Challenge Stad van de Toekomst

Overal in Nederland ontstonden de afgelopen jaren lokale initiatieven die zich inzetten voor hun omgeving. Vooral in de steden hebben deze initiatieven soms enorme potentie. Hoe benutten we die? Kennisland en Pakhuis de Zwijger ontworpen de Challenge Stad van de Toekomst om stadsvernieuwers verder te brengen.


header_img
Juryleden

Juryleden bekijken projecten tijdens de Innovatie-Expo.

Maker: Joep Kroes

Rechten:

Juryleden bekijken projecten tijdens de Innovatie-Expo.
2015 - 2016

De grootste uitdagingen van nu manifesteren zich in onze steden. Die steden zijn bij uitstek de broedplaats van nieuwe ideeën, inzichten en werkwijzen. Om die vernieuwingskracht te stimuleren, organiseerden Kennisland en Pakhuis de Zwijger in opdracht van Agenda Stad en Innovatie Estafette++Agenda Stad en Innovatie-estafetteChallenge Stad van de Toekomst is een initiatief van Agenda Stad en Innovatie-estafette, een samenwerking van verschillende ministeries om “politieke en maatschappelijke aandacht [te] genereren voor de economische, bestuurlijke, ruimtelijke en sociale opgaven die van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van de Nederlandse steden, en daarmee bepalend zijn voor het groeivermogen van Nederland.” van april 2015 tot april 2016 de Challenge Stad van de Toekomst.

In de Challenge Stad van de Toekomst werden stedelijke toekomstmakers uitgenodigd om veelbelovende projecten in te dienen. 150 projecten uit heel Nederland meldden zich aan, waarvan er vijftig werden geselecteerd die hun project mochten pitchen. Vervolgens zijn door een vakjury tien finalisten geselecteerd. Zij kregen ieder een groeibudget van € 10.000 en mochten deelnemen aan de Urban Accelerator, een op maat gemaakt ondersteuningsprogramma.

De Challenge streefde naar een impuls voor alle stedelijke vernieuwers. Daarom werden er meerdere bijeenkomsten georganiseerd waarop alle initiatieven welkom waren. Hier konden ze kennis en ervaringen uitwisselen en met experts in gesprek gaan. Zo organiseerden we onder andere de eerste Nacht van de Stad van de Toekomst waarin stadsmakers, bestuurders en maatschappelijke partijen (soms voor het eerst!) met elkaar op zoek gingen naar gezamenlijke belangen. De Challenge Stad van de Toekomst droeg hiermee bij aan een actief netwerk van stedelijke pioniers.

challengestad

Themabijeenkomst financiering

Maker: Challenge Stad

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Original

Themabijeenkomst financiering

Urban Accelerator

Een belangrijk en zichtbaarDe Challenge Stad van de Toekomst droeg bij aan een actief netwerk van stedelijke pioniers. onderdeel van de Challenge Stad van de Toekomst was de Urban Accelerator, het programma voor de tien finalisten. Dit begon met een driedaagse bootcamp in Rotterdam en bestond verder uit masterclasses, coaching, trainingen en ontmoetingen met de jury, die bestond uit Daan Roosegaarde (Studio Roosegaarde), Willemijn Verloop (Social Enterprise NL) en Matthijs Bierman (Triodos Bank). Met dit intensieve traject werden projecten geholpen om doorbraken te realiseren. In sommige gevallen ging het om daarbij om het daadwerkelijk verwezenlijken van een idee, andere projecten slaagden er dankzij de ondersteuning in om nieuwe wegen in te slaan, hun concept aan te scherpen of nieuwe partners aan zich te verbinden.

De Challenge Stad van de Toekomst werd afgesloten met een grote finale op de Innovation Expo 2016. Hier werden de winnaars van de juryprijzen en de publieksprijs bekend gemaakt. De observaties, ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan tijdens het organiseren van de Challenge, zijn in samenwerking met onderzoeksbureau DRIFT geanalyseerd in de publicatie Stadmakers in Nederland. Deze is hier te downloaden.

De Challenge Stad van de Toekomst is ontworpen en uitgevoerd door Kennisland en Pakhuis de Zwijger in opdracht van Agenda Stad en Innovatie-estafette en in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Innovation Expo 2016Innovation Expo 2016Innovation Expo 2016Innovation Expo 2016Innovation Expo 2016Innovation Expo 2016Innovation Expo 2016Innovation Expo 2016
Innovation Expo 2016
Bekijk stream op Flickr
Bootcamp RotterdamBootcamp RotterdamBootcamp RotterdamBootcamp RotterdamBootcamp RotterdamBootcamp RotterdamBootcamp RotterdamBootcamp Rotterdam
Bootcamp Rotterdam
Bekijk stream op Flickr

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/challenge-stad-van-de-toekomst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/challenge-stad-van-de-toekomst/