Sarai Zwinnen
Sarai Zwinnen

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Adviseur zorginnovatie

Sarai Zwinnen

LinkedIn-profiel

Sarai is adviseur zorginnovatie bij Kennisland. Ze is voorstander van een bredere kijk op gezondheid, waarbij het accent niet ligt op ziekte en het oplossen daarvan, maar op preventie en de kwaliteit van leven, en alle aspecten die hieraan bijdragen. Ze doet actieonderzoek en begeleidt leer- en experimenteertrajecten in het vernieuwen van de zorg. Ze gaat daarbij uit van wat mensen zelf kunnen en betrekt bij voorkeur ook partijen buiten de zorg. Want zorg is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving.

Sarai heeft tijdens haar studiejaren gezondheid en zorg vanuit verschillende hoeken benaderd. Zo heeft ze onderzocht wat er in de hersenen gebeurt bij ziekten als Alzheimer en Parkinson en daarnaast de zorgcontext bestudeerd: hoe gaan we als samenleving om met dit soort ziekten en andere belangrijke gezondheidskwesties? Wat is de invloed van de overheid, onderzoek en de farmaceutische industrie? 

Sarai heeft altijd al een enorme fascinatie voor het menselijk brein gehad. Dit kon ze tot uiting brengen in de studie Psychobiologie++PsychobiologieBij Psychobiologie bestudeer je de werking van het brein op alle niveaus: van molecuul tot de menselijke geest. Je leert hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd, hoe neuronen werken en wat de relatie is tussen het brein en menselijk gedrag. aan de Universiteit van Amsterdam. Ze leerde de biologische processen achter veelvoorkomende aandoeningen als verslaving en depressie. Na keuzevakken te hebben gevolgd aan de Københavns Universitet over de belangrijke invloed van de leefstijl en de buitenwereld op de hersenen, bedacht ze zich dat ze haar kennis wilde verbreden over hoe we omgaan met ziekte en gezondheid en hoe ons zorgsysteem in elkaar zit. Daarom is ze de master Management, Entrepreneurship & Policy Analysis in Health & Life Sciences gaan volgen aan de Vrije UniversiteitZe ziet dat de nadruk in de zorg ligt op problemen oplossen, terwijl er volgens Sarai meer aandacht moet zijn voor het voorkomen van problemen.. Daar heeft ze verschillende actuele complexe problemen in de gezondheidszorg benaderd door in interdisciplinaire teams naar oplossingen te zoeken en door de ontwikkeling en implementatie van zowel belangrijke technologische als sociale innovaties te bestuderen. 

Thema’s als preventie++PreventieIn Nederland gaat maar zo’n 2% van de totale zorguitgaven naar preventie., leefstijl en voeding hebben haar altijd aangesproken. Ze ziet dat de nadruk in de zorg ligt op problemen oplossen, terwijl er volgens Sarai meer aandacht moet zijn voor het voorkomen van problemen. Daarom heeft ze bijvoorbeeld tijdens een stage bij Diagnose Voeding & Gezondheid++Diagnose Voeding & GezondheidEen landelijk programma met de overtuiging dat voeding een prominente rol verdient bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. onderzocht welke factoren het voedingspatroon van tieners beïnvloeden en hoe, door het aanpakken van deze factoren, overgewicht bij tieners voorkomen kan worden. 

Oorspronkelijk komt ze uit Deventer, maar ze heeft haar plekje helemaal gevonden in Amsterdam. In haar vrije tijd probeert ze verschillende keukens uit, zowel qua koken als eten, speelt ze voetbal, aait ze katten en voedt ze haar guilty pleasure: slechte realityshows kijken.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/sarai-zwinnen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/sarai-zwinnen/