Social Lab Dordrecht: Generation/D

Na de LabSprint Amsteldorp, is Dordrecht de eerste gemeente in Nederland die met onze social lab-aanpak werkt. Het thema: jongeren en kansen in Dordrecht.


Twee jaar later is Generation-D nog up and running!
2015

Kennisland en de gemeente Dordrecht pionieren samen met de social lab-aanpak van Kennisland. Na de LabSprint Amsteldorp, is Dordrecht de eerste gemeente in Nederland die met deze aanpak werkt. Het thema: jongeren en kansen in Dordrecht. Hoe is het om jong te zijn in ‘Dordt’? Ook als je geen werk hebt, niet op school zit en geen uitkering hebt?

Om meer inzicht te krijgen in de leefwereld en de behoeften van jongeren in Dordrecht++KL Cocktail over Generation/DLees hier het verslag van een zeer geslaagde KL Cocktail met jongeren, ambtenaren en professionals die meewerken aan het lab in Dordrecht. tussen de 18 en 27 jaar, zullen we hen nauw bij het lab betrekken. Wie zijn zij, waar wonen ze en wat voor ideeën hebben zij over de invulling van hun dagelijks leven en de toekomst? Vanuit de gemeente wordt de focus vooral gelegd op werkcreatie en -toeleiding. Het doel van het lab is juist niet om een nieuw werkprogramma vorm te geven en op te starten, maar om de jongeren beter in beeld te krijgen en uit te vinden wat zij zelf voor ogen hebben als hun rol in de samenleving. In de komende maanden gaan we met deze jongeren en hun verhalen aan de slag. Wat is er goed, wat kan er anders of beter? Mogelijk leidt dit tot inzichten over de nieuwe rol van de overheid en manieren om dat vorm te geven in samenwerkingen.

De aanpak: social lab

Generation/D (‘D’ voor Dordt) is een social lab. Een social lab is een nieuwe aanpak om, op locatie en met een multidisciplinair team van ambtenaren, professionals, relevante organisaties en eindgebruikers (in dit geval: jongeren), vanuit verschillende perspectieven tot inzichten en oplossingsrichtingen te komen rond de kansen en problemen die de eindgebruikers ervaren. Omdat er in een social lab doelgericht wordt samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven die uit het lab ontstaan, worden deze gedragen door zowel de gemeente, professionals, als de doelgroep zelf.Omdat er in een social lab doelgericht wordt samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven die uit het lab ontstaan, worden deze gedragen door zowel de gemeente, professionals, als de doelgroep zelf. Verder zullen er regelmatig bijeenkomsten zijn waarbij een reflectiegroep uit bijvoorbeeld de politiek reageert op de uitkomsten van het lab, en aanscherping geeft vanuit de eigen professionele achtergrond.

We zijn gestart met een compact kernteam van ambtenaren, dat zich zal uitbreiden met relevante organisaties uit het veld en natuurlijk jongeren. We nemen de Feed Forward-methodiek uit ons experiment in Amsteldorp++Feed Forward in AmsteldorpLees meer over Feed Forward in hoofdstuk 3.2 in onze publicatie ‘Beter Oud in Amsteldorp’. als startpunt voor het lab, waarbij het doel is om de aanpak aan te passen en te verbeteren op basis van de nieuwe ervaringen in deze nieuwe context. Feedback To Go Forward, of kort gezegd Feed Forward is het proces van samen verhalen genereren, ordenen en interpreteren en dient als feedback om actie te kunnen ondernemen in de toekomst. Verhalen maken duidelijk waar de praktijk aan het beleid schuurt. Verhalen maken het mogelijk voor bewoners om nieuwe mensen te ontmoeten, om tot actie over te gaan, om nieuwe plannen te ontwikkelen.

De 5 stappen van Feed Forward.
Feed Forward

De 5 stappen van Feed Forward.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
De 5 stappen van Feed Forward.

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/social-lab-dordrecht-generationd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/social-lab-dordrecht-generationd/