Kansrijk MBO: tweedaagse voor gelijke kansen op het mbo

Hoe zorgen we ervoor dat mbo’ers worden gezien, erkend en gewaardeerd door henzelf en de rest van de samenleving? Mbo-studenten, -docenten, beleidsmakers, bestuurders, ouders, opleidingsmanagers en andere betrokkenen van het mbo delen tijdens een kennismaking en intensieve tweedaagse hun ervaringen over gelijke kansen op het mbo. Daaruit volgen concrete vervolgstappen en een advies voor het ministerie van OCW. Inschrijven kan tot en met 1 oktober.


header_img
Mbo-studenten

Mbo-studenten op bezoek in Spring House

Maker: Jeroen Kraan

Rechten:

Mbo-studenten op bezoek in Spring House
2019

Hoe zorgen we ervoor dat mbo’ers worden gezien, erkend en gewaardeerd door henzelf en de rest van de samenleving? En hoe zorgen we ervoor dat mbo-studenten hun kansen goed inschatten, zodat ze zich ontwikkelen op een manier die bij hen past? Het ministerie van OCW is op zoek naar antwoorden op deze vragen. Daarom organiseren we Kansrijk MBO.++BrochureWe organiseren Kansrijk MBO in samenwerking met het ministerie van OCW.  Download de brochure Tijdens een kennismakingsmiddag en een intensieve tweedaagse vragen we betrokkenen van het mbo kennis, inzichten, ervaringen en ideeën te verzamelen die bijdragen aan gelijke kansen op het mbo. 

 

Lees de publicatie

 

De afgelopen jaren heeft het ministerie van OCW veel aandacht besteed aan het creëren van gelijke kansen op het mbo++Kansenongelijkheid volgens de wetenschapVanuit de wetenschap is veel geschreven over de manier waarop onderwijs een rol kan spelen bij het tegengaan van kansenongelijkheid, maar er onbedoeld soms aan bijdraagt. Zo liet de beroemde socioloog Bourdieu zien dat in de schoolcultuur kinderen uit midden- en hogere klassen een structureel voordeel hebben. Socioloog El Hadioui wees op de (nadelige) botsing van thuis-, straat- en schoolcultuur. , bijvoorbeeld door toegang teObjectieve verbeteringen werken beter als daarnaast wordt gekeken naar het zelfbeeld en zelfvertrouwen van mbo-studenten.vergroten (denk aan de introductie van het toelatingsrecht++ToelatingsrechtLees hier meer over het toelatingsrecht. ) en financiële belemmeringen weg te nemen.++SegregatieDe Onderwijsraad stelde dat de manier waarop ons Nederlandse onderwijsstelsel is georganiseerd (met vroege selectie) bijdraagt aan maatschappelijke segregatie en belemmeringen voor sociale stijging opwerpt. Dit soort ‘objectieve’ interventies zijn minder effectief gebleken als niet ook wordt gekeken naar het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de mbo-studenten, en de perceptie van hun omgeving. Een mbo-student die niet in zichzelf gelooft, zal diens kansen lager inschatten en ervaringen mislopen die juist goed zijn voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Tijdens Kansrijk MBO zorgen we ervoor dat mbo-studenten, -docenten, directeuren, ambtenaren, ouders en andere betrokkenen van het mbo elkaar kunnen ontmoeten en begrijpen. We vragen ze om hun verhalen, beelden, meningen, gevoelens en standpunten te delen over erkenning, waardering en het zien van talenten op het mbo. Op basis van hun ervaring komt deze groep deelnemers met nieuwe ideeën, die bijdragen aan een toekomst waarin mbo-studenten een hogere verwachting hebben van zichzelf en hun kansen, en de stappen zetten die ze willen en kunnen zetten. Nieuwe ideeën die bijdragen aan een toekomst waarin mbo-studenten een hogere verwachting hebben van zichzelf en hun kansen, en de stappen zetten die ze willen en kunnen zetten. 

Waarderend onderzoek

We organiseren een kennismakingsmiddag op 4 oktober en eind oktober een intensief weekend. In tweeënhalve dag doorlopen we de stappen van waarderend onderzoek (definiëren, ontdekken, dromen, ontwerpen en verwezenlijken).

Waarderend onderzoek
Waarderend onderzoek

De vijf stappen van waarderend onderzoek.

Maker: KL

Rechten:

De vijf stappen van waarderend onderzoek.

 

Door middel van het waarderend onderzoek laten we de deelnemers zien welke kansen en mogelijkheden er liggen in het mbo. Daarmee negeren we de bestaande problemen rondom kansengelijkheid niet, maar willen we vooral onderzoeken wat al goed gaat op het mboWe negeren bestaande problemen rondom kansengelijkheid niet, maar willen vooral onderzoeken wat al goed gaat op het mbo. en hoe we dat kunnen versterken. Tot slot vragen we de deelnemers om concrete ideeën voor het vergroten van kansen op het mbo: wat kunnen mbo-studenten zelf doen, hoe kunnen mbo-scholen ervoor zorgen dat mbo-studenten hun kansen goed inschatten, en wat zou het ministerie van OCW hierin kunnen betekenen?

 

Lees de publicatie

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kansrijk-mbo-tweedaagse-voor-gelijke-kansen-op-het-mbo/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kansrijk-mbo-tweedaagse-voor-gelijke-kansen-op-het-mbo/