Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd

Welke informatie mag je – als erfgoedinstelling – wel of niet publiceren, en waarom? Dat staat in het rapport ‘Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd’, een verkennend onderzoek van Kennisland in opdracht van het Netwerk Oorlogsbronnen naar de juridische (on)mogelijkheden voor het verwerken en publiceren van deze gegevens.

Download
Publicatie
header_img
Oorlogsbronnen

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
6 juli 2017

Persoonsgegevens uit oorlogstijd. Er is veel vraag naar deze informatie. Daarom bouwt het Netwerk Oorlogsbronnen een online portal met persoonsdata, de personenportal WO2. Maar welke informatie mag je – als erfgoedinstelling – wel of niet publiceren, en waarom? Dat staat in het rapport ‘Bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd’, een verkennend onderzoek van Kennisland in opdracht van het Netwerk Oorlogsbronnen naar de juridische (on)mogelijkheden voor het verwerken en publiceren van deze gegevens.

De ethische en maatschappelijke kaders rondom de bescherming van persoonsgegevens zijn meegenomen in dit rapport. De publicatie bevat een serie praktische handreikingen die het Netwerk Oorlogsbronnen kan gebruiken bij het verder ontwerpen van de Personenportal WO2 ++Personenportal WO2De Personenportal WO2 bevat bijvoorbeeld persoonsinformatie afkomstig uit registers van concentratiekampen, gevangenissen, kamp-administraties en soortgelijke bronnen.. Maar het rapport bedient, net als andere publicaties van Kennisland, de hele erfgoedsector. Het geeft concrete handvatten voor het publiceren van erfgoeddata waar persoonsgegevens in voorkomenHet rapport geeft concrete handvatten voor het publiceren van erfgoeddata waar persoonsgegevens in voorkomen..

Balans tussen publieke missie en gevolgen van openbaar maken

Erfgoedinstellingen moeten balans zien te vinden tussen het beschikbaar stellen van historische informatie om de publieke missie van hun organisatie te behalen en de mogelijke gevolgen van deze beschikbaarstelling. In een samenleving waarbij de verspreiding van persoonsgegevens een grote impact kan hebben op een mensenleven, is deze balans precair. Des te meer als het gaat om de periode 1940-1945, zoals bij het Netwerk Oorlogsbronnen het geval is.

Het Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met veertien erfgoed- en herinneringsorganisaties aan een zoekingang voor informatie over personen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze bevat persoonsinformatie afkomstig uit bijvoorbeeld registers van concentratiekampen, gevangenissen, archieven, oorlogsmonumenten, etc. De projectpartners zorgen voor inhoudelijke uitwisseling, standaardisering en onderlinge afstemming van de gegevens, zodat gebruikers met één zoekvraag alle data – chronologisch gesorteerd – over een persoon kunnen raadplegen, en zo een oorlogsverleden kunnen reconstrueren.

Over het Netwerk Oorlogsbronnen

HetErfgoedinstellingen moeten de balans vinden tussen het beschikbaar stellen van historische informatie om de publieke missie van hun organisatie te behalen en de mogelijke gevolgen van deze beschikbaarstelling. Netwerk Oorlogsbronnen heeft tot doel eindgebruikers wegwijs te maken in fysiek verspreide bronnen uit en over de Tweede Wereldoorlog. Dit doet het netwerk onder andere door een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie te realiseren. Het programma wordt gefaciliteerd door het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en is gefinancierd door het ministerie van VWS, Vfonds en VSBfonds. Meer weten?++OnderzoekLees hier meer over het project waaruit deze publicatie is voortgekomen. Ga naar www.oorlogsbronnen.nl.

Partners in het Netwerk Oorlogsbronnen-project ‘Personenportal WO2’ zijn CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, HC Kamp Westerbork, Joods Cultureel Kwartier, Nationaal Archief, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nederlandse Rode Kruis, NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies, Nationaal Monument Kamp Vught, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Oorlogsgravenstichting, Stichting Oranjehotel en de Stichtingen Vriendenkring Neuengamme, oud-Natzweilers en oud-Dachauers.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/bescherming-persoonsgegevens-uit-oorlogstijd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/bescherming-persoonsgegevens-uit-oorlogstijd/