Nora van der Linden

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur sociale innovatie en onderwijs

Nora van der Linden

@noravdlLinkedIn-profiel

Nora van der Linden is adviseur sociale innovatie en onderwijs bij Kennisland. Ze ontwerpt nieuwe aanpakken, strategieën en interventies voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Het doel is altijd om betere uitkomsten te bewerkstelligen voor mensen die minder zichtbaar of hoorbaar zijn in de samenleving, en hen een stem te geven. Ze is projectleider van het social lab Liebes Kreta in Wenen waar we met community arts lokale initiatieven opzetten om de sociale cohesie in de wijk te versterken.

Nora heeft als projectleider van InnovatieImpuls Onderwijs++ExperimentLees meer in onze case ‘Ruimte voor experiment in het onderwijs’. de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het organiseren van vernieuwing van onderop in het onderwijs door met leraren en schoolleiders experimentele projecten en netwerken op te zetten. Daarnaast heeft ze Radicale Vernieuwers++Radicale vernieuwersLees meer in onze case ‘Radicale vernieuwers pakken maatschappelijke problemen aan’. opgezet, een competitie voor personen en organisaties die creatieve oplossingen bedenken voor ingewikkelde vraagstukken. Ze heeft diverse leerprogramma’s ontwikkeld ter ondersteuning van sociale vernieuwers in Nederland, Europa en de rest van de wereld; de laatste jaren bijvoorbeeld voor de European Social Innovation Competition.

Nora studeerde sociologie en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en McGill University in Montreal. Ze hield zich vooral bezig met kennisontwikkeling en de rol die wetenschap, politiek en taal spelen bij taaie vraagstukken. Tijdens haar studie was ze voorzitter van HappyChaos, een collectief van Amsterdamse studenten dat debatten organiseert over maatschappelijke kwesties. Ze gaf anderhalf jaar les aan de UvA en werkt sinds 2011 bij Kennisland.

Als ze niet aan het werk is, is Nora aan het dansen, voetballen of lezen.

Meer