Thijs van Exel

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur zorgvernieuwing en sociale innovatie

Thijs van Exel

@thijsvanexelLinkedIn-profiel

Thijs van Exel is adviseur zorgvernieuwing en sociale innovatie en gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatiestrategieën en -methodieken waarbij betere uitkomsten voor de eindgebruiker (de burger) centraal staan. Hij adviseert overheden en andere organisaties en treedt regelmatig op als spreker. Thijs is onder meer initiatiefnemer en trekker van onze activiteiten in de zorg. Samen met Iselien vormt hij op dit moment het zorgteam van KL. Daarnaast is hij mede-bedenker van de social labs, experimentele proeftuinen rond taaie maatschappelijke vraagstukken. De vraagstukken die hem vooral fascineren spelen zich af rond wonen, zorg++ZorgSinds 2017 is Thijs verantwoordelijk voor een nieuw thema binnen KL: de zorg. We willen hier verschil maken vanuit de analyse dat de decentralisaties wel een ‘feit’ zijn, maar nog geenszins hebben geleid tot een transformatie in de samenleving. en de decentralisaties in het sociale domein.

Wat Thijs vooral aanspreekt in deze thema’s is dat ze bijna iedereen op de een of andere manier raken, terwijl veel keuzes en arrangementen toch ver van de praktijk worden gemaakt en ontworpen. Dat zien we in buurten en wijken, in gemeentehuizen en bij het Rijk. Dat kan en moet anders, vindt Thijs. Anders samenwerken met bewoners, meer ruimte geven aan experiment en durven bureaucratische kaders ter discussie te stellen, in plaats van ze als uitgangspunt te nemen. Dat is de maatschappelijke vernieuwing die hoog op zijn agenda staat.

Thijs heeft ruime ervaring met experimentele methoden. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt aan social labs, waarin overheden samenwerken met burgers, instanties en het bedrijfsleven om de effecten van beleid beter te begrijpen. Om een helder beeld te krijgen van wat er nodig is om tot relevante en gedragen oplossingen te komen én daarmee te experimenteren in prototypes. Thijs werkte aan labs in binnen- en buitenland en ontwikkelde de aanpak van een eerste experiment++ExperimentOnze LabSprint Amsteldorp was een eerste testcase voor de gemeente Amsterdam rond het vraagstuk van ouder worden in de context van decentralisatie van zorgtaken. tot een aanpak voor stedelijke vernieuwing.

Thijs heeft een achtergrond in Science & Technology Studies, waarbij hij onderzoek deed naar de verbinding tussen wetenschap en samenleving.

In zijn vrije tijd fotografeert Thijs het liefst met een camera van Fujifilm (en dan bij voorkeur met een 16- of 56mm objectief), waarmee hij hij heel bewust stilstaat bij de meest alledaagse zaken.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/thijs-van-exel/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/thijs-van-exel/