IPTA Impact Stories: voorkomen dat jongeren daders worden

In elke gemeente zijn er jongeren met problemen op meerdere leefgebieden. Ze kampen bijvoorbeeld met schulden, zijn uitgevallen op school, of ze hebben psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Dit maakt hen kwetsbaar en verhoogt het risico op het ontwikkelen van crimineel gedrag. Door op tijd te reageren op deze signalen en de jongeren te begeleiden naar stage, werk of school kan dit voorkomen worden. Dat is waarom de pilot IPTA is gestart. Maar wat levert de aanpak concreet op? Dat onderzoeken we in samenwerking met Ecorys.


header_img
Skateboarder

Afbeelding heeft geen relatie met dit project.

Maker: Ryan McGuire

Rechten:

Download
2021

In 2018 is het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met een aantal gemeenten gestart met de pilot IPTA. Dat staat voor Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid en is gericht op het voorkomen van daderschap bij ‘jongeren’ (16-27 jaar) in een kwetsbare positie met multiproblematiek. IPTA loopt nu in zeven gemeenten en er zijn 175 jongeren ingestroomd. Kennisland onderzoekt in opdracht van het ministerie en in samenwerking met Ecorys++EcorysEen van de oudste economische onderzoeks- en adviesbureaus in Europa. De geschiedenis gaat terug tot 1929. wat de impact van de IPTA-aanpak is. Welke hulp heeft de jongere door de IPTA-coach wel of niet gehad en wat was daar het effect van?

Kennisland brengt op een kwalitatieve en creatieve manier in beeld wat de impact van de IPTA-aanpak is door verhalen op te halen bij de jongeren zelf. We doen dat in totaal bij zes jongeren in de gemeenten Zoetermeer en Eindhoven. Het eerste contact loopt via de coaches. Zij inventariseren wie geschikte kandidaten zijn: Staan ze er voor open? Delen ze makkelijk hun verhaal? Het perspectief van de jongeren staat centraal. Daarom trekken we een halve dag op met de jongeren in hun eigen omgeving. Om het voor jongeren toegankelijk te houden werken we veel met visueel materiaal, zoals een tijdlijn en afbeeldingen. Aan de hand daarvan kunnen zij onderwerpen uitkiezen waar ze over willen praten. We laten een fotograaf meelopen om in opdracht van de jongeren enkele professionele foto’s te maken van belangrijke onderwerpen in hun leefomgeving. We schetsen zo een beeld van waar zij nu staan, hoe het anders had kunnen lopen en waar ze naartoe willen.We schetsen een beeld van waar zij nu staan, hoe het anders had kunnen lopen en waar ze naartoe willen.

Samen rijke verhalen analyseren

Per gemeente organiseren we een bijeenkomst, waarin we samen met de jongeren, de coaches en iemand uit het sociaal netwerk van de jongeren een gezamenlijke analyse maken van de verhalen en beelden. We maken deze analyse samen zodat zowel het perspectief van de jongere, van het netwerk van de jongere, van de coach en van de onderzoeker wordt meegenomen in de analyse. Tijdens een plenair gesprek gaan we op zoek naar rode draden: 

Wat is moeilijk, wat geeft hoop, welke dromen leven er?

Hiermee maken we de verhalen rijker en krijgen we nog beter inzicht in hoe ze naar belangrijke thema’s in hun leven kijken. Ze zien ook hoe andere jongeren met hun situatie omgaan en wat ze daarvan kunnen leren. Ze zien ook hoe andere jongeren met hun situatie omgaan en wat ze daarvan kunnen leren. 

Wat herkennen ze, wat raakt hen, en wat is nieuw?

Vervolgens maakt Ecorys op basis van de verhalen een financiële analyse die globaal inzicht geeft in de verhouding tussen de kosten en de potentiële baten van de aanpak op casusniveau. Afhankelijk van de problematieken van jongeren zijn de baten van de IPTA-aanpak bijvoorbeeld het realiseren van een nuttige dagbesteding en een stabiel inkomen, en het voorkomen van bijvoorbeeld schulden, huisuitzetting, criminaliteit, en zorg (zoals een opname bij de GGZ).

De verhalen en cijfers bundelen we in een overzichtelijke en beeldende publicatie++PublicatieBekijk hier de publicatie in magazinevorm. waaruit blijkt wat de impact is van de IPTA-aanpak op de jongeren, hun directe omgeving en de samenleving. Deze publicatie is een mooi document voor de jongeren en voor het ministerie om gemeenten een inkijkje te geven in de leefwereld van de jongeren en wat de IPTA-aanpak teweeg kan brengen.

 

De verschillende stappen die we tijdens dit project doorlopen.
IPTA stappen

De verschillende stappen die we tijdens dit project doorlopen.

Maker: KL

Rechten:

Download
De verschillende stappen die we tijdens dit project doorlopen.

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/ipta-impact-stories-voorkomen-dat-jongeren-daders-worden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/ipta-impact-stories-voorkomen-dat-jongeren-daders-worden/