IPTA Impact Stories: voorkomen van criminaliteit bij jongeren

Wat levert de IPTA-aanpak (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid) op voor jongeren met problemen op meerdere leefgebieden? En voor hun omgeving en de samenleving? Kennisland ging uitgebreid in gesprek met deelnemende jongeren. Hun verhalen laten zien hoe zij met behulp van de IPTA-coach stappen hebben gezet op essentiële aspecten van hun leven. Daarnaast heeft Ecorys met een financiële analyse inzichtelijk gemaakt wat de IPTA-aanpak potentieel oplevert voor de samenleving.

Download
Publicatie
header_img
Nadir

Nadir wijst aan waar de politiecamera's hangen in zijn wijk

Maker: KL

Rechten:

Download
Nadir wijst aan waar de politiecamera's hangen in zijn wijk
23 december 2021

Download direct de publicatie

In elke gemeente zijn er jongeren met problemen op meerdere leefgebieden. Ze kampen bijvoorbeeld met schulden, zijn uitgevallen op school, of ze hebben psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Dit maakt hen kwetsbaar en verhoogt het risico op het ontwikkelen van crimineel gedrag. De pilot IPTA (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid) is gestart om dit te voorkomen. De kern van de aanpak is dat een jongere begeleiding krijgt van een coach die ondersteunt op verschillende leefgebieden en begeleidt naar stage, werk of school. Wat levert de aanpak op voor de jongere en de samenleving? In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid bracht Kennisland dit in samenwerking met Ecorys in beeld. In het onderzoek++OnderzoekLees hier meer over het onderzoek. stond het perspectief van de jongeren centraal. Het resultaat: een beeldend magazine met verhalen en foto’s van jongeren en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. 

Wat levert de IPTA-aanpak op voor de jongeren?

In de publicatie++MagazineWil je het magazine liever lezen zoals de afgedrukte versie (in spreads), dan kun je het hier downloaden. lees je de verhalen van vijf jongeren. Uit de verhalen blijkt dat zij door hun IPTA-coaching leren om meer regie te nemen over hun eigen leven en te leren om de consequenties van hun eigen keuzes en daden te overzien.Uit de verhalen blijkt dat de jongeren leren om meer regie te nemen over hun eigen leven en te leren om de consequenties van hun eigen keuzes en daden te overzien. Dit vergroot de kans dat ze bij toekomstige tegenslagen op het rechte pad blijven. Ook lees je over de impact van de IPTA-aanpak op verschillende aspecten van hun leven zoals bijvoorbeeld hun psychische gezondheid, sociale weerbaarheid, woonsituatie en toekomstperspectief.

“De coach zegt me niet wat ik moet doen, maar laat me beseffen wat ik het beste kan doen.”

En voor de samenleving?

Het is relatief gemakkelijk om de criminaliteit in te rollen en uit onderzoek blijkt dat je er dan niet snel meer uitkomt. De IPTA-aanpak is een preventieve aanpak die niet alleen voor een veiligere samenleving zorgt, maar de samenleving potentieel ook veel kosten bespaart. Deze maatschappelijke baten zitten niet alleen in het voorkomen van criminaliteit. Denk bijvoorbeeld ook aan de kosten die gepaard gaan met vroegtijdig schoolverlaten, schuldenproblematiek en slachtofferschap.

“Als wij er niet zouden zijn, dan is er geen vangnet voor deze jongeren.” – Coaches

Lees de verhalen én de kosten-batenanalyse in het magazine 

 

Voorbeeldpagina uit het magazine
Voorbeeldpagina uit het magazine

Maker: KL

Rechten:

Download

Voorbeeldpagina uit het magazine
Voorbeeldpagina uit het magazine

Maker: KL

Rechten:

Download

Voorbeeldpagina uit het magazine
Voorbeeldpagina uit het magazine

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/ipta-impact-stories-voorkomen-van-criminaliteit-bij-jongeren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/ipta-impact-stories-voorkomen-van-criminaliteit-bij-jongeren/