Onderwijs- vernieuwing door pionierende leraren

In en rond het onderwijs zijn veel organisaties met onderwijsinnovatie bezig. Maar relevante en duurzame vernieuwing kan alleen maar plaatsvinden in de alledaagse praktijk van het onderwijs. Die praktijk wordt belichaamd door ‘gewone’ leraren op ‘gewone’ scholen. Daar moet het gebeuren. Daarom ondersteunen wij op verschillende manieren leraren die pionieren in hun eigen werkpraktijk.


header_img
Onderwijs Pioniers Slotdag 2014

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download

Ondanks mediagenieke voorbeelden++Mediagenieke voorbeeldenZoals iPad-scholen, de Netwerkschool en de Sterrenschool. , een onophoudelijk stroom aan nieuwe initiatieven en groeiende aandacht voor innovatie, blijft het onderwijs in de praktijk worstelen met vernieuwing. Één van de belangrijke redenen daarvoor is dat het schoolorganisaties nog niet altijd lukt om van vernieuwing een alledaagse praktijk te maken met bijbehorende aandacht, infrastructuur en gedrag. Het lijkt nog maar mondjesmaat door te dringen dat vernieuwing geen opgelegde en afgedwongen transitie hoeft te zijn vanuit beleid, maar veel meer vanuit de observaties, behoeftes en motivatie van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen zelf kan komen. En dat terwijl de mogelijkheden van de netwerksamenleving daar alle gelegenheid toe bieden!

Kortom, een kans en taak voor met name leraren om zelf weer veel meer eigenaarschap te verwerven over de vernieuwing van de schoolorganisatie en het onderwijs. En een uitdaging voor schoolbesturen en beleidsmakers om dat proces te ondersteunen. Gelukkig zien we een groeiend aantal leraren die als ware creatieve professionals het heft in handen nemen en schoolleiders en bestuurders die daar de ruimte en ondersteuningVernieuwen in de alledaagse praktijk van het onderwijs is dé uitdaging voor veel scholen. Het lukt nog niet altijd om van vernieuwing een alledaagse praktijk te maken met bijbehorende aandacht, infrastructuur en gedrag. voor bieden. Die beweging versterken we van harte met verschillende programma’s en initiatieven.

Onderwijs Pioniers

Kennisland werkt inmiddels een aantal jaar aan de missie om vernieuwing vanuit de praktijk van het onderwijs te laten komen. Dat gaat niet vanzelf, maar de ervaring leert dat de potentie tot vernieuwing op elke school te vinden is. Zo stond Kennisland aan de wieg van het programma Onderwijs Pioniers, dat met behulp van verschillende partners uitgegroeid is tot een landelijk jaarlijks terugkerend programma. Een programma dat precies laat zien hoe je die potentie kunt aanspreken bij leraren. In een notendopWij helpen om de vernieuwende potentie van leraren zelf (die op elke school te vinden is) aan te spreken.: Onderwijs Pioniers++Kwalitatief onderzoekIn een flankerend kwalitatief onderzoek worden de factoren die een ondersteunende rol spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsinnovatieprojecten door leraren nader beschreven. ondersteunt leraren die een eigen vernieuwend idee hebben om hun school te verbeteren gedurende een schooljaar met budget, coaching, een leernetwerk, tips & tricks en een podium om zelf een vernieuwing te kunnen realiseren en delen. Het zijn ingrediënten die het antwoord vormen op de vraag wat een leraar zou kunnen beperken of juist versterken om zelf aan de slag te gaan met een eigen nieuw idee in diens eigen werkomgeving.

Bekijk hier nog veel meer filmpjes van Onderwijs Pioniers

In de loop der jaren hebben leraren hun eigen school verbeterd met de meest uiteenlopende initiatieven++IdeeënBekijk alle ideeën uit het Onderwijs Pioniers- programma.. Van technologische vernieuwingen tot teamontwikkeling, van nieuwe onderwijsconcepten tot leerlijnen voor nieuwe onderwerpen. Bij Onderwijs Pioniers gaat het niet alleen om de ideeën zelf, maar vooral ook om het proces++InfographicBekijk in deze infographic de ervaringen van deelnemende leraren. dat leraren als vernieuwers doormaken en hoe de wisselwerking tussen de Pioniers en de schoolorganisatie vorm krijgt.

Onderwijs Pioniers na 2015: LerarenOntwikkelFonds

Onderwijs Pioniers is een antwoordTien jaar en duizend pioniers verder krijgt ons initiatief in 2015 een duurzame plek in het Nederlandse onderwijs onder de vleugels van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). geweest op top-down vernieuwingen in het onderwijs, waarbij leraren vaak niet betrokken zijn en waar zij gebrek aan professionele ruimte ervaren. We zijn inmiddels tien jaar en duizend pioniers verder, en verheugd dat ons initiatief een duurzame plek in het onderwijs krijgt onder de vleugels van het LerarenOntwikkelFonds (LOF).

De campagne

InnovatieImpuls Onderwijs

De professionalisering van pionierende lerarenEr ontstaat een groeiend netwerk van pionierende leraren in de praktijk. Ruim 150 po- en vo-scholen door het hele land experimenteren al vier jaar met verschillende vormen van onderwijsvernieuwing. beperkt zich niet alleen tot individuen op individuele scholen++WaaghalzenOp basis van de lessen en ervaringen organiseren we ook leerprogramma’s op en tussen scholen binnen één bestuur. Een voorbeeld is het Waaghalzenprogramma waarin 15 pionierende collega’s de kans krijgen om hun talenten te ontdekken, uit te breiden en te delen. Lees meer. Zij vormen een groeiend actief netwerk van teacher leaders en fungeren als ambassadeurs van vernieuwing. In deze rol ondersteunen zij andere leraren, schoolleiders en andere geïnteresseerden bij (innovatie)vraagstukken op hun school. Zo’n peer-2-peer-netwerk van onderwijsvernieuwers is een belangrijke component in het project InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Hierin experimenteren ruim 150 po- en vo-scholen door het hele land al vier jaar met verschillende vormen van onderwijsvernieuwing.

Er is inmiddels een schat aan kennis, ervaring en tips & tricks ontstaan. Leraren en schoolleiders van IIO staan te trappelen om hun geleerde lessen te delen met collega’s op andere scholen. Hiervoor volgen zij een training waarin leren van én met elkaar centraal staat. Gedurende het schooljaar hebben zij als Innovatiebrigadiers++InnovatiebrigadiersZij delen hun kennis en ervaring met andere scholen in Nederland. Lees meer uren beschikbaar om andere scholen te ondersteunen en te begeleiden. We merken dat deze aanpak erg goed werkt, omdat zij de taal van de school spreken. Enerzijds krijgen geïnteresseerde scholen praktische hulp bij hun vraagstukken, anderzijds werken Pioniers en Brigadiers aan hun eigen professionalisering. Op deze manier stimuleert en ondersteunt Kennisland leraren die zelf willen werken aan hun ideeën voor beter onderwijs, zowel binnen als tussen scholen.

De campagne
Leraren Maken het Onderwijs

De campagne 'Leraren Maken het Onderwijs' focust op het belang van tijd en ruimte voor leraren om het onderwijs te kunnen blijven vernieuwen.

Maker: Vandejong Creative Agency

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Original

Nieuws
Tien jaar pionierende leraren wordt gevierd met lancering 'Leraren Maken het Onderwijs'
Opinie
Hoera, een innovatiefonds. Laat de onderwijsrevolutie beginnen!

Thema
Onderwijs en jeugd

Een duurzame en inclusieve samenleving begint bij de jeugd en in het onderwijs. Daarom werken we aan het vernieuwend vermogen van leraren, schoolleiders en bestuurders. Een ijkpunt in onze aanpakken is de leefwereld en het perspectief van jongeren en niet de systeemwereld van beleidsmakers, toetsontwerpers en methodefabrikanten.

Project
Vernieuwend leiderschap PO

Onderwijs en jeugd

Project
Onderwijsvernieuwing Waaghalzen van Westelijke Tuinsteden

Onderwijs en jeugd

programma
Pioniersprogramma’s

voor leraren, vernieuwers in het algemeen

Pioniersprogramma’s

Kennisland gelooft dat je kunt leren pionieren en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële pioniers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. In 2002 lanceerde Kennisland Digitale Pioniers, een programma voor maatschappelijke internetpioniers. In 2008 startte Kennisland met het programma Onderwijs Pioniers (inmiddels het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF)) om te zorgen dat leraren zelf weer het initiatief konden nemen tot vernieuwing van het onderwijs. Kennisland heeft ook binnen organisaties diverse pioniersprogramma’s opgezet of pioniers begeleid die via een challenge geselecteerd werden, bijvoorbeeld zorgpioniers in Leven Lang Leven

Publicatie
Handboek voor onderwijspioniers

Onderwijs en jeugd

Publicatie
Onderwijsvernieuwing door pionierende leraren

Onderwijs en jeugd

Opinie
Waar maakt de leraar het verschil in de Lerarenagenda?

Lees verder

Publicatie
Pioneering teachers innovate education in the Netherlands

Onderwijs en jeugd

Nieuws
Evaluatie: lessen en opbrengsten van Onderwijs Pioniers
Lees verder
Onderwijs Pioniers Slotdag 2014-55Onderwijs Pioniers Slotdag 2014-54Onderwijs Pioniers Slotdag 2014-56Onderwijs Pioniers Slotdag 2014-35Onderwijs Pioniers Slotdag 2014-1Onderwijs Pioniers Slotdag 2014-2Onderwijs Pioniers Slotdag 2014-3Onderwijs Pioniers Slotdag 2014-4
Onderwijs Pioniers VO/MBO Slotbijeenkomst 2014
Bekijk stream op Flickr
aanpak
Broedplaatsen

voor professionals zoals leraren, schoolleiders

Broedplaatsen

Met onze Broedplaats-aanpak bieden we maatschappelijke professionals, zoals leraren en schoolleiders, een R&D-omgeving waarin zij nieuwe ideeën en interventies kunnen ontwerpen, ontwikkelen en vooral ook uitproberen. Tegelijkertijd werken zij aan hun eigen vernieuwend leiderschap en nieuwe netwerken. Deze ‘tussenruimte’ biedt de meerwaarde om over teams, afdelingen, organisaties of sectoren heen met en van elkaar te leren. Bijvoorbeeld met onderwijsprofessionals of om een afgebakend vraagstuk aan te pakken zoals de vorming van integrale kindcentra (IKC’s). Bovendien is een Broedplaats vaak het begin van een duurzame beweging of verbetering in de publieke infrastructuur.

Opinie
Onderwijsvernieuwing slaagt alleen met leraren aan het roer

Bekijk in één oogopslag wat redenen zijn om deel te nemen, en wat Pioniers zeggen over hoe het geweest is en waar het naartoe moet.
Infographic Onderwijspioniers 14-15
Infographic Onderwijspioniers 14-15

Maker: Onderwijs Pioniers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Original

Download
Nieuws
Gezocht: nieuwe Onderwijs Pioniers in het vo, mbo en po!
Opinie
Leraren zijn onderzoeksmoe: Stop met meten, begin met vernieuwen!

Lees verder

Nieuws
Deel je ervaring als IIO Innovatiebrigadier!
Lees verder
Project
Onderwijs Pioniers

Onderwijs en jeugd

Project
InnovatieImpuls Onderwijs

Onderwijs en jeugd

aanpak
Lobbyen en agenderen

voor vernieuwing in onderwijs, sociale innovatie, publiek domein, open data

Lobbyen en agenderen

Sinds de oprichting in 1999 pleiten we voor een sociaal-economische ontwikkeling van Nederland gebaseerd op kennis als bron van welvaart en welzijn: Nederland als kenniseconomie, als kennisland. Toen dit eenmaal op de politieke agenda stond, richtten we ons steeds meer op hoe we dat kunnen doen. In de jaren die volgen, lobbyden we onder andere voor modernisering van het Europese auteursrecht, open overheidsdata, een sterk publiek domein en open onderwijsmateriaal. We agenderen nog steeds het belang van sociale innovatie naast technologische innovatie en lobbyen voor duurzame vernieuwing in het onderwijs.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/onderwijsvernieuwing-door-pionierende-leraren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/onderwijsvernieuwing-door-pionierende-leraren/