MBO BurgerschapLab: 15 concrete voorstellen voor inspirerend burgerschaps-
onderwijs

Binnen het project MBO BurgerschapLab gingen we samen met ruim honderd docenten en studenten aan de slag om het vak burgerschap inspirerender, leerzamer en relevanter te maken. Het project leverde veel creativiteit en energie op, en maar liefst vijftien concrete voorstellen die erop gericht zijn scholen te helpen bij het succesvol integreren van het vak in hun curriculum.

Download
Publicatie
header_img
MBO BurgerschapLab 2019

In deze publicatie vind je concrete voorstellen voor inspirerend burgerschapsonderwijs.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
In deze publicatie vind je concrete voorstellen voor inspirerend burgerschapsonderwijs.
25 april 2019

Wat is er nodig voor meer inspirerend burgerschapsonderwijs in het mbo zodat het echt leerzaam, interessant en relevant is voor studenten? Deze vraag was het uitgangspunt van de uitdaging die ruim honderd studenten en docenten samen met elkaar aangingen. In vier bijeenkomsten ontwikkelden zij concrete voorstellen om het vak burgerschap te verbeteren. In deze publicatie lees je het resultaat van deze vier bijeenkomsten en wordt het verhaal verteld van de creativiteit en energie die het project losmaakte.

Sinds 2006 is in Nederland de wet op burgerschapsonderwijs++Wet op burgerschapsonderwijs In 2018 blijkt dat het voor veel scholen niet duidelijk is wat er van hen wordt verwacht op het gebied van burgerschapsonderwijs. Met een nieuwe wetsvoorstel wordt geprobeerd om scholen hier meer inzicht in te geven. Lees verder  opnieuw ingevoerd in het onderwijs. Goed burgerschapsonderwijs biedt studenten een perspectief op de wereld om hen heen en stimuleert hen om te reflecteren op hun eigen rol daarin. In een snel veranderende samenleving kunnen met het vak burgerschap daarnaast tegenstellingen in de klas worden overbrugd. Kennis van onze democratie, maatschappelijke ontwikkelingen en gedeelde waarden zijn hiervoor essentieel.

Ondanks dat scholen deze belangen inzien, zijn veel scholen nog zoekende hoe zij het vak burgerschap een goede plek in het curriculum kunnen geven. Kennisland en ecbo++ecboExpertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is een onafhankelijk onderzoeksbureau met een focus op het beroepsonderwijs en de onderwijspraktijk. zijn daarom in opdracht van het Ministerie van OCW een samenwerking aangegaan om tot beter burgerschapsonderwijs van het mbo te komen. Samen met docenten en studenten werkten we gedurende een periode van vijf maanden hard aan meer inspirerend burgerschapsonderwijsSamen met docenten en studenten werkten we gedurende een periode van vijf maanden hard aan meer inspirerend burgerschapsonderwijs. Met een prachtig resultaat: vijftien concrete voorstellen om het vak burgerschap te verbeteren. In deze publicatie lees je meer over de voorstellen en wat er verder nodig is voor leerzamer en relevanter burgerschapsonderwijs in het mbo.

Wil jij ook aan de slag met het vernieuwen van het burgerschapsonderwijs bij jou op school? Neem contact op!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/mbo-burgerschaplab-eindrapportage-vijftien-concrete-voorstellen-voor-inspirerend-burgerschapsonderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/mbo-burgerschaplab-eindrapportage-vijftien-concrete-voorstellen-voor-inspirerend-burgerschapsonderwijs/