Wieteke Vrouwe
Wieteke Vrouwe

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur sociale innovatie

Wieteke Vrouwe

@wvrouweLinkedIn-profiel

Als sociaal psycholoog houdt Wieteke zich bezig met het ontwikkelen en testen van innovatiestrategieën en leerprogramma’s voor sociale vraagstukken. Zo werkt ze bij Kennisland aan nationale++Projecten in NederlandIn Nederland werkte Wieteke onder meer aan social labs rondom jongerenwerkloosheid in Dordrecht en Nijmegen en aan projecten over eenzaamheid en ouder worden. Ze is bovendien projectleider van Plaatsmakers, een lab over samenleven in de publieke ruimte. en internationale++Internationale projectenIn Wenen startten we een project over de rol van community arts in een gepolariseerde samenleving en in Hong Kong leidde Wieteke samen met MaD Asia een lab over de rol van bibliotheken in het armste district van de stad. projecten die zich richten op lokale manieren om tot vernieuwing in het sociale domein te komen. Het doel daarbij is nooit de vernieuwing op zich, maar het samen doorlopen van een proces van onderzoeken én experimenteren om te komen tot beter leven voor bewoners en betere vangnetten voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Wieteke gelooft dat juist tijden van grootschalige veranderingen in de publieke sector++ParticipatiesamenlevingLees meer over de transitie van Nederland als ‘verzorgingsstaat’ naar ‘participatiesamenleving’ en de experimenteerruimtes die Kennisland opzet om te werken aan bijbehorende sociale vraagstukken. ruimte bieden om rollen in de samenleving te herverdelen. In de projecten waar ze aan werkt is het uitgangspunt dan ook altijd dat de expertise en ervaring van alle betrokken partijen rond een complex vraagstuk kunnen leiden tot nieuwe perspectieven, ideeën en acties. Tot welke verandering kunnen we komen als we de kennis en wilskracht van de overheid, professionele organisaties en bewoners samenbrengen? Dat is een vraag die Wieteke telkens opnieuw stelt en probeert te beantwoorden.

De basis van het antwoord ligt volgens Wieteke in verhalen; van jongeren die de weg zijn kwijtgeraakt, ouderen voor wie de toekomst onzeker is, en vaders en moeders die ver onder de armoedegrens leven. Hoe ziet een goed leven er voor hen uit? En wat kan hen daarbij helpen? Door hun verhalen te spiegelen aan verhalen van professionals in het systeem dat hen behoort te helpen en te toetsen aan wetenschappelijke theorieën en statistieken, ontstaat een met precisie in kaart gebracht landschap van een vraagstuk. Met dit landschap van allerlei verschillende perspectieven kunnen we een ideaal scenario opstellen voor de samenleving van de toekomst. Zo kan er energie en actie ontstaan om samen te experimenteren met nieuwe initiatieven en het opschudden van vastgeroeste patronen. Niet eenmalig, maar als het aan Wieteke ligt 365 dagen per jaar.

In haar vrije tijd bezoekt Wieteke graag de meest uiteenlopende concerten en festivals++FestivalsMet als hoogtepunt het optreden van Arcade Fire tijdens het noodweer in Limburg in 2014. . Ze speelt piano, zingt en fotografeert wanneer ze kan. In de toekomst hoopt Wieteke haar motorrijbewijs te behalen (dan kan ze af en toe een rondje rijden met collega Marcel) en wil ze ooit een eigen edelsmederij oprichten.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/wieteke-vrouwe/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/wieteke-vrouwe/