Hoe ontwerp je de universiteit van de toekomst?

Hoe ziet vernieuwing er op de UvA uit? Hoe vertaalt de roep om vernieuwing zich naar duurzame verandering van het systeem? Wie is daarbij betrokken? Wat zijn de obstakels en hoe kunnen vernieuwingsprocessen gestimuleerd worden?


header_img
Studenten bezetten het Bungehuis

Maker: Avraham Amir

Rechten:

Download
Studenten bezetten het Bungehuis
2016

De Universiteit van Amsterdam is van binnenuit aan het vernieuwen. Samen met de Commissie Democratisering en Decentralisering onderzoekt KL met docenten, studenten, hoogleraren en promovendi de mogelijkheden van een universiteit onder zelfbestuur als universiteit van de toekomst. Kennisland draagt hiermee bij aan een boeiend proces van vernieuwing van de universiteit van binnenuit.

In 2015 protesteerden studenten en docenten voor meer democratisering van het universitaire systeem door het Bungehuis en later het Maagdenhuis te bezetten. Dat leidde ertoe dat in juni 2015 de Centrale Ondernemingsraad (COR), de Centrale Studentenraad (CSR), De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), ReThink UvA++ReThink UvAReThink UvA is voortgekomen uit de genoemde protestbeweging en is een platform van UvA-medewerkers die voor structurele hervorming van de universiteit zijn. en de vakbonden met het College van Bestuur (CvB) tot een akkoord kwamen, en verschillende commissies oprichtten. Een daarvan is de commissie Decentralisering en Democratisering++CommissiesNaast de Commissie Decentralisering en Democratisering zijn er commissies aangesteld voor Diversiteit en Financiën., die in het project ‘Decentralisering en Autonomie’ onderzoekt hoe duurzame vernieuwing binnen de UvA, gedragen binnen de  academische gemeenschap, te bewerkstelligen is.

Hoe ziet vernieuwing er op de UvA uit? Hoe vertaalt de roep om vernieuwing zich naar duurzame verandering van het systeem? Wie is daarbij betrokken? Wat zijn de obstakels en hoe kunnen vernieuwingsprocessen gestimuleerd worden? Kennisland organiseert samen met de commissie ontwerpsessies waarin vertegenwoordigers van verschillende faculteiten en afdelingen zich over deze vragen buigen. Bovendien ontwerpen ze in een middag hoe zelforganisatie en zelfbestuur er in hun situatie uit zou kunnen zien.

Op vijf middagen in aprilWe dragen hiermee bij aan een boeiend proces van vernieuwing van de universiteit van binnenuit. en mei halen we de vraagstukken op van docenten, studenten, hoogleraren en promovendi en ontwerpen zij op basis van deze vraagstukken samen zichzelf besturende eenheden. Elke sessie schuift er een andere opleidingsgroep aan: van psychologie tot wiskunde, en van antropologie tot filosofie.

De vraagstukken en ontwerpen die in de sessies naar boven komen, vormen input voor een UvA-brede plenaire discussie over decentralisering en democratisering die de commissie in de zomer organiseert. Daar legt de commissie haar finale voorstel ter beoordeling voor aan de academische gemeenschap.

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/hoe-ontwerp-universiteit-toekomst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/hoe-ontwerp-universiteit-toekomst/