Thijs van Exel

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Original

Download

Adviseur sociale innovatie

Thijs van Exel

@thijsvanexelLinkedIn-profiel

Thijs van Exel is gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatiestrategieën en -methodieken waarbij betere uitkomsten voor de eindgebruiker (de burger) centraal staan. Hij adviseert overheden en andere organisaties daarover en treedt regelmatig op als spreker. Ook heeft hij een aantal publicaties op zijn naam staan, zoals Accelerating Amsterdam’s Assets. Thijs is onder meer projectleider van het Beleidslab van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een experiment rond nieuwe vormen van beleid maken en uitvoeren, om zo te komen tot innovatieve oplossingen voor taaie vraagstukken. Daarnaast was hij mede-initiatiefnemer van de eerste proeftuin voor een Amsterdams ‘stadslab’ in Amsteldorp.

In zijn eerste jaren bij Kennisland hield Thijs zich vooral bezig met het innoveren van de erfgoedsector (archieven, musea, bibliotheken). Dat deed hij met name binnen het project Beelden voor de Toekomst, met de zogenoemde ‘Parels’++ParelsLees meer op de website van Beelden van de Toekomst: compacte, innovatieprojecten waarmee nieuwe mogelijkheden voor digitale collecties werden onderzocht. Het ging om innovatieve technologie, maar ook nieuwe vormen van publieksbereik. De kracht van deze strategie zit hem in de snelheid en de omvang. Door nieuwe toepassingen op kleine schaal uit te proberen, kun je eenvoudig bijsturen en, bij succes, op grote schaal toepassen wat heeft gewerkt. Klein beginnen, met groot effect.

Diezelfde logica past hij ook toe in zijn andere projecten. Zo heeft hij ervaring opgebouwd met sociale innovatie in diverse sectoren. Één van de aanpakken die dat mooi laat zien is de Social Innovation Safari. Daarmee werken (vaak internationale) teams met diverse disciplines in korte tijd aan oplossingen voor taaie, maatschappelijke problemen. Deze teams ontwikkelen kleinschalige ‘prototype’ oplossingen. Die worden getest en bij succes op grotere schaal toegepast. Het afgelopen jaar is hij vooral beziggeweest met sociale innovatielabs, waarin overheden samenwerken met burgers, instanties en bedrijfsleven om begrip te krijgen van de effecten van beleid, en helder in beeld te krijgen wat er daadwerkelijk nodig is om te komen tot relevante én gedragen oplossingen. De bovengenoemde LabSprint Amsteldorp was bijvoorbeeld een testcase voor de gemeente Amsterdam rond het vraagstuk van ouder worden in de context van decentralisatie van zorgtaken.

Thijs is fervent fietser++Fervent fietserZijn favoriete model is de Gazelle Champion Mondial uit de jaren ’80 – ’88., maar nog liever knapt hij klassieke racefietsen op voor liefhebbers in Amsterdam en daarbuiten (zelfs tot in Manchester en Berlijn!).

Meer