Kennisland bundelt krachten met het CAOP

Per 1 april 2022 fuseren we met het CAOP, een stichting die net als wij werkt aan maatschappelijke vraagstukken in onderwijs, zorg en overheid. We blijven onszelf, maar door de krachten te bundelen, kunnen we onze ambities beter verwezenlijken. We kunnen bijvoorbeeld succesvolle projecten en concepten makkelijker opschalen en verder brengen dankzij het grote netwerk, de organisatiekracht en expertise van het CAOP. Het CAOP kan op zijn beurt profiteren van onze innovatiekracht en creativiteit. Lees meer over het hoe en waarom van deze fusie.


header_img
Joint forces

CAOP, Sardes en KL bundelen krachten in Stichting CAOP.

Maker: KL

Rechten:

Download
10 februari 2022

Sinds de oprichting in 1999 zijn we een onafhankelijke stichting die werkt aan maatschappelijke vooruitgang. De uitdagingen in de publieke sector nemen toe en worden steeds complexer. Dit vraagt om meer sociale innovatie. Door met het CAOP++Stichting CAOPCAOP is sinds 1 januari 2023 ook gefuseerd met Sardes, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van kansengelijkheid in onderwijs, opvang en opvoeding. Netwerkorganisatie Alles is Gezondheid valt sinds 2017 onder Sardes en werkt met meer dan drieduizend partners aan een vitaler en gezonder Nederland. Samen vormen CAOP, Kennisland en Sardes: Stichting CAOP. Lees hier waar we voor staan. samen te werken, kunnen we onze positie versterken en vernieuwende oplossingen en experimenten op grotere schaal toepassen. 

Deze fusie biedt KL en het CAOP strategische voordelen en nieuwe kansen om te doen waar we goed in zijn: werken aan een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving, samen met de directbetrokkenen.

“We hebben onszelf de afgelopen twintig jaar steeds verder ontwikkeld en meerdere keren opnieuw uitgevonden. Deze nieuwe fase met het CAOP zie ik als een mooie volgende stap die ons in staat stelt om sociale innovatie in Nederland verder te brengen.”

– Nora van der Linden, directeur Kennisland

KL en het CAOP vullen elkaar aan

Beide stichtingen werken vanuit een maatschappelijke missie aan een betere samenleving.Beide stichtingen werken vanuit een maatschappelijke missie aan een betere samenleving. Waar onze focus ligt op samen vernieuwen in de praktijk met de mensen die het dichtst betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken, werkt het CAOP meer op politiek-bestuurlijk niveau. Het CAOP is expert op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in onder andere de zorg, het onderwijs en de overheid, en heeft veel ervaring met (strategische) samenwerking op project- en programmaniveau. KL heeft een bredere scope en richt zich meer op vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die bottom-up tot stand komen. Voor ons biedt dit de mooie kans om onze concepten en projecten op te schalen. Door strategisch samen te werken, kunnen we bovendien landelijk meer invloed uitoefenenDoor strategisch samen te werken, kunnen we landelijk meer invloed uitoefenen. op de kaders, wet- en regelgeving en cultuur die maatschappelijke vooruitgang mogelijk maken. 

“Door samen te gaan vergroten we ons innovatieve vermogen en komen we dichter bij de praktijk van maatschappelijke vernieuwing te staan. Hoe betrek je mensen daarbij? Hoe zorg je ervoor dat er geleerd wordt? Daar is Kennisland expert in.”

– Philip Geelkerken, directeur CAOP

Kennisland blijft zichzelf

Pionieren zit in ons DNA. Om die positie te behouden, moeten we investeren in doorlopende ontwikkeling van methodes en aanpakken. Door ons aan te sluitenWe krijgen meer ruimte om te experimenteren, verdiepen, twijfelen, opiniëren, debatteren en leren. bij het CAOP++Grote organisatieBij het CAOP werken ruim tweehonderd mensen, bij Kennisland twaalf (aantallen op 1 januari 2022). krijgen we meer ruimte om te experimenteren, verdiepen, twijfelen, opiniëren, debatteren en leren. En om onze innovatiekracht, creativiteit en kritisch vermogen++Kritisch vermogenJuist met onafhankelijk denken, van oudsher een van de belangrijkste eigenschappen van Kennisland, komen we sneller tot de kern van maatschappelijke vraagstukken. verder te ontwikkelen. Dankzij deze fusie kunnen we het denken over sociale innovatie verder brengen en andere organisaties beter helpen vernieuwen. Door de kwaliteiten van het CAOP en KL te bundelen, kunnen we sectoroverstijgend, vanuit de inhoud én de praktijk, met een veel grotere armslag en strategische kracht werken aan maatschappelijke vooruitgang. Kennisland blijft zichzelf. We houden onze naam, onze eigen directeur++RvTDe Raad van Toezicht van het CAOP wordt ook de Raad van Toezicht van Kennisland. De huidige RvT van Kennisland zal na de fusie een Adviesraad worden die als klankbord voor Kennisland dient., ons thuis blijft het Marineterrein in Amsterdam, en we blijven verantwoordelijk voor onze medewerkers, communicatie en de inhoud en uitvoering van onze projecten en andere activiteiten.We blijven verantwoordelijk voor onze medewerkers, communicatie en de inhoud en uitvoering van onze projecten en andere activiteiten.

“Dit is een geweldige kans voor Kennisland én voor het CAOP. De vraagstukken in de samenleving vragen om nieuwe aanpakken en nieuwe samenwerkingen. Daar is deze fusie zelf ook een prima voorbeeld van.”

– Marc Vermeulen, voorzitter Raad van Toezicht Kennisland

KL en het CAOP werken al lang samen

We kennen elkaar goed. Onze samenwerking gaat al meer dan tien jaar terug. Kennisland en het CAOP waren verantwoordelijk voor de samenstelling en uitvoering van het programma InnovatieImpuls Onderwijs, waarin innovatie-experimenten op 150 scholen door het hele land werden getest. In IIO op Maat trokken we samen op in de begeleiding van innovatieve onderwijsconcepten om knelpunten in de regio’s aan te pakken. KL en het CAOP ontwikkelden Onderwijs Pioniers, het latere LerarenOntwikkelFonds++LOFOnderwijs Pioniers is een antwoord geweest op top-down vernieuwingen in het onderwijs, waarbij leraren vaak niet betrokken zijn en waar zij gebrek aan professionele ruimte ervaren. Duizend Pioniers verder zijn we verheugd dat ons initiatief een duurzame plek in het onderwijs heeft gekregen onder de vleugels van het LerarenOntwikkelFonds (LOF)., en Vernieuwend leiderschap PO waarin schoolleiders uit het primair onderwijs op zoek gaan naar wat vernieuwend leiderschap concreet inhoudt. In vervolg daarop gaan 190 scholen dankzij de OCW-regeling Schoolkracht aan de slag met een vernieuwend initiatief, ondersteund door Kennisland en het CAOP. In de zorg werkten we aan het actieonderzoek++ActieonderzoekEen vorm van onderzoek die leren en veranderen combineert. De actieonderzoeker richt zich niet alleen op onderzoek, maar ontwerpt al handelend ook oplossingen (om vervolgens weer te onderzoeken of die het gewenste effect bereiken). Flexwerk in de zorg, waarmee we de achterliggende motieven van flexwerk bij verschillende zorginstellingen beter wilden begrijpen door te experimenteren met interventies. 

Wij hebben heel veel zin én vertrouwen in deze nieuwe fase voor Kennisland! Heb je vragen over de fusie met het CAOP? Neem dan contact op met Marieke van Doorninck via md@kl.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-bundelt-krachten-met-het-caop/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-bundelt-krachten-met-het-caop/