Actieonderzoek: Flexwerk in de zorg

Al enkele jaren neemt het aantal flexwerkers in de zorg flink toe. Tegelijkertijd loopt het tekort aan zorgpersoneel op. Wat is de impact voor het vaste personeel en de kwaliteit van zorg? Hoe kunnen zorginstellingen daar nu al op inspelen? Met deze vragen gaan we aan de slag in een actieonderzoek.


header_img
Personeel in de zorg

Maker: Oles Kanebckuu

Rechten:

Original

Download
Personeel in de zorg
2019

Flexibel werken in de zorg: een probleem dat opgelost moet worden of een realiteit waarmee de zorg moet leren dealen? Al enkele jaren neemt het aantal flexwerkers in de zorg flink toe. Met ‘Flex’ kan een zorgorganisaties zich makkelijker aanpassen in een veranderende samenleving, maar wat is de impact voor het vaste personeel en de kwaliteit van zorg? Hoe kunnen zorginstellingen daar nu al op inspelen? Met deze vragen gaan we aan de slag in het actieonderzoek in opdracht van het ministerie van VWS.

Dé grote uitdaging van de zorg op dit moment en de komende jaren is voldoende personeel dat goede zorg levert vinden én aan je binden. De tekorten lopen hard op en het einde lijkt ondanks inspanningen van het Rijk nog niet in zicht.++Te rooskleurig?NRC bekeek onlangs de rekenmethodes van het Rijk en zag dat de tekorten wel teruglopen maar dat dat nog niet aan de interventies van het beleid te relateren is. Lees meer De ideeën over de invulling lopen sterk uiteen++BoycotZo schreef Ineke Huibregtsen, directeur bij Prinsenstichting, onlangs een column waarin ze een oproep doet om bureaus te boycotten die zzp’ers verhuren. Lees meer (login vereist) en beïnvloeden de manier waarop zorginstellingen met het flexwerkvraagstuk omgaan. Oplossen (tot nul reduceren), omarmen (flexibiliteit is nodig in een veranderende zorgsector) of er zelfs vol op inzetten – de vraag is hoeveel er te kiezen valt als de krapte aanhoudt en de markt voor flexwerkers groter wordt. Wat zijn redenen voor mensen om ZZP’er te worden of in vaste dienst te blijven? Welke condities zijn belangrijk en wat kunnen we leren van situaties waar het wél werktWelke condities zijn belangrijk en wat kunnen we leren van situaties waar het wél werkt? (voor patiënt, professional en organisatie)? Wat kunnen professionals zelf doen, wat ligt bij organisaties en wat is beleid?

De motieven van flexwerk

Kennisland voert in samenwerking met onderzoekspartner CAOP een actieonderzoek++ActieonderzoekEen vorm van onderzoek die leren en veranderen combineert. De actieonderzoeker richt zich niet alleen op onderzoek, maar ontwerpt al handelend ook oplossingen (om vervolgens weer te onderzoeken of die het gewenste effect bereiken). uit in circa zes zorginstellingen verspreid over de zorgbranches. Met het actieonderzoek willen we de achterliggende motieven van flexwerk begrijpen door te experimenteren met interventies.Met het actieonderzoek willen we de achterliggende motieven van flexwerk begrijpen door te experimenteren met interventies. Dit onderzoeken we onder zzp’ers en hun collega’s in vast dienstverband. Hoe ervaren niet-flexers het werken met flexwerkers en andersom? Ook betrekken we leidinggevenden en vragen hen hoe zij naar deze vorm van werken kijken. Waarom kiest een zorginstelling voor flexibel personeel? Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar de ervaringen met flexwerk.

In de eerste fase van het onderzoek brengen we het vraagstuk in de organisaties in kaart. Vervolgens stellen we per instelling een leerteam samen waarmee we de onderzoeksresultaten zullen duiden en vertalen naar acties. Een leerteam bestaat uit een diverse groep medewerkers en leidinggevenden die verschillende perspectieven op flexwerken in zich vertegenwoordigt. Zij zullen in een kleine setting een actieagenda formuleren.

Zorg in actie

In de daaropvolgende fase gaan de leerteams in de instellingen aan de slag met de actieagenda’s. Binnen elke zorginstelling worden de acties geëvalueerd en geoptimaliseerd. Welke acties en/of aanpakken leveren de gewenste resultaten op? Wat kan beter? Dit gebeurt tijdens leerteambijeenkomsten die door Kennisland worden georganiseerd. Daarnaast komen de leerteams twee keer samen in landelijke bijeenkomsten, om zo te leren van elkaars acties en te ontdekken wat er werkt of zou kunnen werken. De resultaten van dit onderzoek leveren nieuwe inzichten en acties op binnen het desbetreffende leerteam, in de zorginstelling en op landelijk niveau (via het ministerie van VWS).

Wil je meer weten over de uitkomsten van dit onderzoek? Neem contact met ons op of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Publicatie
Kamerbrief en tussenrapport actieonderzoek flexwerk in de zorg

Zorg

onderzoek
Actieonderzoek

voor professionals, inwoners, leiders van organisaties, experts, beleidsmakers

Actieonderzoek

Deze dynamische en inclusieve vorm van onderzoek combineert onderzoeken, leren, experimenteren en veranderen. De mensen die op allerlei verschillende manieren bij het vraagstuk betrokken zijn spelen een hoofdrol, met een groot draagvlak als gevolg: bijvoorbeeld professionals, inwoners, leiders van organisaties, experts en beleidsmakers. We verkennen het vraagstuk samen, ontwerpen al experimenterend oplossingsrichtingen en beoordelen ook weer gezamenlijk de effecten ervan. Voorbeelden zijn actieonderzoeken naar maatschappelijke diensttijd, flexwerk in de zorg, de toekomst van het onderwijs op een middelbare school, beter burgerschapsonderwijs in het mbo en een toekomstvisie voor een zorgcentrum.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/actieonderzoek-flexwerk-in-de-zorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/actieonderzoek-flexwerk-in-de-zorg/