Innovatietraject Broedplaats Balans

Tijdens Broedplaats Balans zoekt samenwerkingsschool Balans in Den Haag het antwoord op de vraag: hoe ontwerpen we gezamenlijk het onderwijs van de toekomst en kunnen we slimmer samenwerken met alle onderwijssectoren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van leerlingen?


header_img
Meisjes kleuren samen

Maker: klimkin

Rechten:

Original

Download
2017 - 2018

Samenwerkingsschool (sws) Balans en Kennisland bundelen hun expertise tijdens Broedplaats Balans. We ontwerpen samen tien sessies waarin de samenwerkingsschool in Den Haag onderzoekt op welke manier leerlingen nog beter op hun individuele behoefte en interesse kunnen worden bediend. Daarnaast biedt het traject ruimte voor experiment, leren we over innovatieprocessen zowel binnen als buiten de school en introduceren we inspiratie en methoden om het onderwijs te vernieuwen.

In het onderwijs staan we voor een permanente uitdaging: hoe bieden we onze leerlingen wat zij nodig hebben, om zich volledig te kunnen ontwikkelen en ontplooien? Niet alleen zodat zij goed terecht komen op de arbeidsmarkt, maar ook om als individu een volwaardige plek in de samenleving in te kunnen nemen. Dit vergt van het onderwijs het steeds opnieuw op zoek gaan naar de aansluiting bij de leefwereld, motivatie en interesse van leerlingen. Tegelijkertijd doet de samenleving een steeds groter beroep op het onderwijs, om ook een antwoord te geven op maatschappelijke problematiek. Deze topsport die alle onderwijsprofessionals dag in dag uit leveren, kan alleen bedreven worden bij een goede samenwerking.

Binnen de RK/PC Samenwerkingsschool Balans in Den Haag leeft dan ook de vraag op welke manier ze het onderwijs van de toekomst gezamenlijk kunnen vormgeven. Geïnspireerd op Broedplaats010++Broedplaats010Broedplaats010 is een leergang voor ambitieuze leraren in Rotterdam, die met elkaar werken aan innovatie in het onderwijs in de lokale context van Rotterdam. De Broedplaats-aanpak zoals Kennisland die samen met Thomas More Hogeschool heeft opgezet in Rotterdam lijkt niet op een traditionele opleiding. Zo kent de Broedplaats geen vast curriculum, maar vormt het een leer­- en innovatie­omgeving waarin de leraren nieuwe interventies kunnen uitproberen en daarvan kunnen leren. ontwikkelt en begeleidt Kennisland samen met sws Balans het traject Broedplaats Balans, waaraan de vraag ‘hoe ontwerpen we het onderwijs van de toekomst en kunnen we slimmer samenwerken tussen alle onderwijssectoren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben?Hoe ontwerpen we het onderwijs van de toekomst om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben?’ ten grondslag ligt.

Broedplaats Balans stimuleert vernieuwend vermogen

Tijdens de Broedplaats onderzoekt sws Balans op welke manier leerlingen nog beter op hun individuele behoefte en interesse kunnen worden bediend. Het vormen van een kindcentrum++KindcentrumEen kindcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar en biedt een breed pakket van onderwijs en opvang aan. Een belangrijk kenmerk is dat er wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang. zou hierbij een eindresultaat kunnen zijn, hoewel de invulling hiervan bewust nog open ligt. We maken tijdens het traject gebruik van de bestaande expertise van professionals binnen de samenwerkingsschool. Bovendien worden in het kernteam van Broedplaats Balans verschillende rollen vertegenwoordigd, waaronder die van de leraar, pedagogisch medewerker, intern begeleider, adjunct-directeur en medewerker naschoolse opvang.

Daarnaast is Broedplaats Balans een oefening in het vormen van een experimenteerruimte, waar we leren over innovatieprocessen binnen en buiten de schoolBroedplaats Balans is een oefening in het vormen van een experimenteerruimte, waar we leren over innovatieprocessen binnen en buiten de school., en inspiratie en methoden introduceren om het onderwijs te vernieuwen. Ook onderzoeken we hoe dit proces een prototype kan vormen voor het stimuleren van het innovatief vermogen binnen de gehele stichting waar sws Balans onder valt. Broedplaats Balans zou een pilot kunnen vormen, die als basis dient om ook op andere locaties soortgelijke broedplaatsen in te richten. Dit sluit aan bij onze overtuiging dat complexe vraagstukken niet van bovenaf op te lossen zijn, maar vragen om bottom-upoplossingen vanuit de mensen die precies weten hoe de praktijk eruit ziet.

Onderzoeken, ontwikkelen en uitproberen

Tijdens Broedplaats Balans werken sws Balans en Kennisland samen om de verschillende deelaspecten – ontwikkelen kindcentrum, innovatieprocessen en actieonderzoek – optimaal te kunnen organiseren. We ontwerpen tien sessies die de vorm hebben van workshops, experimenten of brainstormsessies. Tijdens de sessies combineren we denken en doen en gaan we uit van drie fases:  onderzoeken, ontwikkelen en uitproberen.

  1. Onderzoeken
    Het kernteam verkent bij zichzelf, maar ook bij collega’s, ouders en de leerlingen van sws Balans welke behoeften, ideeën en belangen er spelen met betrekking tot het doel van dit traject.
  2. Ontwikkelen
    In deze fase ontstaan kleine groepen binnen het kernteam  die aan de slag gaan met het ontwikkelen van prototypes om uit te proberen in of juist buiten sws Balans.
  3. Uitproberen
    In deze fase werken deze groepenaan het testen van de ontwikkelde ideeën, initiatieven en de prototypes.

 

De verbinding tussen de leraar en zijn vraagstuk.
Van vraagstuk naar opbrengst

De verbinding tussen de leraar en zijn vraagstuk.

Maker: Thomas More Hogeschool

Rechten:

De verbinding tussen de leraar en zijn vraagstuk.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/innovatietraject-broedplaats-balans/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/innovatietraject-broedplaats-balans/