jongLAB: social lab in Nijmegen

Na Amsterdam en Dordrecht experimenteerde ook de gemeente Nijmegen met Kennislands social lab-aanpak. Het Nijmeegse lab focuste zich op jongeren in de stad. De hoofdvraag: Hoe is het om jong te zijn in Nijmegen? En hoe kan het beter?


Website
www.medium.com/jonglab-nijmegen
header_img
Nijmegen rail bridge 1879

Maker: Fallschirmjäger

Rechten:

Original

Download
Photograph of the original design of the Nijmegen railway bridge photographed on a historical plaque at the bridge. [edited by Kennisland]
2015

Na Amsterdam en Dordrecht experimenteerde ook de gemeente Nijmegen met Kennislands social lab-aanpak++Social labsLees meer over de social lab-aanpak in onze case ‘Labs: Proeftuinen in terra incognita’.. Het Nijmeegse lab focuste zich op jongeren in de stad. De hoofdvraag: Hoe is het om jong te zijn in Nijmegen? En hoe kan het beter?  

In 2015 werden de takenpakketten ‘werk en inkomen’, ‘jeugdzorg’ en ‘zorg aan langdurig zieken en ouderen’ overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Maar decentraliseren en innoveren is geen papieren exercitie, dat leer je door met je voeten in de modder te staan, met vallen en opstaan. Hoe doe je dat eigenlijk, oplossingen vinden dicht bij of – beter nog – mét de mensen om wie het gaat?

Om dit uit te zoeken zette gemeente Nijmegen in samenwerking met Kennisland een social lab op. Een social lab is een tijdelijke samenwerking op locatie tussen beleidsmakers, ambtenaren, professionals en burgers om te werken aan vernieuwing en verbetering rond een maatschappelijke vraagstuk. In Nijmegen werd ‘jongLAB’ opgezet, met de onderzoeksvragen: “Hoe is het om ‘goed jong’ te zijn in Nijmegen, en hoe kan dat beter?”.

Het jongLAB-team werkte acht maanden met de door Kennisland ontwikkelde Feed Forward-methode++Feed Forward-methodeEen methode om samen met burgers onderzoek te doen en beleid te maken. Met behulp van verhalen ophalen en najagen in het systeem worden de leefwereld van burgers en de systeemwereld van organisaties dichter bij elkaar gebracht. Lees meer aan de antwoorden op deze vragen. Wat levert zo’n lab concreet op voor de stad? Dit lab bracht onder andere vijftig indrukwekkende verhalen voort, van waaruit vijf beleidsuitdagingen werden geformuleerd, zestien ideeën werden ontwikkeld en zeven kansrijke prototypes werden ontworpen. Daarnaast ontstond er een tijdelijk twintigkoppig team dat nieuwe vaardigheden heeft geleerd. Zij zochten naar lokale partners (o.a. met jongerennetwerk Jimmy’s) en brachten nieuwe samenwerkingen tot stand tussen 150 mensen en hun organisaties.

In deze slotpublicatie bespreken we het werkproces van jongLAB en de vijf uitdagingen in het jongerenbeleid van de stad Nijmegen. Je leest quotes uit de jongerenverhalen, maar ook reacties en reflecties van professionals en beleidsmakers die hen graag willen helpen maar soms vastlopen in hun eigen systeem. Ook laten we in deze publicatie zien welke nieuwe diensten er zijn geprototyped++PrototypenPrototypen gebeurt veel in de productindustrie, maar nog weinig in beleidsprocessen. Prototypen is in het klein uitproberen hoe een interventie in de praktijk uitpakt en daar feedback op verzamelen van eindgebruikers. Een prototype wordt ontwikkeld voordat er een pilot wordt opgezet of beleid wordt ingevoerd. en wat er nodig is om deze kansrijke prototypes te verduurzamen. Tot slot delen we vier belangrijke inzichten die ook voor andere gemeenten die samen met burgers onderzoek doen en op een open manier beleid maken, van waarde zijn.

Verhalen, foto’s en filmpjes van jongLAB verschenen op www.medium.com/jonglab-nijmegen

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/jonglab-social-lab-nijmegen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/jonglab-social-lab-nijmegen/