Water voor iedereen: hoe ziet de waterketen er in de toekomst uit?

Steeds meer mensen willen ‘off the grid’; decentraal, duurzaam en zelfstandig in levensbehoeften zoals water en energie voorzien. Hoe verhoudt een waterschap zich tot deze veranderende maatschappelijke realiteit? KL onderzoekt hoe waterbeheer zich kan ontwikkelen in een veranderende maatschappij.


header_img
Water zwembad blauw reflecties

Water zwembad

Maker: Aquilatin

Rechten:

Original

Download
Water zwembad
2016

Kennisland onderzoekt samen met KWR Watercycle Research Institute voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) welke aanpak geschikt is voor het toekomstbestendig maken van waterbeheer. Specifiek gaat het om het informele en formele bestuur, beheer en organisatiestructuren. Ook bestaande kennissystemen worden onder de loep genomen. Steeds meer mensen willen immers ‘off the grid’, decentraal, duurzaam en zelfstandig in levensbehoeften zoals water en energie voorzien. Hoe verhoudt een waterschap zich tot deze veranderende maatschappelijke realiteit?

Hansje Brinker++Hansje wie?Volgens het bekende folkloreverhaal, hield Hansje Brinker zijn vinger in de dijk toen hij een klein gaatje ontdekte.
had het al vroeg door; de waterketen gaat alle inwoners van Nederland aan. Toch kent Nederland al eeuwen een zeer centraal en geprofessionaliseerd beheer van die waterketen. Het is een systeem waar je doorgaans weinig van merkt als je de kraan openzet of de wc doorspoelt. De afgelopen jaren zijn er veel decentrale waterinitiatieven ontstaan.
Denk bijvoorbeeld aan initiatieven zoals Buiksloterham Circulair of Hemel(s)water++Finalisten Challenge StadHet wijkproject uit Amsterdam-Noord, Buiksloterham Circulair, en Hemel(s)water, een membraanfiltersysteem dat regenwater drinkbaar maakt, waren eerder finalisten van de Challenge Stad van de Toekomst die Kennisland mede-organiseerde.. Is het huidige systeem toereikend om zulke innovaties een eerlijke kans te bieden?Is het huidige systeem toereikend om zulke innovaties een eerlijke kans te bieden? Kennisland onderzoekt dit, en ziet mogelijkheden voor bestaande (centrale) instituten om samen te werken met decentrale innovaties aan de toekomst van waterbeheer.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, van interviews tot peer-reviews en plenaire discussies. We voeren gesprekken met uiteenlopende partijen zoals proeftuinen, woningcorporaties, wetenschappers en bestuurders. Het onderzoek dient als inventarisatie van de verschillende probleemdefinities en wensen die bestaan in het veld, en van de visies van betrokken partijen op toekomstige organisatiestructuren en bestuur. Welke prangende vragen zijn er? Wat moet er verder ontwikkeld worden, en hoe? Welke prangende vragen zijn er? Wat moet er verder ontwikkeld worden, en hoe?

We werken toe naar een gedragen voorstel voor een vervolgprogramma, op basis van de gedefinieerde vraagstukken en kwesties. Kennisland en KWR werken hiervoor samen met kennispartners binnen Amsterdam Water Science (AWS), bestaande uit de UvA en de VU.

We passen voor dit project onze ervaring met het bijeen brengen van verschillende partijen toe, die we hebben ontwikkeld tijdens onze social labs++Social labsKijk hier om meer lezen over onze ervaringen met social labs. . Daarnaast sluit dit project aan op onze missie om de capaciteit om te innoveren te vergroten bij verschillende partijen in de maatschappij. Onze samenwerking met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor dit vraagstuk kan geplaatst worden in een groter kader van veranderende rollen van gevestigde partijen in de samenleving.

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/water-voor-iedereen-hoe-ziet-de-waterketen-er-de-toekomst-uit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/water-voor-iedereen-hoe-ziet-de-waterketen-er-de-toekomst-uit/