Begeleidingstraject Haganum

Om zich als school te blijven verbeteren, heeft het Haganum een onderwijscommissie gevormd. Samen met Kennisland onderzoekt deze commissie de mogelijkheden om ruimte te creëren voor structurele onderwijsinnovatie.


header_img
Het Haganum

Het Gymnasium Haganum in Den Haag

Maker: Patrick Rasenberg

Rechten:

Original

Download
2017 - 2018

Het Haganum is een trots gymnasium in het centrum van Den Haag. De school huist in een Harry Potter-achtig gebouw uit 1907 en behoort tot een van de oudste publieke scholen van Nederland. In het verleden genoten schrijver Ferdinand Bordewijk, politicus Willem Drees Jr. en filmmaker Paul Verhoeven hier hun onderwijs. Op dit moment bezoeken zo’n 830 leerlingen de school, die in 2016 door Elsevier nog werd uitgeroepen tot de beste VWO-school van Zuid-Holland. Om zich als school te blijven verbeteren, heeft een afvaardiging van het docententeam zitting genomen in een onderwijscommissie. Samen met Kennisland onderzoekt deze commissie de mogelijkheden om ruimte te creëren voor structurele onderwijsinnovatie.  

De samenwerking tussen Kennisland en het Haganum begon tijdens Operatie Regels Ruimen++Operatie Regels RuimenNiemand is leraar geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen. Toch bezorgt schooladministratie leraren onnodig hoge werk- en regeldruk. Kennisland heeft zes scholen uit het primair en voortgezet onderwijs geholpen met het schrappen van overbodige regels. Lees hier meer over dit project.. Tijdens dit project heeft Kennisland samen met het Haganum de oorzaken van regeldruk onderzocht. Tijdens Operatie Regels Ruimen bleek dat ook andere vraagstukken op de school aandacht vragen. Vraagstukken die meer met werkplezier, onderlinge afstemming en werkdruk te maken hebben.

Meer werkplezier, creativiteit en onderwijsvernieuwing op het Haganum! Om hier gestructureerd mee aan de slag te gaan, is op het Haganum een onderwijscommissie ingesteld. Kennisland is gevraagd om de onderwijscommissie in de opstartfase te begeleiden. Tussen november 2017 en maart 2018 onderzoekt deze onderwijscommissie samen met Kennisland waar ruimte in de onderwijsorganisatie gevonden kan worden voor meer werkplezier, creativiteit en onderwijsvernieuwing. Hierover schrijft de onderwijscommissie een bindend advies aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt de verantwoordelijkheid dit advies over te nemen en te implementeren vanaf september 2018.

Kennisland spant zich in om het lerend en vernieuwend vermogen van leerlingen, leraren en scholen te versterken. In onze ogen is onderwijsvernieuwing een continu proces en zou daarom structureel deel uit moeten moeten maken van het takenpakket van leraren en schoolleiders en een vast onderdeel van het schoolbeleid vormen. Hoe die ruimte gecreëerd kan worden, is precies de vraag die voorligt in dit traject.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/begeleidingstraject-haganum/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/begeleidingstraject-haganum/