Toekomstvisie zorgcentrum De Buitenhof

Zorgcentrum De Buitenhof voldoet niet goed meer aan de eisen, behoeften en wensen van de gebruikers en de omgeving van nu én in de toekomst. Zorgorganisatie Cordaan heeft Kennisland gevraagd om een toekomstvisie voor De Buitenhof te ontwikkelen. Door middel van actieonderzoek geven we ruimte aan verschillende perspectieven, versterken we de lokale gemeenschap en bouwen we aan een toekomstbestendig zorgcentrum.


header_img
Meneer Versteeg (gefingeerd)

Meneer Versteeg op zijn kamer, in De Buitenhof, voor zijn 2,3 meter hoge maquette van de Basiliuskathedraal in Moskou.

Maker: Kennisland

Rechten:

Meneer Versteeg op zijn kamer, in De Buitenhof, voor zijn 2,3 meter hoge maquette van de Basiliuskathedraal in Moskou.
2018

Iedereen wil gezond en gelukkig oud worden. Maar maatschappelijke trends en ontwikkelingen – zoals vergrijzing, de ambitie om zorg meer te organiseren rond langer thuis wonen, en groeiende personeelstekorten in de zorg – maken deze wens een steeds grotere uitdaging. Ook zorgcentrum De Buitenhof in de Amsterdamse wijk Buitenveldert heeft met deze context te maken. Het zorgcentrum voldoet in de huidige staat niet goed meer aan de eisen, behoeften en wensen van de mensen die er wonen en werken. Daarbij is het gebouw verouderd en is er weinig verbinding met buurtbewoners, ondernemers en organisaties in de buurt. Met het oog op vernieuwing van De Buitenhof heeft zorgorganisatie Cordaan aan Kennisland gevraagd om een toekomstvisie voor De Buitenhof te ontwikkelen die inspeelt op ontwikkelingen in de zorg en op stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam – met name in Buitenveldert. Om tot een gedragen toekomstvisie te komen, voeren we actieonderzoek++ActieonderzoekActieonderzoek is een vorm van onderzoek die leren en veranderen combineert. De actieonderzoeker richt zich niet alleen op onderzoek, maar ontwerpt al handelend ook oplossingen (om vervolgens weer te onderzoeken of die het gewenste effect bereiken). uit.

Het actieonderzoek is erop gericht om beter te begrijpen wat de behoeften zijn op het gebied van wonen, zorg en fijn oud worden in de wijk van zowel buurtbewoners rondom De Buitenhof, als medewerkers van Cordaan, Stadsdeel Zuid en uiteraard de bewoners van het zorgcentrum. Door een diverse groep mensen te betrekken bij het onderzoek genereren we brede kennis die als input dient voor het ontwerp van een lonkende toekomstvisie. Tegelijkertijd bouwen we aan een actieve, lerende gemeenschapDoor een diverse groep mensen te betrekken bij het onderzoek genereren we brede kennis die als input dient voor het ontwerp van een lonkende toekomstvisie. Tegelijkertijd bouwen we aan een actieve, lerende gemeenschap., door samen met een groep van betrokkenen de toekomstvisie te ontwerpen en gedurende het proces aan hun probleemoplossend en innoverend vermogen te werken.

Van verhalen ophalen tot een lonkende toekomstvisie

We beginnen met verhalen ophalen++De kracht van verhalen-Tijdens Out of Office #21 gingen we in gesprek met Babel – een groep van academici, journalisten en andere denkers, die kritisch is op het dominante meten-is-weten-regime van onze samenleving. Samen doken we in de kracht van verhalen en ervaringen achter de cijfers, die voor KL vaak de basis vormen voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Lees meer over die bijeenkomst en onze maandelijkse Out of Office. in De Buitenhof en de buurt daaromheen. Dit kan betekenen dat we een dag meelopen met een zorgprofessional, aansluiten bij activiteiten van ondernemers in de buurt, of buurtbewoners vergezellen bij het boodschappen doen. De verhalen die we op zo’n dag horen, geven ons inzicht in de behoeften die er zijn met het oog op wonen en zorg. We komen erachter hoe De Buitenhof wordt beleefd en welke voorstelling mensen hebben bij de toekomst van het wonen in de wijk, en bij de rol van De Buitenhof daarin. Kortom, de verhalen geven een rijk beeld van de leefwereld, wensen en toekomstbeelden van de gebruikers van het zorgcentrum en de buurt eromheen.De verhalen geven een rijk beeld van de leefwereld, wensen en toekomstbeelden van de gebruikers van het zorgcentrum en de buurt eromheen.

De opgehaalde verhalen exposeren we vervolgens in De Buitenhof, zodat we samen met alle betrokkenen op zoek kunnen gaan naar de rode draden in de verhalen. Wat zijn terugkerende thema’s? Waar zitten blinde vlekken? Wat verdient meer aandacht? De rode draden uit de verhalen onderzoeken we verder en vormen de basis voor de ontwikkeling van verschillende scenario’s voor de toekomst van De Buitenhof. Een scenario bestaat uit een verbeelding, die onderbouwd is met verhalen uit het actieonderzoek. Ontwikkelaar Dura Vermeer en architectenbureau KAW zijn hierbij nauw betrokken. Zij zijn verantwoordelijk voor de fysieke transformatie van het gebouw (ontwerp en bouwwerkzaamheden).

Bekijk hier een selectie van de verhalen en laat ons weten wat je ervan vindt!

Toon verhalen

Expositie in zorgcentrum De Buitenhof in Buitenveldert, Amsterdam
De Buitenhof Expositie

Expositie in zorgcentrum De Buitenhof in Buitenveldert, Amsterdam

Maker: Kennisland

Rechten:

Expositie in zorgcentrum De Buitenhof in Buitenveldert, Amsterdam

Lerende gemeenschap

Om ervoor te zorgen dat De Buitenhof ook in de toekomst meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen in de zorg en in Buitenveldert, bouwen we gelijktijdig aan een lerende gemeenschap die blijvend in staat is om in te spelen op veranderende omstandigheden.We bouwen aan een lerende gemeenschap die blijvend in staat is om in te spelen op veranderende omstandigheden. Dat doen we door met medewerkers van Cordaan, bewoners van De Buitenhof, bewoners en ondernemers uit de buurt, medewerkers van Stadsdeel Zuid en studenten van Academie van de Stad++Studenten in De BuitenhofVier studenten van Academie van de Stad wonen minimaal een jaar in De Buitenhof om extra persoonlijke aandacht te schenken aan de bewoners. Ook onderzoeken zij hoe er meer buurtbewoners bij de activiteiten van het zorgcentrum betrokken kunnen worden. Lees meer samen te werken aan het ontwikkelen van toekomstscenario’s. Op die manier helpen we hen bij het ontwikkelen van hun oplossend vermogen en creativiteit++Leergangen voor pioniersWe halen hiervoor inspiratie uit onze leer- en leiderschapsprogramma’s voor professionals, bijvoorbeeld in het onderwijs. Lees hier meer over pionierende leraren..

De Buitenhof: voorloper in de zorg

In een volgende fase van het project brengen we de toekomstvisie in de praktijk. Aan de hand van de scenario’s zullen we in samenwerking met alle betrokken partijen enkele experimenten starten om te testen en te ervaren hoe de beoogde veranderingen eruit kunnen zien en hoe deze kunnen werken. De Buitenhof groeit zo uit tot een plek voor verbeelding en experimentDe Buitenhof groeit zo uit tot een plek voor verbeelding en experiment., waar bewoners, studenten, medewerkers, buurtbewoners en ondernemers continu samen blijven praten, leren en oefenen met het vormgeven van hun eigen gemeenschap. De Buitenhof is daarmee een voorloper in de zorg van de toekomst.

 

Beeldmerk Toekomstvisie De Buitenhof
Beeldmerk Toekomstvisie De Buitenhof

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/toekomstvisie-zorgcentrum-de-buitenhof/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/toekomstvisie-zorgcentrum-de-buitenhof/