Dennis van den Berg
Dennis van den Berg

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur onderwijs

Dennis van den Berg

LinkedIn-profiel

Dennis is onderwijsadviseur bij Kennisland. Voor Dennis is goed onderwijs een belofte: de belofte dat er geluk schuilt in het onbekende, dat je beter kan worden dan je nu al bent en dat er kansen zijn voor iedereen. Het is ook de belofte van een baan, van burgerschap en van bildung. Goed onderwijs krijgt vorm waar leergierige studenten en enthousiaste docenten elkaar vinden. Juist die elementaire relatie staat onder druk in het huidige onderwijs. Het systeem is in zijn ogen nodeloos complex geworden.

Zijn onderwijsambities zijn voor een groot deel ontstaan tijdens het eerste studiejaar van zijn bachelor Bèta-gamma, een interdisciplinaire studie waarin het beste uit een waaier van wetenschappen werd gepresenteerd: van sterrenkunde tot sociologie, van taalfilosofie tot celbiologie, van robotica tot psychologie, en van logica tot neurologie. Door inspirerende docenten, gemotiveerde medestudenten en een gedegen onderwijsprogramma is bij hem een vuur aangewakkerd dat nooit meer zal doven: de liefde voor leren.

Nadat hij cum laude was afgestudeerd als socioloog, ging hij in 2010 als praktijkonderzoeker werken bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar interviewde hij ruim honderd ondernemers++Ondernemers in achterstandwijkenMet een subsidieregeling voor kleine ondernemers hoopte de gemeente Amsterdam de leefbaarheid en het economisch klimaat in de stadswijken te verbeteren. Met het onderzoek evalueerde Dennis dit beleid en schetste al doende een rijk beeld van het wel en wee achter de toonbank van al die winkels die het straatbeeld van de stad bepalen. in vijf Amsterdamse achterstandswijken, onderzocht hij de woonwensen van buitenlandse studenten en bracht hij de succes- en faalfactoren van projectonderwijs in kaart. Bij de opleiding Bestuurskunde (HvA) kreeg hij in 2012 de kans om zijn fascinatie voor de sociologie en onderzoekservaring zelf in onderwijs te vertalen.

Hij doceerde, ontwikkelde en coördineerde meerdere vakken (Sociologie, Politicologie, Stedelijke Vraagstukken, Beroeps- en Onderzoeksvaardigheden, Scriptiebegeleiding) en zette de succesvolle minor ‘Drugs en Amsterdam (DEA): beleid, praktijk en wetenschap’++Drugs en Amsterdam De minor onderzoekt op kritische wijze het lokale, nationale en internationale drugsbeleid. De minor toont de tegenstrijdigheden en complexiteit van het beleid en drugs als maatschappelijk fenomeen. Enkele vragen die aan bod komen, zijn terug te vinden in dit filmpje.  op. Ook nam hij zitting in de medezeggenschapsraad. Daarin verzette hij zich tegen de hoge werkdruk als gevolg van het structurele gebrek aan tijd en de overdaad aan administratieve taken. Met succes mobiliseerde hij ruim 350 medewerkers van de faculteit Maatschappij en Recht om een petitie te ondertekenen om de werkdruk ook bij het College van BestuurIn een parallel universum zou hij het liefste Louis Theroux zijn. te agenderen. Inmiddels is het terugdringen van de werkdruk een belangrijke prioriteit op de Hogeschool van Amsterdam.

De strijd voor beter onderwijs zet hij sinds 2017 voort bij Kennisland. Want op alle niveaus – van primair onderwijs tot universiteit – kan het onderwijs beter. Zo werkt hij nu aan het terugdringen van de regeldruk in het primair en voortgezet onderwijs (Operatie Regels Ruimen) en de verbetering van de doorstroom van het mbo naar het hbo (StudentLab).

Zijn vrije tijd brengt hij het liefste door met vrienden, op reis, filosoferend, in de Intratuin, schrijvend, de wereld veranderend++Nieuwe LeidersIn zijn studietijd zette hij met vrienden het politieke initiatief Nieuwe Leiders op. Een gevoel van verantwoordelijkheid maakt van hem een idealist tegen wil en dank. , op zijn balkon, voetbal kijkend, in de boeken, of struinend door een stad. Ook laat hij zich graag door zijn nieuwsgierigheid meevoeren naar mensen die het net even anders doen. Zo heeft hij transgenders, avatars, drugsgebruikers, drugsdealers, en polyamoristen geïnterviewd. In een parallel universum zou hij dan ook het liefste Louis Theroux zijn.   

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/dennis-van-den-berg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/dennis-van-den-berg/