Handboek voor onderwijspioniers

Dit is een handboek voor iedereen die zelf het onderwijs wil verbeteren, vol met tips, tools en methodes om direct aan de slag te gaan. De kennis en inzichten komen uit ons programma Onderwijs Pioniers, waarmee leraren zelf het onderwijs en hun school konden verbeteren. Dit programma heeft nu een vaste plek in het onderwijssysteem als LerarenOntwikkelFonds (LOF). Download het handboek en kijk wat jij direct kunt gebruiken op jouw school!

Download
Publicatie
header_img
LOF Pioniershandboek

Maker: LerarenOntwikkelFonds

Rechten:

Klik op het plaatje om het handboek direct te downloaden
28 oktober 2021

Sinds 2008 is hét pioniersprogramma voor leraren doorontwikkeld. Eerst als Onderwijs Pioniers en later onder de vlag van het LerarenOntwikkelFonds(LOF). De aanpak van het programma is nu samengevat in een overzichtelijk handboek dat direct toepasbaar is voor leraren met een idee om het onderwijs te verbeteren. Maar ook schoolleiders, bestuurders en andere onderwijsprofessionals kunnen er hun voordeel mee doen.

We hebben het pioniersprogramma samen met leraren vormgegeven aan de hand van werkprincipes++Inzichten en lessenLees dit essay van Kimon Moerbeek over de inzichten en lessen die het pioniersprogramma biedt voor de grote uitdagingen in het onderwijs. die volgens pionierende leraren echt werken++InternationaalOok in Hongkong blijken deze aanpak en pioniersprincipes goed voor te werken leraren. om een idee van de grond te krijgen. We hebben een ontwikkelcanvas ontworpen om het pioniersprocesHet handboek is een toolbox die direct toepasbaar is voor elke leraar die een idee heeft over hoe het onderwijs beter zou kunnen. overzichtelijk te houden en leraar-coaches hebben allerlei werkvormen ontwikkeld en geselecteerd.

Dit resulteert in een toolbox die direct toepasbaar is voor elke leraar die een idee heeft over hoe het onderwijs beter zou kunnen. Het handboek gaat over innoveren, samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling. Bijna negentig procent++OnderzoekDit blijkt uit diverse evaluaties en onderzoeken naar de impact van het LOF, onder ander door SEO in opdracht van het ministerie van OCW. Lees meer van de meer dan duizend leraren die met deze aanpak gewerkt heeft, vindt dat het beroep aantrekkelijker wordt. Tegelijkertijd werken zij effectief aan beter onderwijs. 

Download dus direct het Handboek voor onderwijspioniers en kijk wat jij kunt gebruiken op jouw school!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/handboek-voor-onderwijspioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/handboek-voor-onderwijspioniers/