Maarten Zeinstra

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur auteursrecht en technologie

Maarten Zeinstra

@mzeinstraLinkedIn-profiel

Maarten Zeinstra is jurist en techniekfilosoof. Maarten werkt als onderzoeker, adviseur en informatie-architect met een focus op auteursrecht en cultuur. Hij schrijft beleidsstukken en onderzoeksrapporten over toegang tot archieven en andere kennis en informatie, werkt aan standaardisering van het communiceren van de auteursrechtelijke status van werken (zoals foto’s, video’s, teksten, muziek, etc.), geeft workshops en begeleidt technologische vernieuwing.

In de digitale kennissamenleving is de aandachtsspanne van de mens kort. Informatie en kennis die niet binnen een aantal minuten toegankelijk is wordt doorgaans helemaal niet gevonden. Voor cultureel erfgoed geldt hetzelfde. Maar toegang tot (digitale) data en kennis van publieke instellingen en toegang tot ons cultureel erfgoed is van groot belang voor een goed geïnformeerde, lerende én makende samenleving. Daarom werkt Maarten aan een open kennissamenleving, met een bijzondere focus op de ‘deurwachter’ die de toegang tot kennis en erfgoed bepaalt: het auteursrecht (en aanverwante rechten).

Vaak wordt de toegang tot data en kennis onnodig beperkt door beleid, gebrek aan gedeelde standaarden of ontbrekende functionaliteit, terwijl het auteursrecht niet in de weg staat. Maarten werkt op het snijvlak van wetgeving, technologische innovatie en beleid om deze data en kennis toch zo breed mogelijk beschikbaar te maken.

Hij is een van de auteurs van de veelgelezen handleidingen voor het zo open mogelijk publiceren van erfgoed(data): de Open Data Reader, ‘A guide to understanding copyright when reusing cultural data’, en ‘Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd’. Deze publicaties helpen instellingen om binnen de kaders van het auteursrecht en aanverwante rechten zoveel mogelijk informatie en materiaal te delen. Hierbij staat toegang tot cultuur en kennis voorop.

Maarten doet juridisch onderzoekMaarten werkt op het snijvlak van wetgeving, technologische innovatie en beleid om data en kennis zo breed mogelijk beschikbaar te maken. naar (Europese) wet- en regelgeving om die voor iedereen inzichtelijk te maken, zodat beleid op basis van goede informatie gemaakt kan worden. Hij heeft dit ondere andere gedaan voor de duur van het auteursrecht++Duur van auteursrechtKL biedt samen met partners al meer dan vijf jaar outofcopyright.eu aan: een platform dat de duur van het auteursrecht in de verschillende Europese lidstaten indexeert. Lees meer, uitzonderingen en beperkingen van het auteursrecht++Uitzonderingen en beperkingenIn 2016 heeft KL het platform copyrightexceptions.eu gelanceerd. Deze site laat de gebruiker op een unieke manier de beperkingen op het auteursrecht verkennen. Lees meer en verweesde werken++Verweesde werkenWanneer je niet weet wie de eigenaar van een werk is, kan je geen toestemming voor hergebruik vragen. Om dit probleem om te lossen heeft de Europese Unie een richtlijn aangenomen. Maarten is enerzijds kritisch op de richtlijn en werkt anderzijds aan een zo goed mogelijke informatievoorziening..

Daarnaast heeft Maarten als technologisch adviseur een belangrijke bijdrage geleverd aan projecten als Open Images, GLAMWiki Toolset, Europeana, RightsStatements.org, embedr.eu, en videorooter.eu. In deze projecten werkt hij samen met onderzoekers, software-ontwikkelaars en mediaproducenten aan een zo breed mogelijke toegang tot cultuur en erfgoed.

Maarten heeft een bachelor of engineering (B.eng) in hogere informatica, een master of science (M.Sc) in Philosophy of Science and Technology, en een master of laws (LL.M) in Intellectual Property and Knowledge Management.

Meer