Een samenleving begint met samen

Hoewel het logisch klinkt, is het niet vanzelfsprekend in een geïndividualiseerde maatschappij. Je moet er iets voor doen, je moet je ervoor inzetten. Je moet nieuwsgierig en bevlogen zijn, echt willen luisteren naar motieven en behoeften, en misschien wel eigenzinnig zijn om je geloof in verandering ook daadwerkelijk te laten landen. Elke dag weer.

header_img
Joint forces

CAOP, Sardes en KL bundelen krachten in Stichting CAOP.

Maker: KL

Rechten:

Download

Stichting CAOP zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen. Een samenleving waarin je gezien wordt, kansen krijgt en waarin iedereen voordeel heeft van vooruitgang. Dat doen we door te verkennen, te verbinden en te veranderen. Wij brengen mensen, organisaties en overheden bij elkaar en pakken samen met hen maatschappelijke vraagstukken aan.

Wij doen dat onafhankelijk en met drie elkaar versterkende merken: CAOP, Sardes en Kennisland++Stichting CAOPPer 1 april 2022 zijn we gefuseerd met het CAOP. Per 1 januari 2023 is ook stichting Sardes met het CAOP gefuseerd. Samen vormen de drie afzonderlijke organisaties Stichting CAOP.

CAOP verbindt onderzoek, wetenschap en beleid om met gedeelde kennis en ervaringen maatschappelijke impact te makenDoor met het CAOP en Sardes samen te werken, kunnen we onze positie versterken en vernieuwende oplossingen en experimenten op grotere schaal toepassen. op arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Sardes ondersteunt met een geïntegreerd aanbod van onderzoek, ontwikkeling en begeleiding de opvang, onderwijs, gemeenten en rijksoverheid bij het realiseren van gelijke kansen voor kinderen en jongeren.

Kennisland ontwerpt samen met betrokkenen oplossingen voor complexe vraagstukken die iedereen aangaan. We leren mensen zelf vernieuwen. Door middel van sociale innovatie bouwen we aan een lerende samenleving, een kennissamenleving.

Samen werken we aan verandering en verbetering. Door samen te werken kunnen we bijvoorbeeld succesvolle lokale initiatieven opschalen naar landelijke programma’s en andersom kunnen we beleid testen en concreet maken in de praktijk.

Stichting CAOP brengt mensen, organisaties en overheden bij elkaar en pakt samen met hen maatschappelijke vraagstukken aan. Voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen.

 Door met het CAOP en Sardes samen te werken, kunnen we onze positie versterken en vernieuwende oplossingen en experimenten op grotere schaal toepassen. De fusie biedt strategische voordelen en nieuwe kansen om te doen waar we goed in zijn: werken aan een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving, samen met de betrokkenen van een maatschappelijk vraagstuk.
Lees meer over onze fusie met het CAOP, over hoe we onszelf blijven én elkaar aanvullen. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/een-samenleving-begint-met-samen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/een-samenleving-begint-met-samen/