Onderwijs- vernieuwing door pionierende leraren

In en rond het onderwijs zijn veel organisaties met onderwijsinnovatie bezig. Maar relevante en duurzame vernieuwing kan alleen maar plaatsvinden in de alledaagse praktijk van het onderwijs. Die praktijk wordt belichaamd door ‘gewone’ leraren op ‘gewone’ scholen. Daar moet het gebeuren. Daarom ondersteunen wij op verschillende manieren leraren die pionieren in hun eigen werkpraktijk.


header_img
Onderwijs Pioniers Slotdag 2014

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download

Ondanks mediagenieke voorbeelden++Mediagenieke voorbeeldenZoals iPad-scholen, de Netwerkschool en de Sterrenschool. , een onophoudelijk stroom aan nieuwe initiatieven en groeiende aandacht voor innovatie, blijft het onderwijs in de praktijk worstelen met vernieuwing. Één van de belangrijke redenen daarvoor is dat het schoolorganisaties nog niet altijd lukt om van vernieuwing een alledaagse praktijk te maken met bijbehorende aandacht, infrastructuur en gedrag. Het lijkt nog maar mondjesmaat door te dringen dat vernieuwing geen opgelegde en afgedwongen transitie hoeft te zijn vanuit beleid, maar veel meer vanuit de observaties, behoeftes en motivatie van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen zelf kan komen. En dat terwijl de mogelijkheden van de netwerksamenleving daar alle gelegenheid toe bieden!

Kortom, een kans en taak voor met name leraren om zelf weer veel meer eigenaarschap te verwerven over de vernieuwing van de schoolorganisatie en het onderwijs. En een uitdaging voor schoolbesturen en beleidsmakers om dat proces te ondersteunen. Gelukkig zien we een groeiend aantal leraren die als ware creatieve professionals het heft in handen nemen en schoolleiders en bestuurders die daar de ruimte en ondersteuningVernieuwen in de alledaagse praktijk van het onderwijs is dé uitdaging voor veel scholen. Het lukt nog niet altijd om van vernieuwing een alledaagse praktijk te maken met bijbehorende aandacht, infrastructuur en gedrag. voor bieden. Die beweging versterken we van harte met verschillende programma’s en initiatieven.

Onderwijs Pioniers

Kennisland werkt inmiddels een aantal jaar aan de missie om vernieuwing vanuit de praktijk van het onderwijs te laten komen. Dat gaat niet vanzelf, maar de ervaring leert dat de potentie tot vernieuwing op elke school te vinden is. Zo stond Kennisland aan de wieg van het programma Onderwijs Pioniers, dat met behulp van verschillende partners uitgegroeid is tot een landelijk jaarlijks terugkerend programma. Een programma dat precies laat zien hoe je die potentie kunt aanspreken bij leraren. In een notendopWij helpen om de vernieuwende potentie van leraren zelf (die op elke school te vinden is) aan te spreken.: Onderwijs Pioniers++Kwalitatief onderzoekIn een flankerend kwalitatief onderzoek worden de factoren die een ondersteunende rol spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsinnovatieprojecten door leraren nader beschreven. ondersteunt leraren die een eigen vernieuwend idee hebben om hun school te verbeteren gedurende een schooljaar met budget, coaching, een leernetwerk, tips & tricks en een podium om zelf een vernieuwing te kunnen realiseren en delen. Het zijn ingrediënten die het antwoord vormen op de vraag wat een leraar zou kunnen beperken of juist versterken om zelf aan de slag te gaan met een eigen nieuw idee in zijn of haar eigen werkomgeving.

Bekijk hier nog veel meer filmpjes van Onderwijs Pioniers

In de loop der jaren hebben leraren hun eigen school verbeterd met de meest uiteenlopende initiatieven++IdeeënBekijk alle ideeën uit het Onderwijs Pioniers- programma.. Van technologische vernieuwingen tot teamontwikkeling, van nieuwe onderwijsconcepten tot leerlijnen voor nieuwe onderwerpen. Bij Onderwijs Pioniers gaat het niet alleen om de ideeën zelf, maar vooral ook om het proces++InfographicBekijk in deze infographic de ervaringen van deelnemende leraren. dat leraren als vernieuwers doormaken en hoe de wisselwerking tussen de Pioniers en de schoolorganisatie vorm krijgt.

Onderwijs Pioniers na 2015: LerarenOntwikkelFonds

Onderwijs Pioniers is een antwoordTien jaar en duizend pioniers verder krijgt ons initiatief in 2015 een duurzame plek in het Nederlandse onderwijs onder de vleugels van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). geweest op top-down vernieuwingen in het onderwijs, waarbij leraren vaak niet betrokken zijn en waar zij gebrek aan professionele ruimte ervaren. We zijn inmiddels tien jaar en duizend pioniers verder, en verheugd dat ons initiatief een duurzame plek in het onderwijs krijgt onder de vleugels van het LerarenOntwikkelFonds (LOF).

De campagne

InnovatieImpuls Onderwijs

De professionalisering van pionierende lerarenEr ontstaat een groeiend netwerk van pionierende leraren in de praktijk. Ruim 150 po- en vo-scholen door het hele land experimenteren al vier jaar met verschillende vormen van onderwijsvernieuwing. beperkt zich niet alleen tot individuen op individuele scholen++WaaghalzenOp basis van de lessen en ervaringen organiseren we ook leerprogramma’s op en tussen scholen binnen één bestuur. Een voorbeeld is het Waaghalzenprogramma waarin 15 pionierende collega’s de kans krijgen om hun talenten te ontdekken, uit te breiden en te delen. Lees meer. Zij vormen een groeiend actief netwerk van teacher leaders en fungeren als ambassadeurs van vernieuwing. In deze rol ondersteunen zij andere leraren, schoolleiders en andere geïnteresseerden bij (innovatie)vraagstukken op hun school. Zo’n peer-2-peer-netwerk van onderwijsvernieuwers is een belangrijke component in het project InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). Hierin experimenteren ruim 150 po- en vo-scholen door het hele land al vier jaar met verschillende vormen van onderwijsvernieuwing.

Er is inmiddels een schat aan kennis, ervaring en tips & tricks ontstaan. Leraren en schoolleiders van IIO staan te trappelen om hun geleerde lessen te delen met collega’s op andere scholen. Hiervoor volgen zij een training waarin leren van én met elkaar centraal staat. Gedurende het schooljaar hebben zij als Innovatiebrigadiers++InnovatiebrigadiersZij delen hun kennis en ervaring met andere scholen in Nederland. Lees meer uren beschikbaar om andere scholen te ondersteunen en te begeleiden. We merken dat deze aanpak erg goed werkt, omdat zij de taal van de school spreken. Enerzijds krijgen geïnteresseerde scholen praktische hulp bij hun vraagstukken, anderzijds werken Pioniers en Brigadiers aan hun eigen professionalisering. Op deze manier stimuleert en ondersteunt Kennisland leraren die zelf willen werken aan hun ideeën voor beter onderwijs, zowel binnen als tussen scholen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/onderwijsvernieuwing-door-pionierende-leraren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/onderwijsvernieuwing-door-pionierende-leraren/