Op weg naar een lerende community voor klimaatadaptatie

De veranderingen die nodig zijn om Nederland klimaatadaptief te maken behoren tot de grote uitdagingen van deze tijd. Deze publicatie vol inzichten en aanbevelingen biedt methodische handvatten voor een lerende community rondom klimaatadaptatie in Nederland.

Download
Publicatie
header_img
Publicatie klimaatadaptatie

Cover van publicatie 'Op weg naar een lerende community voor klimaatadaptatie'

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
18 november 2019

Extreme weersomstandigheden zoals stortbuien, hagel, hitte, droogte, storm en overstromingen komen steeds vaker voor in ons land. De veranderingen die nodig zijn om Nederland klimaatadaptief te maken behoren tot de grote uitdagingen van deze tijd. Kennisontwikkeling, kennisdeling en een toegankelijke kennisinfrastructuur zijn belangrijk voor de versnelling van klimaatadaptatie in Nederland. Verschillende organisaties, community’s en initiatieven zijn actief op het gebied van kennis over klimaatadaptatie. Maar wat is nu een goede manier om kennis en ervaringen uit de praktijk op te halen en op een overzichtelijke manier te delen?

Het team Samen Klimaatbestendig werkt in opdracht van de stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, aan het ophalen van kennisvragen uit de praktijk, kennisdeling en verbetering van de kennisinfrastructuur van klimaatadaptatie. Samen Klimaatbestendig heeft KennislandKennisontwikkeling, kennisdeling en een toegankelijke kennisinfrastructuur zijn belangrijk voor de versnelling van klimaatadaptatie in Nederland. gevraagd om mee te denken over methodische handvatten om kennis en ervaringen over klimaatadaptatie uit de praktijk op te halen en op een overzichtelijke manier te delen. Ook is Kennisland gevraagd om het kennislandschap van klimaatadaptatie in Nederland te visualiseren.++SamenwerkingKennisland werkt in dit project samen met Rolinka Kattouw van Oostwest.

In deze publicatie presenteren we de resultaten van dit onderzoek++ProjectpaginaLees hier meer over de achtergrond van het project.. Uit gesprekken en bijeenkomsten met diverse betrokken professionals blijkt een gedeelde wens om het ontwikkelen en delen van kennis veel meer te koppelen aan de lokale praktijk. Met de behoeften van professionals in de lokale praktijk als uitgangspunt ontstaat het inzicht dat naast kennisontwikkeling en kennisdeling er meer aandacht moet zijn voor gezamenlijk leren. De inzichten en aanbevelingen in deze publicatie zijn dan ook te lezen als methodische handvatten op weg naar een lerende community voor klimaatadaptatie in Nederland.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/op-weg-naar-een-lerende-community-voor-klimaatadaptatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/op-weg-naar-een-lerende-community-voor-klimaatadaptatie/