Podcast: wat houdt het beroep leraar nou echt in?

Luister de interessante onderwijspodcast ‘Bij de Les’ waarin Iselien te gast was om samen met Jelmer Evers te praten over het beroep leraar. Wat houdt het in? Hoe is het de afgelopen decennia veranderd en hoe willen leraren dat hun beroep eruitziet?


header_img
Bij de Les

Maker: Bij de Les + REVA (microphone)

Rechten:

Download
Luister naar deze prachtige podcast!
15 april 2024

Er wordt een hoop gezegd en geschreven over onderwijs en over leraren. Maar wat houdt het beroep van leraar nou echt in? In de podcast ‘Bij de Les’++Bij de LesIn Bij de Les spreken Annemarie Proost en Eduard van Dam over onderwijs vanuit hun dagelijkse praktijk op een school in Amsterdam-West. Hun missie is om onderwijs te maken dat goed én inclusief is en met deze podcast onderzoeken ze welke elementen daarvoor nodig zijn. praten Jelmer Evers en Iselien Nabben over de spanning tussen wat het beroep van de leraar in de praktijk inhoudt en hoe leraren graag zouden zien dat hun beroep eruitziet. Ze vertellen hierover vanuit het Deltaplan voor het Nederlandse onderwijs en het Beroepsbeeld Leraar++Beroepsbeeld LeraarLees hier meer over het onderzoek en de achtergrond. In mei 2024 is het beroepsbeeld klaar.

“Tot de jaren ‘80 was het aanzien van de leraar ongeveer gelijk aan dat van een kolonel, advocaat en arts. Dat is nogal veranderd.” – Jelmer Evers

De lerarenorganisaties (AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO en PVVVO) wilden graag een beroepsbeeld zodat ze hun eigen beroep kunnen herwaarderen, ‘beschermen’ en vormgeven. Want er zijn nogal veel verschillende opvattingen over het beroep.Er zijn nogal veel verschillende opvattingen over het beroep.

“De kloof tussen hoe het is en zou moeten zijn, is groot. […] De leraar staat aan de lopende band, terwijl die de lopende band eigenlijk zou moeten uitvinden.” – Iselien Nabben

Het beroepsbeeld kan bijdragen aan beter onderwijs en aan een betere positie voor de leraar. Het beroepsbeeld is ook een kwaliteitsstandaard: hier moet je aan voldoen als leraar.

“Juist de sterke persoonlijkheden in het onderwijs – die je je herinnert – moeten meer autonomie krijgen, binnen een structuur van professionalisering.” – Eduard van Dam

Jelmer zit in het dagelijks bestuurHet beroepsbeeld is ook een kwaliteitsstandaard: hier moet je aan voldoen als leraar. van de AOb voor het voortgezet onderwijs, was docent geschiedenis en is medeauteur van het boek ‘Het Alternatief – Weg met de afrekencultuur in het onderwijs!’ Iselien is adviseur sociale innovatie en leiderschapsontwikkeling bij Kennisland en begeleidt het onderzoek naar en de totstandkoming van het Beroepsbeeld Leraar.

“Ik zit in de denktank van Beroepsbeeld Leraar en heb daar heel veel inspirerende onderwijsprofessionals ontmoet.” – Annemarie Proost, podcastmaker

Luister de podcast via Spotify of Apple Podcasts.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/podcast-wat-houdt-het-beroep-leraar-nou-echt-in/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/podcast-wat-houdt-het-beroep-leraar-nou-echt-in/