Broedplaats020

Broedplaats020 is een plek waar vernieuwende ambitieuze leraren en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs in Amsterdam werken aan hun eigen leiderschapsontwikkeling. Dit doen ze door met en van elkaar te leren, met elkaar inspiratie op te doen en met elkaar te zoeken naar vernieuwing in het onderwijs, in de school en in zichzelf.


header_img
Broedplaats020

Tijdens de bijeenkomst over "de toekomst van de leraar".

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Tijdens de bijeenkomst over "de toekomst van de leraar".
2018 - 2019

Een dynamische stad als Amsterdam vraagt om onderwijs dat past bij de grootstedelijke context. Met de uitdagingen van de huidige complexe samenleving staat het onderwijs voor een grote opdracht. Het Amsterdamse onderwijs heeft leiders nodig die zorgen dat het onderwijs in ontwikkeling blijft. Vanuit een dialoog tussen een aantal VO-scholen in Amsterdam – waarbij de wens werd uitgesproken om een leeromgeving in het leven te roepen die energie, inspiratie en steun biedt bij het realiseren van onderwijsvernieuwing – is deze Broedplaats++Broedplaats010Ook in Rotterdam hebben we een Broedplaats opgericht: Broedplaats010. Deze leergang voor vernieuwende leraren in Rotterdam is voor leraren uit alle onderwijssectoren, en richt zich op persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken en op het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van onderwijsvernieuwing. Lees meer op de projectpagina. in het leven geroepen. Kennisland ontwerpt en begeleidt het programma, in samenspraak met de deelnemers. De focus op leiderschapsontwikkeling maakt het mogelijk om niet alleen ambitie, energie en vernieuwing te adresseren, maar ook om de persoonlijke uitdagingen van leraren en schoolleiders individueel en met elkaar aan te gaan.

Een beweging van onderwijsvernieuwing

DeDe ambitie van de Broedplaats is om een groeiende beweging te zijn voor leraren en schoolleiders met lef en ondernemerschap, leraren die out of the box denken en handelen, en een visie hebben op de toekomst van onderwijs.  ambitie van de Broedplaats is om een groeiende beweging te zijn voor leraren en schoolleiders met lef en ondernemerschap, leraren die out of the box denken en handelen, leraren die zichzelf goed kennen en die hun kwaliteiten durven inzetten, leraren die buiten de muren van de school treden, een visie hebben op de toekomst van onderwijs en die anderen kunnen meenemen in verandering en vernieuwing. De Broedplaats wil in de tweede instantie ook een beweging zijn die belangrijke onderwijsthema’s aankaart, zoals nijpende lerarentekorten en toenemende kansenongelijkheid, en die anticipeert op het steeds groter wordende belang van de kenniseconomie.

Wisselwerking onderwijs en stad

Iedere school heeft te maken met een eigen specifieke doelgroep, populatie en lokale omgeving. In de randstedelijke context speelt de invloed van de stad een grote rol in het onderwijs. Zo heeft een school in een grote stad inherent te maken met vraagstukken als inclusiviteit en differentiatie: hoe kunnen we iedere leerling zo goed mogelijk onderwijs bieden dat aansluit bij zijn of haar potentie, behoefte en leefwereld? Bovendien zien de initiatiefnemers veel kansen om het onderwijs te vernieuwen en verbeteren, bijvoorbeeld door het benutten van de stad als rijke leeromgeving++Stad als rijke leeromgevingMet het project ‘Stad als rijke leeromgeving‘ onderzoeken we welke kansen er zijn om de samenwerking tussen kennisinstellingen en steden te versterken. , om het onderwijs levendiger, concreter of zelfs betekenisvoller te makenDeze samenwerking is niet alleen uniek omdat deze bovenschools is, maar onderscheidt zich ook door de uitzonderlijke mix van leraren en schoolleiders in één groep..

Unieke samenwerking: bovenschools en gelaagd

Leraren en schoolleiders van vijf verschillende scholen++Vijf scholenDe vijf deelnemende scholen zijn: Spinoza Lyceum, Lumion, Open Schoolgemeenschap Bijlmer, IJburg College en Calandlyceum. werken komend schooljaar gezamenlijk aan hun persoonlijk leiderschap en onderwijsvernieuwing.  Deze samenwerking is niet alleen uniek omdat deze bovenschools is, maar onderscheidt zich ook door de uitzonderlijke mix van leraren en schoolleiders in één groep. Deze combinatie maakt het mogelijk om zowel van en met elkaar te leren, als met elkaar daadwerkelijk vernieuwing op alle lagen in de praktijk te realiseren.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/broedplaats020/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/broedplaats020/