Reader: Open overheid in de praktijk van aardgasvrije wijken 2017

Van mei tot oktober 2017 organiseert Kennisland het leerprogramma ‘Open Overheid in de Praktijk – Aardgasvrije wijken’. Deze transitie raakt aan de rol van de overheid, maar ook aan bedrijven, het maatschappelijk middenveld en inwoners. Openoverheids- principes helpen deze transitie goed vorm te geven en Kennisland begeleidt vijf gemeenten uit de Green Deal daarbij met een leerprogramma. Deze reader ondersteunt gemeenten die een start willen maken met deze principes.

Download
Publicatie
header_img
Reader Open overheid in de praktijk van aardgasvrije wijken

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

13 juni 2017

Het programma++Open overheid in de praktijkBekijk ook de projectpagina. wordt georganiseerd in het kader van de Green Deal Aardgasvrije wijken++Green DealZie ook de website van de Green Deals en deze pagina van RVO.. Kennisland heeft zich door het ondertekenen van deze Green Deal actief verbonden aan de warmtetransitie in de vorm van aardgasvrije wijken. Kennisland biedt zijn kennis en expertise aan rondom vraagstukken over open overheid. Dat doen we in samenwerking met het Leer- en Expertisepunt Open Overheid++Open overheidDe website van het LEOO biedt veel informatie en ervaringen rond de vier openoverheidsprincipes. .

In dit traject leren gemeenten van elkaars perspectieven en aanpak, en krijgen ze een introductie in en ondersteuning bij het toepassen van openoverheidsprincipes++Open Data ReaderIn 2016 organiseerde Kennisland i.s.m. het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een leernetwerk over open data. Dit leverde onder andere deze Open Data Reader op.. Deze reader is een beknopte gids rond typische openoverheidsthema’s. We baseren ons daarvoor op onze eigen praktijkervaringen en expertise en inzichten die voor dit traject waardevol zijn.

Het is geen volledig naslagwerk, maar veel meer een hulpmiddel voor gemeenten die een start willen maken met deze principes.

Download de reader:

Open Overheid Reader 2017
Open Overheid Reader 2017

Klik op het plaatje om de publicatie te downloaden.

Maker: Kennisland

Rechten:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/reader-open-overheid-de-praktijk-van-aardgasvrije-wijken-2017/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/reader-open-overheid-de-praktijk-van-aardgasvrije-wijken-2017/