Open Data Reader 2016: Handboek openen data publieke instellingen

Kennisland schrijft sinds 2010 over het open publiceren van data in de publieke sector. Lees nu de 2016-versie van de Open Data Reader, met updates over de Wet Hergebruik Overheidsinformatie, een vernieuwd hoofdstuk over beleidsvorming en meer.

Download
Publicatie
header_img
Cover van Open Data Reader 2016

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
1 april 2016

Steeds meer publieke instellingen willen hun collecties digitaal beschikbaar stellen als open data, vanwege de vele voordelen die dit met zich meebrengt. Zo wordt het makkelijker om met deze gegevens en objecten nieuwe ontdekkingen te doen of nieuwe toepassingen++Nieuwe toepassingenLees ook onze publicatie over hergebruik van culturele data. te maken. Denk aan een real-time overzicht van waar files staan om de doorstroom van het verkeer te verbeteren, of een nieuwe datingapp op basis van kunstvoorkeur++De Blozende EtsBijvoorbeeld de app De Blozende Ets, een van de winnaars van de Open Cultuur Data Challenge.. Openen van data kan economische groei opleveren en de transparantie van publieke instellingen vergroten. Het kan zelfs bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en nieuwe inzichten bieden, bijvoorbeeld door het koppelen van verschillende lokale datastromen tot een nationaal platform zoals openspending.nl++OpenspendingVia het platform Openspending van de Open State Foundation is het mogelijk om uitgaven en inkomsten van overheden digitaal te ontsluiten en onderling te vergelijken.. Wat het potentieel is van open data is niet altijd van tevoren te bepalen. Publieke instellingen beheren soms data waarvan ze zelf niet weten dat het van waarde kan zijn voor een andere partij.Publieke instellingen beheren soms data waarvan ze zelf niet weten dat het van waarde kan zijn voor een andere partij.

De sterke roep om open data levert in de praktijk complexe vragen op over de mate van openheid die een organisatie ambieert. Kies je als instelling voor een passief opendatabeleid (wachten tot iemand om data vraagt) of ga je proactief zoveel mogelijk data openbaar maken? In de praktijk ontstaan er vaak mengvormen die afhangen van de aanwezige expertise, middelen en doelstellingen.

In deze publicatie bekijken we het gecompliceerde veld van open data, waaronder de randvoorwaarden voor het openen van data. We bekijken specifiek drie verschillende facetten van de opendatapraktijk: de juridische kaders, de technologische factoren en de  beleidsvorming rondom het actief ontsluiten van data voor publieke instellingen. Welke tactieken worden nu ingezet, en wat zijn daarvan de voor- en nadelen?Aan bod komen juridische kaders, technologische factoren en beleidsvorming rondom het actief ontsluiten van data.

Deze publicatie richt zich op verschillende publieke instellingen: (lokale) overheden, archieven, musea en bibliotheken. We gebruiken deze publicatie ook als ondersteuning voor het Open Cultuur Data Lab en het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data.

Voor vragen, feedback en informatie over deze publicatie kun je contact opnemen met Lisette Kalshoven (lk@kl.nl) en/of Maarten Zeinstra (mz@kl.nl).

Deze publicatie is geschreven in samenwerking met Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, met ondersteuning van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/open-data-reader-2016-handboek-openen-data-publieke-instellingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/open-data-reader-2016-handboek-openen-data-publieke-instellingen/