten:

Download
2022

Energiearmoede++EnergiearmoedeTNO spreekt over energiearmoede als huishoudens over een laag inkomen beschikken in combinatie met hoge energielasten, dan wel een woning van energetisch onvoldoende kwaliteit (zoals slechte isolatie). Het aantal huishoudens in energiearmoede is het afgelopen jaar explosief gestegen, waardoor mensen met grote financiële zorgen, stress en gezondheidsproblematiek te maken hebben of krijgen. Lees verder komt vaak voor bij mensen die te maken hebben met een combinatie van problemen, zoals armoede, schulden, werk, gezondheidsproblemen en achterstallig onderhoud van de woning. Sommige van hen hebben weinig mogelijkheden om deze problemen duurzaam op te lossen en zijn aan het ‘overleven’.

De groep mensen die vanwege de sterk stijgende energiekosten in de financiële problemen komen, worden op verschillende manieren ondersteund door maatschappelijke organisaties en gemeentelijke afdelingen, zoals de afdeling duurzaamheid, schuldhulpverlening, woningcorporaties, welzijn en het energieloket. Maar hoe kunnen deze partijen effectiever met elkaar samenwerken? Hoe bereiken we de mensen die nog niet in beeld zijn? En wordt de groep die wel in beeld is voldoende ontzorgd als het gaat om energiebesparing? Hoe worden bewoners zelf het liefst geholpen met energiebesparende maatregelen? Deze vragen gaan we in Stichtse Vecht samen met betrokkenen beantwoorden. 

In de gemeente Stichtse Vecht is een groeiende groep mensen die vanwege de sterk stijgende energiekosten in de financiële problemen komen. Er gebeurt al het een en anderDe leefwereld van de mensen die de energierekening niet of amper kunnen betalen, staat bij deze aanpak centraal. , maar extra acties om mensen op korte- en lange termijn te helpen met energiebesparing zijn hard nodig. De gemeente heeft vanuit het Rijk budget gekregen om energiebesparende maatregelen uit te voeren bij haar inwoners die in financiële nood zijn. Onder het motto ‘Samen vooruit met energie’ helpt Kennisland de gemeente om een aanpak te ontwikkelen die mensen en organisaties aanspreekt op hun creativiteit en motiveert om huidige hulp te versterken en tot nieuwe oplossingen te komen. De leefwereld van de mensen die de energierekening niet of amper kunnen betalen, staat bij deze aanpak centraal. 

Diverse invalshoeken en onconventionele samenwerkingen

We werken aan een actieplan voor de gemeente waarmee we mensen die dit het hardst nodig hebben op de korte termijn helpen om energie – en daarmee geld – te besparen. Bijvoorbeeld door de inzet van energiecoaches en zogenoemde energiefixers++EnergiefixersEnergiefixers komen bij bewoners thuis en geven informatie en advies over energiebesparing. De fixers voeren ook kleine energiebesparende maatregelen uit, zoals het plaatsen van radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen.. Energiearmoede vraagt om een aanpak waar diverse invalshoeken samenkomen. Naast betaalbare energie en een comfortabele en gezonde woning zijn mensen immers ook geholpen met een zinvolle dagbesteding, een sterker sociaal netwerk en het ontwikkelen van de eigen talenten. Daarom dagen we de betrokken organisaties en personen uit om onconventionele samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld tussen schuldhulpverlening en de lokale energiecoöperatie. We gaan ‘Samen vooruit met energie’!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/samen-vooruit-met-energie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/samen-vooruit-met-energie/