Nora van der Linden, directeur en adviseur sociale innovatie
Nora van der Linden

Nora van der Linden, directeur en adviseur sociale innovatie

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Directeur en adviseur sociale innovatie

Nora van der Linden

@noravdlLinkedIn-profiel

Nora van der Linden is directeur en adviseur sociale innovatie. Samen met Kimon Moerbeek geeft ze leiding aan het team van KL. Ze ontwerpt nieuwe aanpakken, strategieën en interventies voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Nora wil betere uitkomsten bewerkstelligen voor mensen die minder zichtbaar of hoorbaar zijn in de samenleving en hen een stem geven. Ze houdt zich met name bezig met vraagstukken rondom stedelijke vernieuwing, onderwijs en ongelijkheid.

In 2012 heeft Nora Radicale Vernieuwers opgezet, een competitie voor personen en organisaties die creatieve oplossingen bedenken voor ingewikkelde vraagstukken++Radicale VernieuwersLees meer over hoe Radicale Vernieuwers maatschappelijke problemen aanpakken. . Ze heeft diverse leerprogramma’s ontwikkeld ter ondersteuning van sociale vernieuwers in Nederland, Europa en de rest van de wereld; de laatste jaren bijvoorbeeld de European Social Innovation Competition, Hivos Learning Community en meerdere Social Innovation Safari’s.++ChallengesLees hier waarom competities, challenges en accelerators een instrument zijn voor vernieuwing. In haar eerste jaren bij KL heeft Nora veel ervaring opgedaan met het organiseren van vernieuwing van onderop in het onderwijs door met leraren en schoolleiders experimentele projecten en netwerken op te zetten, bijvoorbeeld voor InnovatieImpuls Onderwijs. Nora zit in de Raad van Toezicht van Stichting TOT, die zich bezighoudt met talent- en leiderschapsontwikkeling in de publieke sector. Ook is ze lid van de Raad van Advies van de Graduate School Social Sciences (GSSS), University of Amsterdam.

Op dit moment is Nora bezig met het verkennen en ontwikkelen van nieuwe thema’s en samenwerkingen voor KL. Welke maatschappelijke vraagstukken vragen om nieuwe innovatiestrategieën en -methodieken? Hoog op haar agenda staan ontwerpen van nieuwe aanpakken en oplossingen voor vraagstukken rondom stedelijke vernieuwing, onderwijs en ongelijkheid.

Nora studeerde sociologie en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en McGill University in Montreal. Ze hield zich vooral bezig met kennisontwikkeling en de rol die wetenschap, politiek en taal spelen bij zogenaamde wicked problems.++Wicked problemsZo onderzocht ze bijvoorbeeld hoe wetenschappelijke taal burgers buitensluit en het hen moeilijk maakt deel te nemen aan het publieke debat. Ook KL houdt zich bezig met wicked problems (of taaie vraagstukken): ingewikkelde kwesties, zonder duidelijke probleemeigenaar, definitie of oplossing. Lees meer Tijdens haar studie was ze voorzitter van HappyChaos, een collectief van Amsterdamse studenten dat debatten organiseert over maatschappelijke kwesties. Ze gaf anderhalf jaar les aan de UvA en werkt sinds 2011 bij Kennisland.

Nora is Amsterdammer en woont met haar vriend en zoontje in Buitenveldert (het nieuwe Amsterdam-Noord). Ze houdt van lezen, voetbal en dansen. In haar vrije tijd zwerft ze het liefst met hun dertig jaar oude camper door Nederland en de rest van Europa.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/nora-van-der-linden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/nora-van-der-linden/