Nora van der Linden, directeur en adviseur sociale innovatie
Nora van der Linden

Nora van der Linden, directeur en adviseur sociale innovatie

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Directeur en senior adviseur sociale innovatie

Nora van der Linden

@noravdlLinkedIn-profiel

Nora van der Linden is directeur en senior adviseur sociale innovatie. Ze ontwerpt nieuwe aanpakken, strategieën en interventies voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Nora heeft veel praktijkervaring, die ze weet te verbinden aan bestuurlijke uitdagingen en systemische oplossingen. Voor haar staat altijd de vraag centraal: hoe kun je mensen die problemen ervaren betrekken bij het oplossen ervan? En hoe kun je die oplossingen vervolgens inzetten om beleid, procedures en regels zo te veranderen dat mensen er beter van worden en de samenleving gelijkwaardiger?

Nora heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met uiteenlopende onderwerpen en projecten. Van verpleeghuiszorg tot nieuwkomersonderwijs, van aardgasvrij wonen tot buurtbudgetten. Ze heeft challenges, social labs, actieonderzoeken en sociale innovatieprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. Ze heeft daarnaast leerprogramma’s opgezet ter ondersteuning van sociale vernieuwers in Nederland, Europa en de rest van de wereld, zoals de European Social Innovation Competition, de Hivos Learning Community en Radicale Vernieuwers. Nora is bovendien bestuurslid van Stichting NDSM-Werf en lid van de Raad van Advies van de Graduate School Social Sciences, van de Universiteit van Amsterdam. 

Nora is altijd bezig met het verkennen en ontwikkelen van nieuwe thema’s en samenwerkingen voor KL. Welke maatschappelijke vraagstukken vragen om nieuwe innovatiestrategieën en -methodieken? Waar is meer ruimte voor vernieuwing nodig? Welke nieuwe interventies moeten we ontwerpen zodat maatschappelijke systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken? Daarbij is ze altijd resultaat- en doelgericht, maar verliest niet uit het oog waar het uiteindelijk om gaat: samen bouwen aan een betere wereld waarin menselijke en publieke waarden centraal staan. Hoog op haar agenda staan ontwerpen van nieuwe aanpakken en oplossingen voor vraagstukken rondom democratisering, ongelijkheid en inclusiviteit. 

Nora studeerde sociologie en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en McGill University in Montreal. Ze hield zich vooral bezig met kennisontwikkeling en de rol die wetenschap, politiek en taal spelen bij zogenaamde wicked problems.++Wicked problemsZo onderzocht ze bijvoorbeeld hoe wetenschappelijke taal burgers buitensluit en het hen moeilijk maakt deel te nemen aan het publieke debat. Tijdens haar studie was ze voorzitter van HappyChaos, een collectief van Amsterdamse studenten dat debatten organiseert over maatschappelijke kwesties. Ze gaf anderhalf jaar les aan de UvA en werkt sinds 2011 bij Kennisland.

Nora is Amsterdammer maar woont nu met vriend, zoon en dochter dichtbij bos en hei. In haar vrije tijd zwerft ze het liefst met hun camper door Nederland en de rest van Europa. Ze houdt van lezen, voetbal en dansen.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/nora-van-der-linden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/nora-van-der-linden/