Leren combineren in de kinderopvang

Minder werken omdat er niet genoeg ruimte is op de kinderopvang of een wachttijd van een jaar? Dit klinkt veel ouders bekend in de oren door het tekort aan medewerkers in de kinderopvang. Een van de oplossingen die wordt ingezet om het tekort tegen te gaan, is het combineren van een baan als pedagogisch medewerker met een andere baan. Kennisland onderzoekt samen met Sardes in een actieonderzoek hoe (en of) dit een oplossing kan zijn.


header_img
Kinderopvang

Een kinderopvangmedewerker met twee kinderen.

Rechten:

Download
2023

De roep om medewerkers in de kinderopvang is groot.++Hoge noodEr staan nu vier keer zoveel vacatures open als in 2018, terwijl er in de tussenliggende periode al twintigduizend mensen meer in de kinderopvang zijn gaan werken. Dit geldt voor zowel dagopvang, buitenschoolse opvang (bso) als peuteropvang. (bron)
Door factoren als hoge werkdruk en gebrek aan doorgroeimogelijkheden is er concurrentie met andere sectoren zoals onderwijs, welzijn en zorg, sectoren die vaak meer doorgroeimogelijkheden en contracten met meer uren kunnen bieden.++BronIJsbrand, J., Studulski, F., Lohman, J. & Beekhoven, S. (2021). Werk aan de winkel. Opgaven voor een leven lang leren & ontwikkelen in de kinderopvang, maart 2021.
Het combineren van een baan als pedagogisch medewerker met een andere functie, binnen of buiten de kinderopvang is een oplossing voor het tekort aan medewerkers. Hoe maken we het voor mensen leuk en aantrekkelijk om te kiezen voor zo’n combinatiebaan? Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang (PAK) heeft Kennisland en Sardes gevraagd een actieonderzoek uit te voeren naar wat werknemers en werkgevers nodig hebben om combinatiebanen succesvol in te kunnen zetten in de kinderopvangbranche.

Uit diverse onderzoeken in de kinderopvangsector is al veel kennis beschikbaar over mogelijkheden en knelpunten voor het inzetten van combinatiebanen in de kinderopvang. Deze zijn uitgewerkt tot e-books++e-BooksHet PAK publiceerde een e-book voor werknemers en werkgevers zodat ze aan de hand van vijf stappen combinatiebanen kunnen inzetten. om werkgevers en werknemers te ondersteunen in het toepassen van combinatiebanen. Maar deze e-books vragen om een concretiseringsslag. Wat is er aanvullend op de bestaande kennis nodig voor werkgevers en werknemers om combinatiebanen in te zetten?Wat is er aanvullend op de bestaande kennis nodig voor werkgevers en werknemers om combinatiebanen in te zetten? Kennisland en Sardes verkennen dit met werkgevers en werknemers van drie kinderopvangorganisaties. Het actieonderzoek++ActieonderzoekEen vorm van onderzoek die leren en veranderen combineert. De actieonderzoeker richt zich niet alleen op onderzoek, maar ontwerpt al handelend ook oplossingen (om vervolgens weer te onderzoeken of die het gewenste effect bereiken). helpt enerzijds deze drie kinderopvangorganisaties bij het inzetten van combinatiebanen. Anderzijds trekken we hieruit concrete lessen waarmee het PAK de branche kan inspireren en ondersteunen met het inzetten van combinatiebanen. 

Stappen richting een combinatiebaan

We koppelen een actieonderzoeker aan elke kinderopvangorganisatie. In totaal ondersteunen we negen mensen die geïnteresseerd zijn in een combinatiebaan. Aan de hand van de stappen uit de eerdergenoemde e-books werken we samen met de werknemer, werkgever en de potentiële tweede werkgever (zoals een onderwijs- of zorginstelling) toe naar een combinatiebaan. Als er al iemand binnen de organisatie een combinatiebaan heeft, kunnen we die persoon inzetten als ervaringsdeskundige om de andere casussen te ondersteunen, door deel te nemen aan de gesprekken en de eigen ervaringen te delen. Gedurende het proces reflecteren de werknemers en werkgever op de casussen binnen een organisatie, waarbij de werknemers leren van elkaar en zij de eerste resultaten van de actieonderzoeker samen ordenen, duiden en toetsen. Op deze manier leren we optimaal van negen casussen waarin iemand toewerkt naar een combinatiebaan. De actieonderzoekers zetten de inzichten om in concrete adviezen en praktische handreikingen waarmee het PAK de inzet van combinatiebanen kan vergroten.De actieonderzoekers zetten de inzichten om in concrete adviezen en praktische handreikingen waarmee het PAK de inzet van combinatiebanen kan vergroten.

Krachtenbundeling: Sardes en Kennisland

Door samen te werken met Sardes bundelen we methodische en inhoudelijke kennis. Kennisland heeft veel expertise in het uitvoeren van actieonderzoek en Sardes kent de kinderopvang van binnenuit.++SardesZe voeren onder meer de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang uit (in opdracht van SZW) en zijn regelmatig voor metingen en trainingen op kinderopvanglocaties te vinden. Sardes is net als Kennisland onderdeel van Stichting CAOP++Stichting CAOPLees hier meer over Stichting CAOP..

 

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Ferry Nagel.

Als je dit interessant vindt, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/leren-combineren-in-de-kinderopvang/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/leren-combineren-in-de-kinderopvang/