Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst

In de ‘Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst’ werken negen zorginstellingen – samen met negen instellingen waar de techniek zijn nut al bewezen heeft – aan de implementatie van nieuwe technologie. Doel is om het werk van medewerkers aantrekkelijker te maken en de kwaliteit van zorg te vergroten. KL begeleidt een van de combinaties van instellingen bij de implementatie en opschaling van technologie.


header_img
Prins Hendrik

KL gaat samen met cliënten, familieleden, zorgprofessionals, en bestuurders van Prins Hendrik aan de slag.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
KL gaat samen met cliënten, familieleden, zorgprofessionals, en bestuurders van Prins Hendrik aan de slag.
2018 - 2019

Technologie kan mensen en organisaties slimmer maken, de kwaliteit van dienstverlening vergroten en het welzijn van – juist ook kwetsbare – mensen verbeteren. Wij weten uit ervaring dat technologische vernieuwing vaak ‘gemakkelijker gezegd dan gedaan’ is. De sociale kant van de vernieuwing maakt het complex: het raakt direct aan de leefwereld van (vaak kwetsbare) bewoners en heeft impact op de toch al drukbezette zorgprofessionals. Tijdens de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst++Challenge Verpleeghuizen van de ToekomstLees hier meer over de challenge. Partnerorganisaties: Significant, Rebel, DSP en Baas & Co.  gaat Kennisland samen met cliënten, familieleden, zorgprofessionals, en bestuurders van Prins Hendrik in Egmond aan Zee aan de slag om techniek in te zetten voor een betere nachtrust, meer werkplezier en meer kwaliteit van zorg.

Er is gekozen om een video-observatiesysteem++Video-observatiesysteemHet komt voor dat personen met dementie ’s nachts onrustig zijn en overdag slaperig. Een nachtelijk bezoek naar aanleiding van een bewegingsmelding kan de nachtrust dan extra verstoren. De vaak gebruikte bewegingssensoren geven wel aan als iemand het bed verlaat, maar verdere informatie om te kunnen beoordelen of een (nachtelijk) bezoek nodig is, ontbreekt. De meldingsscenario’s zijn door de organisatie, per bewoner, op maat in te richten. te implementeren waar zorgorganisatie Evean al langer mee werkt. De verwachting is dat Prins Hendrik veel van hen kan leren hierover. Prins Hendrik en Evean hebben zich daarom samen zich ingeschreven voor de challenge.

Onderzoek naar relevante thema’s

Voordat daadwerkelijk overgegaan wordt tot het toepassen van de techniek onderzoeken wij eerst de verwachtingen en zorgen over deze nieuwe technische toepassing bij verschillende betrokkenen,Voordat overgegaan wordt tot het toepassen van de techniek onderzoeken wij eerst de verwachtingen en zorgen over deze nieuwe technische toepassing bij verschillende betrokkenen. zoals het personeel dat nachtdiensten doet, bewoners en hun naasten. Niet alleen de inhoudelijke kant van de implementatie van de technologie, maar vooral ook de proceskant en de ‘onderstromen’. Kennisland past hierbij de veldwerkmethodiek++VeldwerkmethodeLees hier meer over de veldwerkmethode die we eerder toepasten bij projecten als Socal Lab Dordrecht: Generation/DGroenLab en de labs in Amsteldorp. toe uit onze social lab-aanpak++Social lab-aanpakKL paste al vaker in projecten de social lab-aanpak toe. Lees hier meer daarover. . Uit de verhalen die hiermee worden opgehaald, destilleren we thema’s en ontwerpen we de vervolgstappen. Deze thema’s zijn leidend voor de aanpak. Mogelijke thema’s kunnen zijn: geeft het gebruik van een videosysteem de bewoner (met dementie) meer vrijheid of wordt het juist als beperkend ervaren? Hoe verhoudt het gebruik van het videosysteem zich dat tot de huidige en nieuwe wet- en regelgeving++Wet- en regelgevingLees hier meer over de huidige Wet BOPZ en de nieuwe Wet zorg en dwang: ? Wat is goede nachtrust? Hoe meet je dat en kan een videosysteem daar aan bijdragen? Welke invloed heeft het werken met techniek op het werk van de zorgmedewerker? En wat vinden de bewoners en familieleden er zelf van?

Experimenteren

Op basis van dit onderzoek zetten we stappen die leiden tot betere nachtrust en meer werkplezier en kwaliteit van zorg. We beginnen op kleine schaal. Op die manier kunnen we goed kijken naar wat we met deze technologie anders gaan doen en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook hier is het belangrijk dat alle relevante betrokkenen vertegenwoordigd zijn: de gevoeligheden, tekortkomingen of mogelijkheden komen zo al vroeg in beeld. Dat is nodig om meer zicht te krijgen op wat er werkt, en wat niet. Maar ook wat de randvoorwaarden zijn en voor wie deze technologie de meeste impact heeft.

Reflecteren en leren

Belangrijk element in de aanpak is reflecteren en lerenBelangrijk element in de aanpak is reflecteren en leren. Het leren beperkt zich niet alleen binnen de eigen zorginstelling, maar de deelnemende zorginstellingen leren ook van elkaar.. Dat kan gaan over scholing, (nieuw) gedrag, teamontwikkeling, samenwerking, management en de organisatie. Maar ook thema’s als sociaal psychologische en systemische aspecten en organisatiepatronen komen aan bod. Zo wordt technologie verbonden aan de leefwereld van cliënten en is er een verbinding met de lessen uit de begeleiding en de effectmeting.

Het leren beperkt zich niet alleen binnen de eigen zorginstelling, maar de deelnemende zorginstellingen leren ook van elkaar tijdens een aantal bijeenkomsten waar zij hun ervaringen met elkaar delen.

Houd onze website in de gaten voor updates van de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op via in@kl.nl.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

aanpak
Challenges

voor inwoners, vernieuwers. unusual suspects

Challenges

Een challenge (prijsvraag) – meestal verbonden aan specifieke beleidsdoelstellingen en gecombineerd met een ondersteuningsprogramma – levert een rijkdom aan innovatieve ideeën en initiatieven vanuit de hele samenleving op: van inwoners, lokale overheden, bedrijven en onderwijs tot maatschappelijke organisaties. Het is een instrument voor het crowdsourcen van vernieuwing waarmee je vooral ook de unusual suspects bereikt. Beleid en praktijk komen samen in concrete initiatieven. Zo ontwikkelden we onder meer een challenge voor vernieuwende ideeën in de verpleegzorg, een challenge voor nieuwe schoolconcepten in Amsterdam, een challenge om radicale vernieuwers in Nederland te vinden en te ondersteunen en de jaarlijkse European Social Innovation Competition (EUSIC) voor maatschappelijke vernieuwers in heel Europa.

Project
Toekomstvisie zorgcentrum De Buitenhof

Overheid in transitie, Sociale innovatie, Zorg

Project
Leven Lang Leven

Zorg

Opinie
Confusing motion with progress

Project
Zorgeloost

Zorg

Opinie
Eenvoud voor gevorderden

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/challenge-verpleeghuizen-van-de-toekomst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/challenge-verpleeghuizen-van-de-toekomst/