Pioniersgids:
In 5 stappen zelfstandig pionieren in het onderwijs

De Pioniersgids biedt handvatten bij het onderzoeken van een verandervraag, het genereren en testen van ideeën en het verbeteren en het verduurzamen van onderwijsvernieuwing voor en door leraren.


2015

Met de geleerde lessen uit het programma Onderwijs Pioniers willen we onderwijsvernieuwing in de eigen context stimuleren. Met een open en online Pioniersgids bieden we nog meer leraren en schoolleiders de mogelijkheid om zelfstandig veranderingen op te starten en te ontwikkelen.

De afgelopen vijf jaar heeft Kennisland in samenwerking met de Onderwijscoöperatie het succesvolle onderwijsinnovatieprogramma Onderwijs Pioniers ontwikkeld. Aan Onderwijs Pioniers++ Lees hier meer over pionierende leraren en onderwijsvernieuwing. doen gemiddeld 45 leraren per schooljaar mee die een vernieuwend idee hebben om hun school te verbeteren. Onderwijs Pioniers krijgen gedurende een schooljaar ondersteuning in de vorm van budget, coaching, een leernetwerk, tips en een podium om zelf een vernieuwing te kunnen realiseren en deze te delen met medepioniers. Sinds 2014 worden ook schoolleiders intensief betrokken bij het proces om innovaties nog beter te verankeren in de eigen onderwijspraktijk.

Bij onderwijsinnovatie komt veel kijken. Uit ervaring en onderzoek++Zie ook dit nieuwsbericht over vragen en obstakels van Onderwijs Pioniers. blijkt dat leraren die hun idee realiseerbaar willen maken vaak worstelen met overeenkomstige vragen of obstakels, die bijvoorbeeld gaan over het betrekken van collega’s of het verduurzamen van de innovatie. Na vijf jaar is de Onderwijs Pioniers-methode een beproefde aanpak voor onderwijsinnovatie voor en door leraren. Daarom willen Kennisland en de Onderwijscoöperatie dat de beschikbare kennis en ervaringen voor en door leraren beter en duurzamer worden ingezet, uitgewisseld, gebruikt en gedeeld. In de Pioniersgids worden gebruikte strategieën, verhalen en tips van andere Onderwijs Pioniers verwerkt. Hiermee worden leraren en schoolleiders ondersteund in hun ambitie om zelfgeorganiseerde innovatieve initiatieven te genereren, ook zonder een begeleidend programma zoals Onderwijs Pioniers.

De Pioniersgids++InspiratieIn het ontwerp laten we ons inspireren door toonaangevende internationale voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de service design-methodiek voor onderwijzers van IDEO en de Human Centred Design Course van Acumen. krijgt vorm in een open, online en vrij toegankelijk handboek (in pdf-formaat) bestaande uit vijf procesfases voor verandering, die ook de basis vormen van het Onderwijs Pioniers-programma.

Partners:
Het programmaconceptLeraren worstelen vaak met dezelfde vragen. is tot stand gekomen en verder ontwikkeld door Kennisland, de Onderwijscoöperatie, social designer Lisa Hu en Concept Coach Emer Beamer. De Pioniersgids wordt gefinancierd door het NSVP.

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/crash-course-in-5-stappen-zelfstandig-pionieren-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/crash-course-in-5-stappen-zelfstandig-pionieren-in-het-onderwijs/