IIO op Maat voor innovatietrajecten in het onderwijs

CAOP en Kennisland stimuleren en begeleiden innovatieve onderwijsconcepten om knelpunten in de regio’s aan te pakken.


Website
www.innovatieimpulsonderwijs.nl/aan-de-slag/iio-op-maat/
2012 - 2016

Krimp van leerlingen in de ene regio, tekorten aan docenten in andere regio’s. De onderwijsarbeidsmarkt in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs blijft turbulent de komende jaren. InnovatieImpuls Onderwijs op Maat (IIO op Maat) levert maatwerkbegeleiding voor innovatie van de onderwijsorganisatie. De vraag die specifiek bij scholen of schoolbesturen in een regio leeft staat daarbij centraal. CAOP en Kennisland stimuleren en begeleiden innovatieve onderwijsconcepten om knelpunten in de regio’s aan te pakken, in eerste instantie bij het voortgezet onderwijs.

Knelpuntanalyse

OCW verzorgt analyses van de regionale onderwijsarbeidsmarkt voor de korte en lange termijn. Op basis van deze analyses kunnen samenwerkende scholen en schoolbesturen in knelpuntregio’s in overleg met het Ministerie van OCW plannen maken voor aanpak van de knelpunten in de komende jaren. IIO op Maat kan begeleiding bieden bij planvorming op de terreinen van het verlagen van het lerarentekort, slimmere werkwijzen voor de verlaging van de werkdruk, herinrichting van de onderwijsorganisatie en samenwerking in leernetwerken in de regio. IIO op Maat ondersteunt bij:

  • het bedenken en implementeren van oplossingen;
  • het effectief en efficiënt inzetten van middelen en mensen;
  • het organiseren van een ‘leernetwerk’;
  • het ontwerpen van ‘good practices’ die impulsen kunnen bieden aan andere scholen.

Hoe werkt IIO op Maat?

Kenmerkend voor de IIO op Maat-aanpak is dat samenwerkende scholen en schoolbesturen zelf aan zet zijn (innoveren van binnenuit), dat actie voorop staat (niet de theorie maar de praktijk staat centraal) en dat het resultaatgericht is (er wordt gemonitord aan de hand van mijlpalen). Door veel aandacht te besteden aan borging binnen de scholen hebben de innovaties een duurzaam effect.

Voor wie?

De begeleiding is gericht op actieve samenwerkende scholen, schoolbesturen en hun medewerkers die het onderwijs anders willen inrichten en samen met anderen willen innoveren. IIO op Maat is niet bedoeld voor scholen die deelnemen aan de InnovatieImpuls Onderwijs en hiervoor subsidie ontvangen, maar richt zich op ondersteuning van initiatieven van andere scholen. Samenwerkende scholen of schoolbesturen kunnen hun aanvraag richten aan IIO op Maat. In overleg met OCW wordt vervolgens op basis van de regionale onderwijsarbeidsmarktsituatie vastgesteld of IIO op Maat ondersteuning kan bieden.

Meer informatie

Op de website van de InnovatieImpuls Onderwijs vind je meer informatie. Neem voor alle vragen contact op met info@innovatieimpulsonderwijs.nl.

Extra: Bendecafés

Naast Op Maat-begeleiding kunnen wij in alle regio’s impulsen geven aan gewenste ontwikkelingen met zogenoemde Bendecafés. Scholen met specifieke vragen kunnen de Innovatiebrigade uitnodigen.

Een Bendecafé is een ontmoetingsplek waar innovatie centraal staat, waar vernieuwers in het onderwijs nieuwe inzichten, steun en vaardigheden opdoen om binnen de eigen school en in samenwerking met andere scholen in de regio innovaties te realiseren.

De Innovatiebrigade ondersteunt scholen die bezig zijn met een innovatiebeweging waarbij het team, de ouders, leerlingen en verdere omgeving betrokken worden. De brigade van mede-onderwijsvernieuwers komt een middag naar jullie school voor ondersteuning van jullie ambities.

Alle po- en vo-scholen kunnen gebruikmaken van dit aanbod en ons rechtstreeks benaderen via info@innovatieimpulsonderwijs.nl.

Lees meer hierover op de site van Innovatieimpuls Onderwijs.

Extra: Deel je ervaring als Innovatiebrigadier!

Ben je docent, projectleider of schoolleider en wil je de ervaring met de IIO Experimenten op jouw school delen met anderen? Wil je samen leren met andere vernieuwers en veranderaars in het onderwijs en je netwerk en vernieuwingsrepertoire uitbreiden? InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) daagt je uit om Innovatiebrigadier te worden en ondersteunt je daarbij met een korte on-the-job opleiding. Lees meer over de opleiding

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/iio-op-maat-voor-innovatietrajecten-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/iio-op-maat-voor-innovatietrajecten-in-het-onderwijs/